MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.

Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Handläggare it-säkerhet med fokus omvärldsbevakning och analys

MSB ska stödja och samordna arbetet med samhällets informationssäkerhet, samt analysera och bedöma omvärldsutvecklingen. Myndigheten arbetar med förebyggande informationssäkerhetsarbete och it-incidenthantering, samt ansvarar för att sammanställa en helhetsbild och lägesbedömningar på informationssäkerhetsområdet. I detta arbete utvecklar MSB en strategi och nationell handlingsplan på området genom samverkan med samhällets aktörer. Myndigheten har även särskilda uppgifter inom medieberedskap och signalskydd.

Verksamheten samhällets informations- och cybersäkerhet ligger på Fleminggatan i Stockholm och består av ca 40 medarbetare. Enheten för operativ cybersäkerhet och it-incidenthantering utgör en av tre enheter inom verksamheten. Verksamheten utgör tillsammans med fyra enheter Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete. Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete utgör en av fem avdelningar på MSB och har det förebyggande och risk- och sårbarhetsreducerande perspektivet i fokus. 

Enheten för operativ cybersäkerhet och it-incidenthantering arbetar operativt, med hantering och analys av it-incidenter. Enheten ansvarar för två funktioner, CERT-SE (Sveriges nationella it-incidentfunktion) och NOS (Nationell operativ samverkansfunktion för informations- och cybersäkerhet). Enheten söker nu en omvärldsbevakare och skribent med intresse för händelseanalyser.

Dina arbetsuppgifter

I denna roll söker vi dig som har en teknisk bakgrund och teknisk förståelse och vill använda den för att göra analyser och bedömningar av inträffade it-incidenter. Du kommer att arbeta omväxlande med omvärldsanalys och med att skriva korta, snabba analyser på inträffade it-incidenter och måste vara beredd att delta i allt det arbete som enheten ansvarar för. Du kommer dessutom att delta i större analysarbeten inom verksamhetsområdet. Även informativa texter kommer att ingå i ditt arbetsområde.

Det är positivt om du har ett eget specialintresse eller -område som kan berika enhetens arbete och kompetens. Du kommer att ges möjlighet att vidareutveckla detta inom ramen för enhetens ansvar.

Din kompetensprofil

Vi söker dig som:

 • har teknisk bakgrund/utbildning/kunskap
 • har kunskap och helst praktisk erfarenhet av it-incidenthantering och informations-/it-säkerhet
 • har förmågan att se ett större perspektiv och du kan snabbt formulera detta till ett sammanhang
 • är en mycket duktig skribent
 • som kan arbeta både ensam och i team
 • har god svenska och engelska, skriftligt och muntligt
 • är van att omvärldsbevaka
 • kan producera korta och långa analyser, men också rena informationstexter 

Meriterande:

 • Erfarenhet från offentlig sektor.
 • Teknisk kompetens inom it-forensik, logganalys, infrastruktur eller närliggande IT-områden.
 • Kunskap om ITIL, PPS och/eller pm3.
 • Utbildning inom projektarbete och ledning. 

Du behöver vara kvalitetsmedveten och som person är du strukturerad, öppen och kommunikativ samt har en mycket god samarbetsförmåga och är bra på att ge stöd och service. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, säkerhetsmedvetenhet och erfarenhet av omvärldsbevakning och analys av incidenter.

MSB ska vara en öppen, kompetent och drivande myndighet. Vårt arbete med jämställdhet och mångfald präglas av detta och är inriktat mot att skapa en arbetsplats där skiftande erfarenheter och bakgrund tas tillvara. 

Övrigt

Tjänsten är tillsvidare med placering i Stockholm. MSB tillämpar provanställning. Du kommer att ha förtroendearbetstid. För anställning krävs svenskt medborgarskap. Tjänsten är säkerhetsklassad och registerkontroll kommer att göras.

Är du intresserad?

Har du frågor kontakta enhetschef Ann-Marie Alverås Lovén. Fackliga företrädare är Friedrich Lieber, SACO, Peter Nord, ST och Ann-Britt Paradis SEKO. Samtliga nås på växelnr 0771-240 240. 

Din ansökan

ska vara inkommen till MSB senast 23 maj 2014, märkt med referensnummer 2014/45. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.  

Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem. 

MSB har gjort mediaval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Referensnummer 2014/45
Sista ansökningsdag 2014-05-23

Tillbaka till lediga jobb