Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.

Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Om tjänsten

MSB:s kommunikationsavdelning söker nu en vikarie för en av våra områdesansvariga avdelningskommunikatörer, som har fokus på området cybersäkerhet och säkra kommunikationer. Kommunikation är en förutsättning för att MSB ska lyckas med sitt uppdrag att öka samhällets och individers förmåga att förebygga och hantera samhällsstörningar, oavsett om det handlar om olyckor, kriser eller konsekvenser av krig. Det handlar om att värna liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden såsom demokrati.

Alla inom myndigheten ska förstå vikten av att det vi kommunicerar hänger ihop i en större helhet, där du förväntas vara en god ambassadör.

Arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta med att samordna kommunikationen för myndighetens sakverksamhet, ge stöd till en avdelning och se till att verksamheten strategiskt planerar sin kommunikation och genomför aktiviteter som bidrar till att verksamheten och myndigheten uppnår sina mål. Du ingår i en grupp med andra områdesansvariga avdelningskommunikatörer för att bidra till att MSB:s kommunikation är sammanhållen. I arbetet är det viktigt att följa de riktlinjer som kommunikationsavdelningen tagit fram och att använda de metoder och verktyg som är framtagna för att underlätta för arbetet. Liksom många på vår avdelning jobbar du såväl strategiskt som operativt.

I vår myndighet kan det ske snabba omprioriteringar vilket kräver en flexibilitet och att kunna arbeta under ett varierande tempo. MSB är en beredskapsorganisation och därför kan det bli aktuellt att ingå som kommunikatör i MSB:s beredskaps, vilket innebär att du kan bli schemalagd utanför kontorstid.

I dina uppgifter ingår bland annat att samordna, planera och följa upp kommunikation för den sakverksamhet som ansvarar för frågor om cybersäkerhet och säkra kommunikationer. Tillsammans med avdelningens ledning och verksamhet kommer du att identifiera och prioritera kommunikation och ansvara för hur fördelning ska ske mellan befintliga kommunikatörsresurser inom området. Du kommer ta fram behovsanalyser, skapa kommunikationsplaner, skriva målgruppsanpassade texter och ge stöd i det avdelningsspecifika kommunikationsarbetet, bland annat när det gäller ledningskommunikation. Du kommer också representera MSB i samordning med andra aktörer samt att kunna bemanna rollen som funktionsledare för kommunikationsarbetet vid en händelse som kräver särskild hantering.

Din kompetensprofil:

Du har examen inom medie- och kommunikationsvetenskap, eller annan utbildning eller erfarenhet som vi bedömer som likvärdig.

Du har också: 

  • erfarenhet av flerårigt strategiskt kommunikationsarbete internt och externt i offentlig verksamhethet.
  • erfarenhet av flerårigt arbete med att samordna och utveckla kommunikation i en komplex och kunskapsintensiv verksamhet.
  • erfarenhet av projektledning och/eller samordning av kommunikationsfrågor.
  • erfarenhet och förmåga att ge kommunikationsstöd och coachning till chefer och medarbetare.
  • förmåga att skapa överblick och helheter och identifiera hur man bäst uppfyller verksamhetens mål med koppling till kommunikation.
  • erfarenhet av sätta mål, följa upp och analysera kommunikationsarbete.
  • erfarenhet och kunskap om att arbeta med prioritering av kommunikation.

Som medarbetare på MSB förväntas att du är uppdragsorienterad, utvecklings- och dialoginriktad, har självkännedom och är ett föredöme. För att trivas i denna roll ser vi att du även har följande förmågor och personlighetsdrag; god samarbetsförmåga, ansvarstagande, drivande och strukturerad. Som person är du prestigelös och trygg i din roll. Du tar initiativ, är hjälpsam och delar gärna med dig av dina kunskaper. Du har integritet och förmåga att arbeta självständigt samtidigt som du har lätt för att samarbeta och bygga förtroendefulla relationer internt på myndigheten.

Om anställningen

Tjänsten är placerad på kommunikationsavdelningen vid enheten för kommunikativ beredskap och samordning. Enhetens huvudsakliga uppgift är lämna kommunikativt stöd i frågor som handlar om att reglera, öva, hantera händelser, samordna och samverka, utbilda, leverera teknik och metodstöd, ge bidrag och ersättningar samt analysera och förmedla kunskap. I uppgiften ingår press- och kommunikationsberedskap.
Du kan läsa mer om MSB:s organisation här.

Anställningsvillkor

Anställningsform: Vikariat, med start enligt överenskommelse och som längst till och med 30 september 2023, med möjlighet till förlängning. 

Ort: Stockholm 

Resor i tjänsten förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
Du kan läsa mer om anställningsvillkor och förmåner här.

Är du intresserad?

Har du frågor kontakta enhetschef Nina Åkermark. Fackliga företrädare är Liselotte Jansson (Saco-S), Hannah Wiklander (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 7/8 2022, märkt med referensnummer 2022/155. 

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2022/155
Publicerat 2022-06-22
Sista ansökningsdag 2022-08-07
Sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb