MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.

Vill du vara med och leda och utveckla det operativa arbetet med samhällets informations- och cybersäkerhet? 

MSB ska stödja och samordna arbetet med samhällets informationssäkerhet, samt analysera och bedöma omvärldsutvecklingen. Myndigheten arbetar med förebyggande informationssäkerhetsarbete och it-incidenthantering, samt ansvarar för att sammanställa en helhetsbild och lägesbedömningar på informationssäkerhetsområdet. I detta arbete utvecklar MSB strategier och handlingsplaner på området genom samverkan med samhällets aktörer. Myndigheten har även särskilda uppgifter inom medieberedskap och signalskydd. 

Verksamheten samhällets informations- och cybersäkerhet ligger på Fleminggatan i Stockholm och består av ca 40 medarbetare. Det finns tre enheter inom verksamheten varav en är enheten för operativ cybersäkerhet och it-incidenthantering. Enheten innehåller flera olika funktioner varav en central funktion är CERT-SE (Sveriges nationella & statliga Computer Emergency Response Team). Verksamheten utgör tillsammans med fyra enheter avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete. Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete utgör en av fem avdelningar på MSB och har det förebyggande och risk- och sårbarhetsreducerande perspektivet i fokus.

Då enheten arbetar operativt, med hantering och analys av it-incidenter och it-säkerhetsincidenter, krävs i princip ständig närvaro av chef med möjlighet att göra löpande prioriteringar av arbete. Enheten för operativ cybersäkerhet och it-incidenthantering har ett omfattande arbete med nationella och internationella kontakter, vilket innebär att belastningen på cheferna är stor.

Dina arbetsuppgifter

Du representerar tillsammans med chefen för enheten och den andre ställföreträdande enhetschefen verksamheten inom det operativa informations- och cybersäkerhetsarbetet på såväl nationell som på internationell nivå. Du ska tillsammans med chefen och den andre ställföreträdande enhetschefen leda och styra det operativa arbetet med utgångspunkt från myndighetens uppdrag och mål och den närmare inriktningen som sker från verksamhetschefen. I din roll som ställföreträdande chef för enheten går du in och leder verksamheten då ordinarie chef inte tjänstgör. Arbetsfördelningen mellan dig och den andre ställföreträdande enhetschefen bestäms av enhetschefen.

Din kompetensprofil

Vi söker dig med relevant akademisk utbildning och med en stor förmåga att se nya möjligheter i en allt mer uppkopplad värld. Du har chefserfarenhet samt god kunskap om offentlig verksamhet och stor erfarenhet från myndighetsvärlden och privat sektor. Du har vidare mycket goda kunskaper om samhällets informationssäkerhet samt stor erfarenhet av krishanteringsarbete och då i synnerhet operativt it-incidentarbete. Vi ser också att du har en grundläggande och dokumenterad teknisk kompetens inom infrastruktur, nätverk och it-säkerhetsfunktioner. Meriterade är kännedom om strategiskt it-säkerhetsarbete, säkerhetslösningar inom telekommunikation, säkerhetsskydd och EU frågor. Dessutom har du ett brett kontaktnät inom informationssäkerhetsområdet samt god kunskap om internationella cybersäkerhetsfrågor. 

Du har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska samt har stor erfarenhet av offentliga presentationer och har en dokumenterad erfarenhet av mediakontakter.

Du har en god kommunikativ förmåga och kan arbeta övergripande och inriktande. Du driver förändringsarbete med engagemang. Du har förmågan att skapa och själv förstå sammanhang samt att lyssna och ta emot information. Du är lugn, stabil och kontrollerad i pressade situationer. Du har en god förmåga att samarbeta och skapar engagemang och delaktighet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, säkerhetsmedvetenhet och erfarenhet av operativt arbete.

MSB ska vara en öppen, kompetent och drivande myndighet. Vårt arbete med jämställdhet och mångfald präglas av detta och är inriktat mot att skapa en arbetsplats där skiftande erfarenheter och bakgrund tas tillvara.

Övrigt

Anställningen är en tillsvidareanställning med ett tidsbegränsat chefsförordnande. Placeringsort är Stockholm. Du kommer ha förtroendearbetstid. MSB tillämpar provanställning. För anställning krävs svenskt medborgarskap. Tjänsten är säkerhetsklassad och registerkontroll kommer att göras.

Är du intresserad?

Har du frågor kontakta verksamhetschef Richard Oehme eller enhetschef Ann-Marie Alverås Lovén. Fackliga företrädare är Friedrich Lieber, SACO, Peter Nord, ST och Ann-Britt Paradis SEKO. Samtliga nås på växelnr 0771-240 240.

Din ansökan

ska vara inkommen till MSB senast den 4 september 2015, märkt med referensnummer 2015/59. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons. 

Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem.

MSB har gjort mediaval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Referensnummer 2015/59
Publicerat 2015-08-19
Sista ansökningsdag 2015-09-04

Tillbaka till lediga jobb