Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.

Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Om tjänsten

Kommunikation är en förutsättning för att MSB ska lyckas med sitt uppdrag. Myndighetens kommunikation ska bidra till en tydlig bild av MSB:s roll och uppdrag. Kommunikationsavdelningen ska stödja och styra kommunikationsarbetet så att MSB:s medarbetare känner sig trygga i att kommunikationen genomförs professionellt, tydligt och mot gemensamt uppsatta mål. Alla ska också förstå vikten av att det vi kommunicerar hänger ihop i en större helhet. Tjänsten är placerad på enheten för kommunikationsutveckling vars övergripande syfte är att stärka myndighetens kommunikativa förmåga och skapa förutsättningar för effektiv och samordnad kommunikation som stärker förtroendet för myndigheten. Enhetens huvudsakliga uppgift är att lämna kommunikativt stöd i frågor som handlar om styrning, stöd och utveckling av kommunikativ förmåga.
Du kan läsa mer om MSB:s organisation här.

Arbetsuppgifter

Vi söker dig som vill vara med och bidra i arbete med att utveckla MSB med fokus på myndighetens digitala närvaro. Med hjälp av din kunskap vill vi få insikter om våra webbplatser, appar och andra digitala tjänster, annonsering och kampanjer samt utveckla oss strategiskt genom att sätta upp mål, staka ut vägen för hur vi ska nå dem och utvärdera vår närvaro i kanalerna. Du kommer att ingå i vårt digitala team där din kunskap är en spetskompetens. Du kommer att delta i utvecklingsprojekt men också vara en del av den löpande förvaltningen där webbanalys är en viktig del. Du kommer att vara central i arbetet för att MSB ska bli mer datadrivet och vara drivande i förflyttningen.

En stor del av ditt jobb kommer vara att delta i olika utvecklingsteam där du stöttar verksamheten i deras arbete med att utveckla användbara digitala tjänster utifrån myndighetens gemensamma strategier. Du förmedlar insikter och säkerställer att rätt person tar del av rätt data så att de kan ta välgrundade beslut. Du ansvarar för att tillsammans med digitala teamet sätta relevanta mätvärden och indikatorer, sätta uppföljnings- och utvärderingsplaner, säkerställa att data är strukturerat på ett relevant sätt, medverka vid kravställning samt förmedla insikter till teamet och övrig verksamhet. Du kommer och att få implementera tekniska spårningslösningar genom en Tag Manager, visualisera data för rapportering och ha kontinuerlig uppföljning av mätvärden för våra digitala kanaler samt att samarbeta med konsult för att säkerställa datakvalitet och spårning. 

Din kompetensprofil:

Du har:

  • relevant akademisk utbildning eller annan arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
  • flera års erfarenhet av att arbeta med webbanalys i både utvecklingsprojekt och i förvaltning med digitala tjänster och annonsering.
  • god analytiska förmåga.
  • förmåga och erfarenhet att hantera stora mängder data.
  • förmåga visualisera data på t ex dashboard. 
  • kunskap om vad som tekniskt påverkar och styr CMS för att få ut rätt data med rätt konfiguration.
  • erfarenhet av att jobba med tagghantering.
  • god kunskap om integritetsfrågor kopplat till datahantering.

Det är meriterande om du har:

  •  kunskap om och erfarenhet av analysverktyget Matomo Teknisk SEO och SEM.
  • erfarenhet av att arbeta i offentlig verksamhet. 

Du tycker det är givande att jobba strategiskt med webbanalys och du är intresserad av att förstå besökaren och dess beteende. Det är naturligt för dig att omvärldsbevaka och hålla dig uppdaterad på lagar och regler gällande mätning, hantering av personuppgifter, tekniska lösningar m.m. Du arbetar och driver frågor självständigt men har också en god samarbetsförmåga. Du involverar gärna kollegor i diskussionerna så att ni får en gemensam förståelse och kan jobba tillsammans mot samma mål. Du har ett helhetsperspektiv på hur data bidrar till att skapa nytta både för användaren och för verksamheten.

Som medarbetare på MSB förväntas att du är uppdragsorienterad, utvecklings- och dialoginriktad, har självkännedom och är ett föredöme. För att trivas i denna roll ser vi att du även strukturerad, analytisk och att du kan jobba självständigt samtidigt som du är en bra lagspelare i arbetet tillsammans med andra.

Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Anställningsvillkor

Anställningsform: Vikariat med start 1/9 2022 och som längst till och med 31/12 2023. Med möjlighet till förlängning.   

Ort: Karlstad eller Stockholm. 

Resor i tjänsten förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
Du kan läsa mer om anställningsvillkor och förmåner här.

Är du intresserad?

Har du frågor kontakta enhetschef Teresa Palmquist. Fackliga företrädare är Hannah Wiklander (Saco-S), Liselotte Jansson (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 5/8 2022, märkt med referensnummer 2022/154.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad eller Stockholm
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer 2022/154
Publicerat 2022-06-20
Sista ansökningsdag 2022-08-05
Sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb