Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Det är vi som stärker Sveriges förmåga att fungera i kris och till och med krig. Det betyder att alla våra medarbetare bidrar till ett land där människor är beredda: Från norr till söder sprider vi kunskap och agerar för att skydda liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.

Om anställningen

På MSB är kommunikation en kärnverksamhet. Kommunikationsavdelningen styr och stödjer MSB:s kommunikation. Vi skapar förutsättningar för myndigheten att genom kommunikationen öka samhällets och individers förmåga att förebygga och hantera samhällsstörningar, oavsett om de orsakas av olyckor eller antagonistiska händelser.

Medarbetarskapet och ledarskapet på MSB ska utgå från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans. Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vill varandra väl. Att agera i linje med MSB:s medarbetar- och ledarkriterier innebär att medverka till ökad trygghet och ett hållbart arbetsliv.

Arbetsuppgifter

Som enhetschef har du ansvar för att enheten och att hela avdelningen tillsammans skapar goda förutsättningar för att MSB:s kommunikation hålls samman i en tydlig och överskådlig helhet och bidrar till att stärka MSB. För att lyckas i uppdraget krävs att du bidrar till ett bra samarbete och god samverkan mellan Kommunikationsavdelningens enheter men också med resten av MSB, byråer och med andra ansvariga aktörer inom svensk krisberedskap.

Som chef vid enheten för kommunikationsutveckling arbetar du med att inrikta och prioritera arbetet tillsammans med dina medarbetare. Du har verksamhets-, personal- och budgetansvar. På enheten finns drygt 15 engagerade och självständiga medarbetare placerade i Karlstad och Stockholm så du behöver kunna jobba på plats på båda orterna och därtill kunna leda på distans.

Din uppgift är att skapa förutsättningar för effektivitet och få gruppen att fortsätta prestera goda resultat med siktet att öka myndighetens kommunikativa förmåga, genom att t.ex. utveckla och förvalta plattformar, kommunikationskanaler, strategier och verktyg som kan höja medarbetares och chefers kommunikativa kompetens. Enheten ansvarar för både strategiska frågor och mer operativa delar som bland annat tidningen 24/7 och det digitala team som svarar för publiceringen på MSB:s digitala plattformar och kanaler. Som chef ska du därför kunna och vilja ta dig an såväl långsiktiga och strategiska utvecklingsfrågor som löpande frågor och vid behov kunna fatta snabba beslut. Du kommer att verka i en tid av ständig förändring i en myndighet med visionen om ett säkrare samhälle i en föränderlig värld.

Din kompetensprofil:

Du har:

  • akademisk utbildning inom kommunikationsområdet, eller annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
  • erfarenhet av kvalificerat arbete inom kommunikationsområdet från offentlig verksamhet med kunskap om hela kommunikationsprocessen från idé till genomförande och uppföljning
  • erfarenhet av och bevisat goda resultat från att vara chef och ledare inom kommunikationsområdet inom offentlig verksamhet
  • erfarenhet av att verka i en föränderlig miljö
  • erfarenhet av att ha ansvar för att driva utveckling och inte minst digital utveckling inom kommunikationsområdet

Det är meriterande om du har:

  • erfarenhet av att ha ansvarat för byråsamarbeten
  • erfarenheter från näringsliv och/eller ideell sektor
  • erfarenheter från att ha jobbat med risk- och kriskommunikation

Som chef och ledare på MSB förväntas att du är uppdragsorienterad, utvecklingsinriktad, coachande och dialoginriktad, har god självkännedom och är ett föredöme. Som person är du trygg, stabil, inkluderande och strukturerad.  

Du har god samarbetsförmåga och förmåga att planera, organisera och prioritera. Ditt ledarskap präglas av tillit och dialog och du skapar förutsättningar för motivation, delaktighet och engagemang hos dina medarbetare. Du är en tydlig, strukturerad och kommunikativ ledare som kan påvisa hur du aktivt arbetat med kultur och arbetsmiljö och det med goda resultat. Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet och hur du kompletterar övriga medlemmar i Kommunikationsavdelningen ledningsgrupp. 

Om enheten

Tjänsten är placerad på kommunikationsavdelningen vid enheten för kommunikationsutveckling. Enhetens huvudsakliga uppgift är att lämna kommunikativt stöd i frågor som handlar om styrning, stöd och utveckling av kommunikativ förmåga. Enhetens uppdrag är också att skapa förutsättningar för tydlig och effektiv kommunikation, internt och externt. Syftet är att kommunikationen ska bidra till att uppnå myndighetens mål, stärka MSB och öka förtroende för oss och tillit till samhällets förmåga att hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Du kan läsa mer om MSB:s organisation här.

Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning med ett tidsbegränsat chefsförordnande på fyra år. MSB tillämpar provanställning.

Ort: Karlstad 

Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
Du kan läsa mer om anställningsvillkor och förmåner här

Är du intresserad?

Har du frågor kontakta Kommunikationsdirektör Morgan Olofsson. Fackliga företrädare är Fredrik Höglund (Saco-S), Frida Billström (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 14 februari 2023, märkt med referensnummer 2023/5. 

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.  

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer 2023/5
Publicerat 2023-01-24
Sista ansökningsdag 2023-02-14

Tillbaka till lediga jobb