Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.

Vill du förbättra Sveriges förmåga att hantera kriser och bidra till människors säkerhet och hälsa? Då kanske det är du som är vår nästa kollega!

Om anställningen
Rollen som systemtekniker är placerad vid enheten för Förvaltning och Utveckling inom verksamheten för Rakel och ledningssystem på MSB i Stockholm eller Karlstad. Våra befintliga system är Rakel, SGSI och WIS. Rollen som installationstekniker kommer att vara inriktad mot infrastruktur inom IT-området med installation och konfiguration av hårdvara för server och lagring.

Vi växer och behöver rekrytera fler för att kunna göra mer.

  • Rakel är det nationella radiosystemet för aktörer inom ordning, säkerhet, hälsa och försvar
  • SGSI (Swedish Government Secure Intranet) är ett intranät med hög säkerhet och hög tillgänglighet för myndigheter och andra aktörer som enligt författning eller genom avtal har ålagts ett särskilt ansvar för beredskap vid olyckor, kriser eller höjd beredskap.
  • WIS (Webbaserat InformationsSystem) är ett lägesbildssystem för kommuner, regioner, myndigheter samt andra aktörer som ingår i Sveriges krisberedskap. 

Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta som systemtekniker av hårdvara på de driftplatser som ingår i utbyggnaden av SGSI samt kommande generation Rakel. I tjänsten sker arbete på plats på kontoret samt i stor del ute på driftplatser i landet. I rollen sker även samarbete med andra grupper för installatörer och nätarkitektur.

Du kommer att medverka till design, installation, drift och felavhjälpning av de ovan nämnda ingående delarna tillsammans med de andra grupperna samt leverantörer. Du arbetar utifrån ett livscykelperspektiv, där du i tidigt stadie påverkar design och säkerhetslösningar utifrån våra kunders krav och behov av kommunikationslösningar. Du ansvarar för att ta fram förslag till utvecklingsplaner inom drift inom området. Du följer upp lösningarna samt felavhjälpningar. Fullt ansvar för tjänsteplattformen.

Du ansvarar för att omvärldsbevaka ny teknik och ger stöd och råd till övriga inom MSB samt till partners och leverantörer. Du kommer att ansvara för att tillsammans med leverantörer ta fram lösningar för de kommunikationslösningar som verksamheten ansvarar för. Din arbetsuppgift är att i dialog med leverantörer och användare ta fram och granska lämpliga lösningar. 

Din kompetensprofil
För att söka anställning systemtekniker ska du inneha relevant högskoleutbildning eller motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt. Du har minst fem års yrkeserfarenhet av systemarbete i en större organisation. Vidare har du erfarenhet av arbete i teknikprojekt samt arbete under eget ansvar. Du har också arbetat i någon systemförvaltningsmodell t.ex PM3 eller ITIL Du bör ha medverkat i kravframtagning inför upphandlingar av lösningar och produkter inom server och lagring. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig, läsa och skriva på svenska och engelska. Körkort med minst B är ett krav.

Det är meriterande om du har:

  • Erfarenhet av design av server och lagringsinstallationer baserat på virtualiseringsmodell.
  • Certifiering mot VMware eller annan virtualiseringsplattform.
  • Tidigare erfarenhet av design och drift av datacenter.
  • IP-kunskap, teknik, uppbyggnad och design
  • Säkerhetsskyddsarbete, säkerhetsanalyser samt riskanalyser

I en operativ verksamhet är lagkänsla en viktig del av arbetsmiljön och bidrar till vår förmåga att hålla hög kvalitet och bibehållen arbetsglädje även vid pressade förhållanden. Vi sätter därför stor vikt vid din personlighet och vid din förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.

Om enheten
Verksamheten för Rakel och ledningssystem finns vid Avdelningen cybersäkerhet och säkra kommunikationer. Verksamheten ansvarar för strategisk inriktning, utveckling och förvaltning av säkra, skyddade och tillgängliga kommunikationstjänster som används för ledning och samverkan inom samhällsviktiga verksamheter. I verksamheten ingår utveckling, utbyggnad, förvaltning, drift och kundanslutning av Rakel, SGSI och WIS samt nästa generation av Säkra kommunikationer.

Du kan läsa mer om MSB:s organisation här.

Anställningsvillkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid och placerad i Stockholm eller Karlstad. Resor i tjänsten, nationellt och internationellt, kan förekomma. MSB tillämpar provanställning.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
Du kan läsa mer om anställningsvillkor och förmåner här.

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta Enhetschef Carl-Fredrik Östman, Tjänsteägare SGSI Fredrik Rask. Fackliga företrädare är Carl Önne Saco, Jan Herremo ST och Ann-Britt Paradis eller Leif Fröhlen SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 14 dec, märkt med referensnummer 2022/277.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

 

Anställningsform Tillsvidare med provanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad eller Stockholm
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer 2022/277
Publicerat 2022-11-22
Sista ansökningsdag 2022-12-14

Tillbaka till lediga jobb