Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.

Om anställningen

MSB har från den 1 oktober 2022 en ny roll som sektorsansvarig myndighet för beredskapssektorn Räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen. Sektorns ansvarsområden omfattar bland annat statlig och kommunal räddningstjänsts roll över hela hotskalan, varningssystem samt storskalig utrymning och inkvartering.

Som sektorsansvarig myndighet leder vi inom vår beredskapssektor arbetet med att samordna åtgärder inför och vid fredstida krissituationer och höjd beredskap. Vi driver på arbetet inom beredskapssektorn, stödjer beredskapsmyndigheterna och verkar för att de åtgärder som beredskapsmyndigheterna inom beredskapssektorn vidtar är samordnade med andra. Arbetet är intensivt och i en spännande uppbyggnadsfas, vilket också föranleder många kontakter både internt MSB och med externa aktörer.

Arbetsuppgifter

De kommande åren kommer vi att arbeta intensivt med att vidareutveckla beredskapssektorn. Vi söker därför en utvecklingsinriktad koordinator som kan bidra till att strukturera och effektivisera det praktiska arbetet. Arbetsuppgifterna omfattar olika typer av administrativ samordning och utveckling. Till exempel kan det vara aktuellt att planera kommunikationsinsatser för sektorn tillsammans med kommunikatörer, stödja vid långsiktigt planeringsarbete och följa upp vidtagna åtgärder, men också att sköta administration i samband med större möten. Det kan också vara aktuellt att koordinera arbete av mer administrativ karaktär inom ramen för stora utvecklingsprojekt eller regeringsuppdrag.

Din kompetensprofil:

Du har:

  • Relevant akademisk examen eller motsvarande;
  • Några års erfarenhet av att samordna arbete med administrativ karaktär;
  • Erfarenhet av att presentera information både muntligt och skriftligt på ett målgruppsanpassat sätt.

Det är meriterande om du har:

  • Erfarenhet från liknande arbete inom ramen för beredskapsfrågor;
  • Erfarenhet från arbete som omfattar eller berör de aktörer som ingår i beredskapssektorn, till exempel kommuner, räddningstjänster eller länsstyrelser;
  • Erfarenhet av att hantera sekretessbelagd information.

För att lyckas i rollen tror vi att du tycker om att organisera och vidareutveckla både processer och arbetssätt. Vi tror att du har en god administrativ förmåga. Du har dessutom en förmåga att se helheter och möjliga synergieffekter i ditt arbete, har stor ansvarskänsla och motiveras av att samarbeta med andra. Du är en person som är kreativ, tar initiativ och som gärna föreslår lösningar på problem.

Vi lägger stor vikt vid hur du är som person och hur du tar dig an utmaningar. Vi söker en lagspelare som aktivt bidrar till att skapa ett sammansvetsat team.

Om enheten

Du kommer vara placerad på Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande och Enheten för räddningstjänst vid stora olyckor.

Enhetens uppgift är att samordna utveckling av statlig räddningstjänst samt att tillsammans med aktörer utveckla och driva systemledningsfrågor och arbete med ett enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst. Enheten ansvarar också för att bygga upp och utveckla arbetet inom beredskapssektorn Räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen.

Vidare ingår uppgifter för räddningstjänst under höjd beredskap, tillsyn över länsstyrelsernas planering för övertagande av ansvaret för kommunal räddningstjänst vid insatser, tillsyn över samordningen mellan den statliga räddningstjänstens grenar samt tillsyn och kontroll av SOS Alarms ABs åtaganden enligt alarmeringsavtalet med staten.

Du kan läsa mer om MSB:s organisation här.

Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning. MSB tillämpar provanställning

Ort: Karlstad

Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
Du kan läsa mer om anställningsvillkor och förmåner här.

Är du intresserad?

Har du frågor kontakta enhetschef Henrik Larsson. Fackliga företrädare är Lena Bergman Bokvist (Saco-S), Stefan Haggö (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 27 november 2022, märkt med referensnummer 2022/261.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer 2022/261
Publicerat 2022-11-01
Sista ansökningsdag 2022-11-27

Tillbaka till lediga jobb