Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.

Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Om anställningen

Ekonomienheten är en av nio enheter inom avdelningen för verksamhetsstöd. Det övergripande målet för avdelningen är att vara ett effektivt stöd som både stödjer och styr. Myndigheten finns på flera orter i Sverige och Ekonomienheten i Karlstad är hela myndighetens ekonomienhet.

Vi söker nu medarbetare till teamet som ansvarar för ekonomisk redovisning och rapportering av internationella insatser samt myndighetens EU-finansierade projekt. Teamet består idag av sex medarbetare. Hos oss blir du en medarbetare i ett team av erfarna projektekonomer, för dig som inte har tidigare erfarenhet av projektekonomi finns goda möjligheter att utvecklas tillsammans med oss.

MSB genomför insatser och stödjer samordningen av andra myndigheters åtgärder och insatser vid olyckor och kriser, både nationellt och internationellt. Normalt har myndigheten 50-60 insatser utomlands samtidigt, samt flertalet EU-finansierade projekt. Verksamheten växer snabbt och behovet av stöd från projektekonomi både ökar och ändras i takt med detta.

Medarbetarskapet och ledarskapet på MSB ska utgå från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans. Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vill varandra väl. Att agera i linje med MSB:s medarbetar- och ledarkriterier innebär att medverka till ökad trygghet och ett hållbart arbetsliv.

Arbetsuppgifter

Du kommer främst jobba med redovisning av myndighetens EU-finansierade projekt. Arbetet består till stor del av att agera stöd till, samt arbeta nära med, projektledare och andra som vi stödjer.

Du ansvarar för dina respektive projekt, men inom funktionen Projektekonomi stöttar ni också varandra och jobbar som ett team och du förväntas därför vara flexibel och även kunna jobba med internationella insatser.

Du ansvarar för löpande redovisning och är ett konsultativt stöd till projektledarna i ekonomifrågor, såsom att upprätta budget för projektet, uppföljning och övriga projektrelaterade frågor. I arbetet ingår även att genomföra utbildningar i ekonomiadministrativa området till insatspersonal och projektledare.

Du kommer också vara den som ansvarar för, samt vara kontaktperson för de revisoner som berör dina projekt. 

Du kommer läsa och tolka avtalstexter, främst på engelska, och behöver därför vara lyhörd för både vad som står i avtalet och vad som eventuellt saknas. 

Du förväntas delta aktivt i arbetet med att utveckla och dokumentera arbetssätt och processer inom olika områden.

Dina arbetsuppgifter kommer att innebära snabba omställningar och prioriteringar och arbetet växlar mellan helhetsperspektiv och fokus på enskilda detaljfrågor. Du kommer hantera flera olika system och digitala lösningar.

Det förekommer även andra arbetsuppgifter på ekonomienheten som du deltar i såsom årligt revisionsarbete och bokslut.

Din kompetensprofil

Du har en akademisk utbildning inom ekonomiområdet med redovisningsinriktning. Vi ser gärna att du som söker nyligen avslutat din akademiska utbildning alternativt att du har några års erfarenhet som ekonom efter avslutad utbildning.

Arbetet kräver även att du;

  • har lätt för dig att lära dig nya system, samt van att använda olika digitala verktyg, såsom Excel samt i övrigt god administrativ förmåga.
  • har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, både på svenska och engelska.
  • har förmåga att läsa och förstå avancerade texter, framför allt på engelska.
  • kan arbeta självständigt och är trygg i din kompetens.
  • har lätt för att ta och få kontakt och därmed också skapa tillit och ett bra samarbetsklimat.
  • är analytisk, noggrann, flexibel och kan hålla deadlines.

Som medarbetare och ledare på MSB förväntas att du är uppdragsorienterad, utvecklingsinriktad, dialoginriktad, har god självkännedom och är ett föredöme.

Vi kommer att fästa stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Om enheten

Anställningen är placerad på avdelningen för verksamhetsstöd vid ekonomienheten.

Enhetens uppgift är att styra, utveckla, förvalta och följa upp frågor som rör myndighetens ekonomiska redovisning, redovisningsmodell, ekonomiadministration och analys. I detta ingår utformning, stöd och förvaltning av ekonomiadministrativa rutiner och vara motpart till Statens servicecenter. Vidare ingår att förvalta och utveckla myndighetens ekonomi- och personalsystem. I uppgiften ingår ekonomiadministrativt stöd och svara för redovisning av externfinansierad verksamhet där krav finns om särskild rapportering eller där bidraget är föremål för revision, främst avser detta EU-bidrag och insatser nationellt och internationellt.

Du kan läsa mer om MSB:s organisation här.

Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid med inledande 6 månaders provanställning

Ort: Karlstad

Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
Du kan läsa mer om anställningsvillkor och förmåner här.

Är du intresserad?

Har du frågor kontakta funktionsansvarig Elin Ivarsson. Fackliga företrädare är Anna Anelius ST, Nicklas Bergqvist SACO och Ann-Britt Paradis SEKO. Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 30 november 2022, märkt med referensnummer 2022/271.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer 2022/271
Publicerat 2022-11-11
Sista ansökningsdag 2022-11-30

Tillbaka till lediga jobb