MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi har även uppdrag som rör planering och samordning av det civila försvaret. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, regioner, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.


Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Vill du vara med och utveckla MSB:s operativa uppdrag? 

Enheten för samordning har det övergripande ansvaret för samordningsuppdraget, vilket innebär att stödja samordning av samhällets krishanteringsåtgärder och effektiv användning av samhällets samlade resurser. Vår uppgift är även att samordna information till allmänheten vid en kris. Vi utvecklar arbetssätt, metoder, nätverk och tjänster som stöd till andra berörda aktörer under kris. Exempel är samverkanskonferenser, ”frågor och svar”, att mäkla resurser och krisinformation.se.

Arbetsuppgifter

Du ansvarar för att, tillsammans med dina kollegor, vidareutveckla praktiska arbetsmetoder, nätverk och strategier för att stödja samordning mellan berörda aktörer under en kris. Vid olyckor och kriser ska du, tillsammans med dina kollegor, kunna leverera stöd till andra myndigheter och aktörer.

I ditt ansvar ingår även att utveckla och vårda relevanta yrkesmässiga kontaktnät.

Du har

  • Relevant akademisk utbildning inom samhällsvetenskap eller annan för befattningen relevant utbildning
  • Kunskap om MSB operativa ansvar inom framförallt nationell samordning
  • Mycket god kunskap om myndigheters ansvar före och under en kris
  • Erfarenhet från liknande arbete i statlig myndighet
  • God förmåga att förmedla information i såväl tal som skrift
  • God kommunikativ förmåga
  • Flerårig erfarenhet av kommunikationsarbete med allmänheten som målgrupp
  • Mycket god förmåga att arbeta i grupp och under tidspress

MSB arbetar för ökad jämställdhet och likabehandling, såväl internt som gentemot medborgarna. Det krävs ett aktivt arbete för ett samhälle utan diskriminering. Därför är det viktigt för oss att alla inom MSB bidrar och är delaktiga i vår strävan.

Övrigt

Befattningen är placerad i Stockholm och är ett vikariat t.o.m. 31/12 2015, med möjlighet till förlängning. Arbetstid utanför ordinarie kontorstid eller beredskapstjänstgöring kan ingå i befattningen.Befattningen är säkerhetsklassad och registerkontroll kommer att göras. Svenskt medborgarskap kan därför bli ett krav.

Upplysningar

Har du frågor kontakta chef för enheten för samordning, Anna Nyman 073-026 12 89. Fackliga företrädare är Anja Holmgren för SACO, Jan Karlsson för ST och Ann-Britt Paradis. Samtliga nås på 0771-240240 (vxl).

Din ansökan

Märkt med dnr 2014-87 ska vara inkommen till MSB senast den 19 oktober 2014. Vi ber dig i första hand att söka tjänsten via länken nedan för att på så sätt bättre samordna de ansöknings­handlingar som kommer in. Har du inte tillgång till dator kan du skicka in din ansökan till MSB, Registrator, 651 81 Karlstad.
 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2014/87
Publicerat 2014-09-30
Sista ansökningsdag 2014-10-19

Tillbaka till lediga jobb