Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.

Om anställningen

MSB har från den 1 oktober 2022 en ny roll som sektorsansvarig myndighet för beredskapssektorn Räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen. Sektorns ansvarsområden omfattar bland annat statlig och kommunal räddningstjänsts roll över hela hotskalan, varningssystem samt storskalig utrymning och inkvartering.

Som sektorsansvarig myndighet leder vi inom vår beredskapssektor arbetet med att samordna åtgärder inför och vid fredstida krissituationer och höjd beredskap. Vi driver på arbetet inom beredskapssektorn, stödjer beredskapsmyndigheterna och verkar för att de åtgärder som beredskapsmyndigheterna inom beredskapssektorn vidtar är samordnade med andra. Dessutom tillkommer en hanterande roll för MSB som sektorsansvarig myndighet, i vilken vi ska bygga upp särskilda förmågor tillsammans med andra. Vi berörs också av ett eventuellt NATO-inträde. Arbetet är intensivt och i en spännande uppbyggnadsfas, vilket också föranleder många kontakter både internt MSB och med externa aktörer.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna omfattar att driva och samordna analysprocesser, omhänderta stora datamängder och ta fram sammanfattningar och bedömningar för rapporter och beslutsunderlag. Regelbundna föredragningar och presentationer om framtagna analyser och bedömningar är en naturlig del av arbetet.

Arbetsuppgifterna för rollen som analytiker kommer bland annat av att vi årligen rapporterar en bedömning av förmågan inom sektorns ansvarsområde, att vi kommer att behöva omhänderta risk- och sårbarhetsbedömningar från beredskapsmyndigheterna i sektorn, samt omsätta olika typer av underlag till inriktning för vårt arbete. De kommande åren kommer därför att innebära ett kontinuerligt arbete med att genomföra omfattande analyser och bedömningar av hur arbetet i sektorn utvecklas. Vi kommer också att behöva följa upp arbetet och bedöma effekten av vidtagna åtgärder. Arbetet omfattas ofta av sekretess.

Din kompetensprofil:

Du har:

  • Relevant akademisk examen eller motsvarande;
  • Några års erfarenhet av att inneha en analytisk roll inom beredskapsområdet;

Det är meriterande om du har:

  • Erfarenhet från eller har arbetat med aktörerna som ingår i beredskapssektorn, till exempel kommuner, räddningstjänster eller länsstyrelser;
  • Erfarenhet av att hantera och producera skyddsvärd information.
  • Särskilt intresse för frågor inom beredskapssektorn Räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen.

Du behöver ha särskild fallenhet för att inhämta och dra slutsatser från stora informationsmängder, förmåga att formulera dina slutsatser i skrift samt presentera dessa på ett målgruppsanpassat sätt. Därtill har du förmåga att se din del i vårt arbete som helhet och hur analys- och bedömningsarbetet kan bidra till ökad förmåga inom sektorns ansvarsområde. Du tar initiativ och driver de processer som behövs, identifierar eventuella brister i arbetet och föreslår lösningar.

Vi lägger stor vikt vid hur du är som person och hur du tar dig an utmaningar. Vi söker en lagspelare som aktivt bidrar till att skapa ett sammansvetsat team.

Om enheten

Du kommer vara placerad på Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande och Enheten för räddningstjänst vid stora olyckor.

Enhetens uppgift är att samordna utveckling av statlig räddningstjänst samt att tillsammans med aktörer utveckla och driva systemledningsfrågor och arbete med ett enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst. Enheten ansvarar också för att bygga upp och utveckla arbetet inom beredskapssektorn Räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen.

Vidare ingår uppgifter för räddningstjänst under höjd beredskap, tillsyn över länsstyrelsernas planering för övertagande av ansvaret för kommunal räddningstjänst vid insatser, tillsyn över samordningen mellan den statliga räddningstjänstens grenar samt tillsyn och kontroll av SOS Alarms ABs åtaganden enligt alarmeringsavtalet med staten.

Du kan läsa mer om MSB:s organisation här.

Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning- MSB tillämpar provanställning

Ort: Karlstad eller Stockholm

Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
Du kan läsa mer om anställningsvillkor och förmåner här.

Är du intresserad?

Har du frågor kontakta enhetschef Henrik Larsson. Fackliga företrädare är Lena Bergman Bokvist (Saco-S), Stefan Haggö (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 27 november 2022, märkt med referensnummer 2022/259.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad eller Stockholm
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer 2022/259
Publicerat 2022-11-01
Sista ansökningsdag 2022-11-27

Tillbaka till lediga jobb