Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.

Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Om anställningen

Ekonomienheten är en av nio enheter inom avdelningen för verksamhetsstöd. Det övergripande målet för avdelningen är att vara ett effektivt stöd som både stödjer och styr. Myndigheten finns på flera orter i Sverige och Ekonomienheten i Karlstad är hela myndighetens ekonomienhet.

Med anledning av att projektekonom hos oss ska vara ledig söker vi nu medarbetare för tidsbegränsad anställning. Tjänsten är placerad inom funktionen för projektekonomi som idag har sex medarbetare. Teamet ansvarar för ekonomisk redovisning och rapportering av internationella insatser samt myndighetens EU-finansierade projekt.

MSB genomför insatser och stödjer samordningen av andra myndigheters åtgärder och insatser vid olyckor och kriser, både nationellt och internationellt. Normalt har myndigheten 50-60 insatser utomlands samtidigt, samt flertalet EU-finansierade projekt.

Medarbetarskapet och ledarskapet på MSB ska utgå från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans. Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vill varandra väl. Att agera i linje med MSB:s medarbetar- och ledarkriterier innebär att medverka till ökad trygghet och ett hållbart arbetsliv.

Arbetsuppgifter

Du kommer främst jobba med redovisning av myndighetens internationella insatser. Arbetet innebär ett nära samarbete med projektledarna. Du ansvarar för dina respektive projekt, men inom funktionen Projektekonomi stöttar vi också varandra och jobbar som ett team.

Du ansvarar för löpande redovisning och är ett konsultativt stöd till projektledarna i ekonomifrågor, såsom budget, uppföljning och övriga projektrelaterade frågor. I arbetet ingår även att genomföra utbildningar inom det ekonomiadministrativa området till insatspersonal. Du kommer också vara den som är sammanhållande, tar fram underlag och i övrigt stödjer de revisorer som granskar våra projekt.

Du förväntas delta aktivt i arbetet med att utveckla och dokumentera arbetssätt och processer inom olika områden.

Dina arbetsuppgifter kommer att innebära snabba omställningar och prioriteringar och arbetet växlar mellan helhetsperspektiv och fokusering på enskilda detaljfrågor.

Det förekommer även andra arbetsuppgifter på ekonomienheten som du deltar i såsom årligt revisionsarbete och bokslut.

Din kompetensprofil

Du har en akademisk utbildning eller eftergymnasial utbildning inom ekonomiområdet med redovisningsinriktning eller motsvarande arbetserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.

Arbetet kräver även att du;

  • är intresserad av att ge service till verksamheten vi stödjer
  • har lätt att ta till dig kunskap om ekonomi- och verksamhetssystem och god kunskap i Excel samt god administrativ förmåga.
  • är trygg i din kompetens, så att du kan vara en aktiv deltagare i funktionens och enhetens utvecklingsarbeten.
  • har lätt för att ta och få kontakt och därmed också skapa tillit och ett bra samarbetsklimat.
  • är analytisk, noggrann, flexibel och kan hålla deadlines.
  • har god förmåga att tala, läsa och skriva på svenska och engelska.

Som medarbetare och ledare på MSB förväntas att du är uppdragsorienterad, utvecklingsinriktad, dialoginriktad, har god självkännedom och är ett föredöme.

Vi kommer att fästa stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Om enheten

Anställningen är placerad på avdelningen för verksamhetsstöd vid ekonomienheten.

Enhetens uppgift är att styra, utveckla, förvalta och följa upp frågor som rör myndighetens ekonomiska redovisning, redovisningsmodell, ekonomiadministration och analys. I detta ingår utformning, stöd och förvaltning av ekonomiadministrativa rutiner och vara motpart till Statens servicecenter. Vidare ingår att förvalta och utveckla myndighetens ekonomi- och personalsystem. I uppgiften ingår ekonomiadministrativt stöd och svara för redovisning av externfinansierad verksamhet där krav finns om särskild rapportering eller där bidraget är föremål för revision, främst avser detta EU-bidrag och insatser nationellt och internationellt.

Du kan läsa mer om MSB:s organisation här.

Anställningsvillkor

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning till och med 1 april 2024 eventuellt med möjlighet till förlängning.

Ort: Karlstad

Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
Du kan läsa mer om anställningsvillkor och förmåner här.

Är du intresserad?

Har du frågor kontakta funktionsansvarig Elin Ivarsson. Fackliga företrädare är Anna Anelius ST, Nicklas Bergqvist SACO och Ann-Britt Paradis SEKO. Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 30 november 2022, märkt med referensnummer 2022/268.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer 2022/268
Publicerat 2022-11-09
Sista ansökningsdag 2022-11-30

Tillbaka till lediga jobb