MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.

Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Analytiker informations- och cybersäkerhet

MSB ska stödja och samordna arbetet med samhällets informationssäkerhet, samt analysera och bedöma omvärldsutvecklingen. Myndigheten arbetar med förebyggande informationssäkerhetsarbete och it-incidenthantering, samt ansvarar för att sammanställa en helhetsbild och lägesbedömningar på informationssäkerhetsområdet. I detta arbete utvecklar MSB en strategi och nationell handlingsplan på området genom samverkan med samhällets aktörer. Myndigheten har även särskilda uppgifter inom medieberedskap och signalskydd.

Verksamheten samhällets informations- och cybersäkerhet ligger på Fleminggatan i Stockholm och består av ca 40 medarbetare. Tjänsten är placerad i verksamhetens ledningsstöd. Verksamheten utgör tillsammans med fyra enheter avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete. Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete utgör en av fem avdelningar på MSB och har det förebyggande och risk- och sårbarhetsreducerande perspektivet i fokus.

Dina arbetsuppgifter 

I arbetsuppgifterna ingår att planera, genomföra och driva olika analysprocesser med inriktning på informations- och cybersäkerhet. Arbetet innebär att analysera komplexa företeelser relaterade till olika former av informations- och cybersäkerhet. Du kommer ta fram kvalitetssäkrade analyser och underlag. I arbetet ingår även driva utvecklingsarbete inom området analys. I tjänsten ingår också andra arbetsuppgifter av såväl analyskaraktär som arbete av mer inriktande karaktär samt att delta i externa analysprojekt. Stor vikt läggs vid att du genom omvärldsbevakning kan ta till dig nya tillvägagångssätt och metoder, då området är i stark utveckling, med ständigt nya utmaningar. Du ska också delta i det övergripande arbetet med att stödja och samordna arbetet med samhällets informationssäkerhet. 

En central del är att externt kunna representera verksamheten där en nära samverkan med såväl industrin som centrala myndigheter inom området är av väsentlig betydelse. Du kommer att vara placerad vid verksamhetens strategiska stöd. I din roll som analytiker bidrar du till att stödja, inrikta och samordna arbetet med samhällets informationssäkerhet.  

Din kompetensprofil

Vi söker dig som har:

  • högskoleutbildning, gärna med inriktning på ett ämnesområde relaterat till informationssäkerhet/cybersäkerhet och/eller statsvetenskap
  • minst fem års dokumenterad erfarenhet av analysarbete, rapportering och sammanställning av information
  • relevanta kunskaper inom området informations- och cybersäkerhet
  • erfarenhet av att ha arbetat med kvalificerade (strategiska) analyser och processer av mer komplex karaktär på bredare samhällsnivå
  • erfarenhet av mer avancerade tekniska analytiska stödverktyg, t.ex. rapportverktyg som använder flera datakällor
  • mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och på engelska och är en mycket driven skribent med god förmåga att hitta rätt anslag.  

Vi ser det som meriterande om du har:

  • metodkunskaper och erfarenhet av arbete med hot, risk- och sårbarhetsanalys
  • erfarenhet av databasarbete samt att använda och specificera verktyg för att inhämta information
  • goda kunskaper om krisberedskap och LIS
  • erfarenhet av underrättelseanalys och/eller bearbetning  

Du behöver vara kvalitetsmedveten och som person är du strukturerad, öppen och kommunikativ samt har en mycket god samarbetsförmåga och är bra på att ge stöd och service. Du har förmåga att växla mellan planerad och händelsestyrd verksamhet och kan anpassa ditt arbete till olika målgrupper.  

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och säkerhetsmedvetenhet samt förmågan att arbeta med flera ärenden parallellt. Du tar ett helhetsansvar och är beredd på att delta i uppbyggandet av det övriga informationssäkerhetsarbetet vid MSB. 

MSB ska vara en öppen, kompetent och drivande myndighet. Vårt arbete med jämställdhet och mångfald präglas av detta och är inriktat mot att skapa en arbetsplats där skiftande erfarenheter och bakgrund tas tillvara. 

Övrigt

Tjänsten är tillsvidare med placering i Stockholm. MSB tillämpar provanställning. För anställning krävs svenskt medborgarskap. Tjänsten är säkerhetsklassad och registerkontroll kommer att göras.

Är du intresserad?

Har du frågor kontakta verksamhetschef Richard Oehme eller programansvarig för analys Christina Goede. Fackliga företrädare är Friedrich Lieber, SACO, Peter Nord, ST och Ann-Britt Paradis SEKO. Samtliga nås på växelnr 0771-240 240.

Din ansökan

ska vara inkommen till MSB senast den 23 maj 2014, märkt med referensnummer 2014/48. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem.

MSB har gjort mediaval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Referensnummer 2014/48
Sista ansökningsdag 2014-05-23

Tillbaka till lediga jobb