Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.

Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Om anställningen

MSB har från den 1 oktober 2022 en ny roll som sektorsansvarig myndighet för beredskapssektorn Räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen. Sektorns ansvarsområden omfattar bland annat statlig och kommunal räddningstjänsts roll över hela hotskalan, varningssystem samt storskalig utrymning och inkvartering.

Som sektorsansvarig myndighet leder vi inom vår beredskapssektor arbetet med att samordna åtgärder inför och vid fredstida krissituationer och höjd beredskap. Vi driver på arbetet inom beredskapssektorn, stödjer beredskapsmyndigheterna och verkar för att de åtgärder som beredskapsmyndigheterna inom beredskapssektorn vidtar är samordnade med andra. Dessutom tillkommer en hanterande roll för MSB som sektorsansvarig myndighet, i vilken vi ska bygga upp särskilda förmågor tillsammans med andra. Vi berörs också av ett eventuellt NATO-inträde. Arbetet är intensivt och i en spännande uppbyggnadsfas, vilket också föranleder många kontakter både internt MSB och med externa aktörer.

Arbetsuppgifter

De kommande åren kommer vi att arbeta intensivt med att vidareutveckla beredskapssektorn. Vi söker därför en projektledare som kan driva större utvecklingsprojekt inom sektorns ansvarsområde. Projekten kan omfatta en stor mängd aktörer, både internt MSB och hos externa aktörer, samt genomföras över flera års tid. Områden som kan vara aktuella att driva utveckling inom kommer ur det sektorsgemensamma planeringsarbetet. Vi arbetar ofta med att ta fram vägledningar inom området. Området är brett och arbetet har ofta en utredande karaktär där svaret på frågorna vi ställer oss inte är givet utan måste växa fram i nära dialog och samarbete med andra.

Din kompetensprofil

Du har:

  • Relevant akademisk examen eller motsvarande;
  • Dokumenterad erfarenhet av att leda projekt inom offentlig förvaltning, med många olika intressenter och flerårig tidshorisont;

Det är meriterande om du har:

  • Erfarenhet av att leda projekt inom beredskapsområdet;
  • Kunskap om och erfarenhet av tillämpning av relevant lagstiftning.

Vi tror att du har en förmåga att se helheter och processer inom och mellan olika arbeten, vilket gör att du kan fånga upp möjliga synergieffekter. Du är strukturerad och planerar samt organiserar arbetet på ett ändamålsenligt sätt. Du tar initiativ och driver självständigt dina projekt och ansvarsområden framåt. Du har en god kommunikativ förmåga och kan förmedla budskap på ett målgruppsanpassat sätt i både tal och skrift. Du motiveras av att ta dig an utmaningar, trots att du inte nödvändigtvis har expertkunskap inom just det område som utvecklingsarbetet adresserar.

Vi lägger stor vikt vid hur du är som person och hur du tar dig an utmaningar. Vi söker en lagspelare som aktivt bidrar till att skapa ett sammansvetsat team.

Om enheten

Du kommer vara placerad på Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande och Enheten för räddningstjänst vid stora olyckor.

Enhetens uppgift är att samordna utveckling av statlig räddningstjänst samt att tillsammans med aktörer utveckla och driva systemledningsfrågor och arbete med ett enhetligt ledningssystem för räddningstjänst. Enheten ansvarar också för att bygga upp och utveckla arbetet inom beredskapssektorn Räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen.

Vidare ingår uppgifter för räddningstjänst under höjd beredskap, tillsyn över länsstyrelsernas planering för övertagande av ansvaret för kommunal räddningstjänst vid insatser, tillsyn över samordningen mellan den statliga räddningstjänstens grenar samt tillsyn och kontroll av SOS Alarms ABs åtaganden enligt alarmeringsavtalet med staten.

Du kan läsa mer om MSB:s organisation här.

Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning. MSB tillämpar provanställning

Ort: Karlstad 

Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
Du kan läsa mer om anställningsvillkor och förmåner här.

Är du intresserad?

Har du frågor kontakta enhetschef Henrik Larsson. Fackliga företrädare är Lena Bergman Bokvist (Saco-S), Stefan Haggö (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 27 november 2022, märkt med referensnummer 2022/257.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer 2022/257
Publicerat 2022-11-01
Sista ansökningsdag 2022-11-27

Tillbaka till lediga jobb