Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.

Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Om anställningen

MSB har en central roll i att samordna det civila försvaret. Den senaste tidens säkerhetspolitiska utveckling tillsammans med effekterna av ett förändrat klimat och Sveriges status som ansökarland till Nato sätter vårt arbete i en historiskt viktig kontext.

Enheten för operativ samordning och inriktning inriktar och samordnar myndigheter och andra aktörers hantering vid olyckor, katastrofer, samhällsstörningar och krig. I enhetens uppdrag ingår att vara pådrivande och stödjande i den aktörsgemensamma hanteringen och samlade kriskommunikationen. Resultatet av enhetens arbete kan ha en mycket stor betydelse för såväl samhället som människors liv och hälsa.

Vid enheten finns idag ett tiotal medarbetare som är placerade i Karlstad och Stockholm. I samband med komplexa händelser kan uppdraget bli mycket omfattande och betydande resurser kan då komma att tillföras. 

Medarbetarskapet och ledarskapet på MSB ska utgå från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans. Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vill varandra väl. Att agera i linje med MSB:s medarbetar- och ledarkriterier innebär att medverka till ökad trygghet och ett hållbart arbetsliv.

Arbetsuppgifter

Som chef för enheten ansvarar du för verksamhet, personal och budget. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp och bidrar till verksamhetsutveckling för såväl enheten som hela avdelningen.

Som chef ansvarar du för att driva enhetens frågor på en strategisk och operativ nivå. Du ska leda och styra med enhetens, avdelningens och myndighetens mål och värdegrund som utgångspunkt. I din roll som chef ingår samverkan både internt inom MSB och med aktörer nationellt och internationellt.

Tidsramarna för det operativa arbetet kan vara extremt korta och du förväntas kunna fatta beslut under stark tidspress, baserat på begränsad information. Beredskapstjänstgöring ingår i tjänsten.

Din kompetensprofil:

Du har:

  • Relevant akademisk utbildning eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
  • Tidigare erfarenhet av chefsrollen och god förmåga att leda och styra verksamhet och medarbetare.
  • Erfarenhet av operativt arbete på myndighetsnivå.
  • God kunskap om det svenska krishanteringssystemet och förståelse för hur systemet och samhället fungerar på en nationell nivå.
  • God förståelse för kommunikationens betydelse som ett strategiskt verktyg för att nå effekt.
  • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.

Det är meriterande om du har:

  • Erfarenhet av förändringsledning och erfarenhet av att leda människor och grupper i utveckling.
  • Vana av ledarskap på distans.
  • Erfarenhet av krisberedskapsarbete på regional och lokal nivå. 

Som chef och ledare på MSB förväntas att du är uppdragsorienterad, utvecklingsinriktad, coachande och dialoginriktad, har god självkännedom och är ett föredöme.

Som person är du lugn, stabil och har förmåga att fokusera och prioritera vad som behöver göras i pressade situationer. Du har förmåga att lätt anpassa dig till ändrade omständigheter och vid behov snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt. Du ser möjligheter i förändringar och har förmåga till ett nytänkande som leder till resultat. Du har en god samarbetsförmåga och ditt ledarskap präglas av tillit och dialog. Du skapar förutsättningar för motivation, delaktighet och engagemang hos dina medarbetare.

Som ledare är det av stor vikt att du har en god helhetssyn och att du har en strategisk förmåga som innebär att du kan sätta enhetens uppdrag i ett större sammanhang.

Stor vikt kommer fästas vid personlig lämplighet.

Om enheten

Du kommer vara placerad på operativa avdelningen och enheten för operativ samordning och inriktning. Enhetens uppgift är att samordna och inrikta aktörernas gemensamma hantering och kriskommunikation vid samhällsstörningar på nationell nivå. I uppgiften ingår också att utveckla myndighetens förmåga att företräda det civila försvaret och att inrikta prioritering av resurser på nationell nivå. Vidare ingår att, vid en katastrof utomlands, stödja personer med hemvist i Sverige, genom att samordna ansvariga aktörers åtgärder och information till de drabbade. Enheten leds av en enhetschef.
Du kan läsa mer om MSB:s organisation här.

Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning med ett tidsbegränsat chefsförordnande på fyra år. MSB tillämpar provanställning.

Ort: Karlstad eller Stockholm 

Resor i anställningen förekommer. Eftersom enhetens medarbetare finns på två orter ska du med viss kontinuitet tjänstgöra även från den ort du inte har din grundplacering.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
Du kan läsa mer om anställningsvillkor och förmåner här

Är du intresserad?

Har du frågor kontakta avdelningschef Robert Wallén. Fackliga företrädare är Carin Hammarbo (Saco-S), Daniel Hjärne (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 2 december 2022, märkt med referensnummer 2022/270.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.  

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad eller Stockholm
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer 2022/270
Publicerat 2022-11-11
Sista ansökningsdag 2022-12-02

Tillbaka till lediga jobb