Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.

Om anställningen

Avdelningen för rättsligt stöd är den centrala juridiska funktionen inom MSB och ansvarar för juridiskt expertstöd till MSB:s hela verksamhet. Avdelningen leds av en rättschef och är indelad i två rättsenheter vars medarbetare finns i både Karlstad och Stockholm. MSB söker nu en enhetschef för Rättsenhet 2.

Medarbetarskapet och ledarskapet på MSB ska utgå från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans. Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vill varandra väl. Att agera i linje med MSB:s medarbetar- och ledarkriterier innebär att medverka till ökad trygghet och ett hållbart arbetsliv.

Arbetsuppgifter

Som enhetschef ansvarar du för verksamhet, personal och budget. Du har ansvar att driva enhetens frågor på en strategisk och operativ nivå samt leda och styra enheten mot avdelningens och myndighetens mål. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp och bidrar till verksamhetsutveckling för såväl enheten som hela avdelningen. Du leder, inriktar och prioriterar arbetet vid enheten tillsammans med de 13 jurister du har personalansvar för. Du har också ansvar för att kvalitetssäkra enhetens juridiska rådgivning och stödja medarbetarna i deras roll som myndighetsjurister. Uppdraget innefattar utöver chefsrollen även att delta i löpande juridisk rådgivning, kvalificerat utredningsarbete m.m. främst inom ramen för enhetens verksamhetsområde.

Arbetet förutsätter ett nära samarbete med sakkunniga inom myndighetens olika verksamhetsområden likväl som externa kontakter med näringsliv, andra myndigheter och aktörer. Anställningen är förknippat med främst nationella resor, inte minst eftersom enhetens medarbetare är placerade på fler orter.

Din kompetensprofil:

Du har:

  • Jur. kand eller juristexamen.
  • Flerårig erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete på statlig myndighet.
  • Chefs- eller ledarerfarenhet med goda vitsord i ledarrollen.
  • God förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift på svenska och engelska.

Det är meriterande om du har:

  • Erfarenhet av ett eller flera av de rättsområden som enheten ansvarar för.
  • Erfarenhet från beredskapsansvarig myndighet.
  • Erfarenhet av regelgivning och/eller tillsynsfrågor.

Som chef, ledare och medarbetare på MSB förväntas att du är uppdragsorienterad, utvecklingsinriktad, coachande och dialoginriktad, har god självkännedom och är ett föredöme.

Som person behöver du upplevas prestigelös och lättillgänglig utan att du ger avkall på din yrkesmässiga integritet. Du behöver även vara självständig, flexibel och ha ett genuint intresse för att samarbeta med andra professioner. Du behöver också ha förmåga att se helheter och driva frågor framåt samtidigt som du behåller helhetsperspektivet. MSB är en myndighet som ska ha en förmåga att hantera kriser av olika karaktär och det är därför viktigt att du är stabil och har en förmåga att kunna verka under oförutsedda och störda förhållanden. 

Det är också viktigt att du har förmåga att sätta in juridiken i olika sammanhang och att du kan bidra till att lösa frågeställningar som sträcker sig utanför den rena rättstillämpningen. Det är viktigt att du har en förmåga att förstå och ta reda på hur du med din juridiska kunskap bäst kan stödja myndighetens verksamhet i såväl vardag som kris.

Om avdelningen/enheten

Du kommer vara placerad på Avdelningen för rättsligt stöd på Rättsenhet 2. Enhetens huvudsakliga uppgift är att lämna stöd i rättsliga frågor som rör totalförsvarsjuridik och krisberedskap, räddningstjänstjuridik och förebyggande brand samt befolkningsskydd, övergripande EU-rätt och internationell rätt, folkrätt, nationella och internationella insatser samt miljö- och Sevesofrågor. Ansvarsområdet omfattar även rättsliga frågor kopplade till brandfarliga och explosiva varor, storskalig kemikaliehantering och transport av farligt gods.
Du kan läsa mer om MSB:s organisation här.

Vad kan vi erbjuda dig?

Hos oss får du ett meningsfullt och samhällsnyttigt arbete med bra utvecklingsmöjligheter och förmånliga villkor. Vi har ett brett uppdrag för att stödja andra i syfte att samhället ska bli säkrare, där du får möjlighet att bidra med din kunskap. Här får du träffa kollegor med olika bakgrunder, kompetenser och erfarenheter. Förutom trevliga arbetskamrater erbjuder vi en stimulerande arbetsmiljö i form av ljusa, nya och moderna lokaler med närhet till bra kommunikationer. Vi arbetar aktivitetsbaserat och strävar mot det papperslösa kontoret.

För mer information besök gärna vår hemsida, www.msb.se 

Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning med ett tidsbegränsat chefsförordnande på fyra år. MSB tillämpar provanställning.

Ort: Karlstad eller Stockholm

Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Är du intresserad?

Har du frågor kontakta Anna Asp. Fackliga företrädare är Jörgen Mähler (Saco-S), Jan Fenelius (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 28:e februari, märkt med referensnummer 2023/4. 

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.  

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad eller Stockholm
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer 2023/4
Publicerat 2023-01-27
Sista ansökningsdag 2023-02-28

Tillbaka till lediga jobb