Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.

Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Om anställningen

Avdelningen för internationell samordning (IA) ansvarar för att ta fram övergripande inriktning för myndighetens EU- och internationella samarbete. Avdelningen stödjer myndighetsledningen och övriga avdelningar genom att samordna myndighetens deltagande i olika EU- och internationella fora, ta fram underlag för instruktion inför möten i nära dialog med berörda avdelningar, bidra med kunskap och analys, tillhandahålla sammanställningar, rutiner och vägledning. Under våren 2023 är Sverige ordförande i Europeiska unionens råd. IA har inrättat ett internt sekretariat som ska stödja myndighetens förberedelser inför och under genomförande av EU-ordförandeskapet. Som EU- och internationell samordnare vid IA kommer du att bidra till sekretariatets arbete.

Medarbetarskapet och ledarskapet på MSB ska utgå från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans. Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vill varandra väl. Att agera i linje med MSB:s medarbetar- och ledarkriterier innebär att medverka till ökad trygghet och ett hållbart arbetsliv.

Arbetsuppgifter

Som EU-samordnare med internationell inriktning vid IA kommer du att ha din tyngdpunkt i EU-frågor men bidra aktivt in i andra EU- och internationella processer. Dina uppgifter omfattar bland annat att stödja med analys och en samlad överblick över MSB:s och Sveriges prioriteringar med koppling till EU-ordförandeskapet. Du kommer bistå med samordnade förberedelser och genomförande av aktiviteter under ordförandeskapet, GD-möten, möten inom civilskyddskommittén (CPC) och andra möten inom EU-samarbetet, vilket även inkluderar administrativa uppgifter.

I uppdraget ligger även hantering och beredning av meddelanden från EU-kommissionen samt sammanställning och spridning av stora informationsmängder. Du kommer ha ansvar för att föra en bred dialog i olika frågor med chefer och experter inom MSB, samt vid behov med andra myndigheter och aktörer, nationellt och internationellt. Du bidrar till att förankra myndighetens ståndpunkter i EU-frågor med Regeringskansliet samt förbereda och genomföra eventuella förhandlingar samt organisera och genomföra intern kunskapshöjning med EU-tema.

Din kompetensprofil:

Du har:

  • relevant akademisk utbildning
  • erfarenhet från EU- och internationellt arbete med fokus på säkerhets- och försvarspolitik, krishantering och samhällsskydd och beredskap
  • vana att jobba policynära
  • vana att hantera uppgifter som omfattar kvalificerad insamling, bearbetning och sammanställning av komplex information
  • god analytisk förmåga och förmåga att urskilja vad som är viktigt i texter
  • vana att ha engelskan som arbetsspråk och god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift såväl på svenska som på engelska

Det är meriterande om du har:

  • erfarenhet från projekt- och processledning

Som medarbetare och ledare på MSB förväntas att du är uppdragsorienterad, utvecklingsinriktad, dialoginriktad, har god självkännedom och är ett föredöme. Vi fäster mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper och arbetet kräver mycket god kommunikations- och samarbetsförmåga samt flexibilitet och ödmjukhet inför arbetsuppgifterna. Det är en fördel om du har tidigare vana vid internationell samordning, projektledning och att planera och genomföra kunskapshöjande aktiviteter, utbildningar och övningar. Arbetsbelastningen är tidvis hög och kräver stresstålighet, självständighet, förmåga att prioritera samt ett strukturerat arbetssätt.

Om avdelningen

Huvuduppdraget för avdelningen är att bidra till övergripande inriktning och samordning av myndighetens EU- och internationella samarbete. Myndighetens samarbete syftar till att stärka samhällsskydd och beredskap genom att vi får del av erfarenheter, kunskap, extern finansiering och konkreta stödresurser vid kriser i hela hotskalan. Samarbetet syftar också till att om möjligt och efterfrågat bistå andra länder i nöd och mer långsiktigt stärka deras krishanteringsförmåga. Samarbetet kan även handla om att stödja regeringens inriktning kring utveckling av förtroendefulla relationer med andra länder och organisationer.

Du kan läsa mer om MSB:s organisation här.

Anställningsvillkor

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning med start efter överenskommelse och som längst till och med 2023-12-31. Möjlighet till förlängning finns. 

Ort: Stockholm

Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Hos oss får du ett meningsfullt och samhällsnyttigt arbete med bra utvecklingsmöjligheter och förmånliga villkor. Vi har ett brett uppdrag för att stödja andra i syfte att samhället ska bli säkrare, där du får möjlighet att bidra med din kunskap. Här får du träffa kollegor med olika bakgrunder, kompetenser och erfarenheter. Förutom trevliga arbetskamrater erbjuder vi en stimulerande arbetsmiljö i form av ljusa, nya och moderna lokaler med närhet till bra kommunikationer. Vi arbetar aktivitetsbaserat och strävar mot det papperslösa kontoret.
Du kan läsa mer om anställningsvillkor och förmåner här.

Är du intresserad?

Har du frågor kontakta Sara Myrdal. Fackliga företrädare är Jörgen Mähler (Saco-S), Jan Fenelius (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 27 november 2022, märkt med referensnummer 2022/267.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2022/267
Publicerat 2022-11-17
Sista ansökningsdag 2022-11-27

Tillbaka till lediga jobb