Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.

Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Om anställningen

MSB bedriver en omfattande utbildningsverksamhet inom hela myndighetens ansvarsområde. Verksamheten bedrivs både i egen regi och genom externa leverantörer. Vid avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande finns merparten av den egna utbildningsverksamheten samlad i form av en samordningsdel i Karlstad samt två räddningsskolor i Sandö respektive Revinge. Sedan ett par år tillbaka arbetar utbildningsorganisationen med att öka den yttre och inre effektiviteten genom att se över kursutbudet, standardisera genomförandet och optimera processerna. I det arbetet ingår att utveckla och implementera ett systematiskt förbättringsarbete. Det arbetet behöver nu förstärkas med en förbättringsledare efter att tidigare befattningshavare gått till annat uppdrag. Anställningen är placerad på Enheten för utbildningsinriktning men arbetet sker inom hela utbildningsorganisationen.

Arbetsuppgifter

I arbetet ingår att tillsammans med ansvariga chefer hålla ihop helheten kring det systematiska förbättringsarbetet. Det innefattar att ansvara för framtagande och förvaltning av processer, organisation och styrmedel för arbetet. Vidare innebär det att stötta och coacha lokala förbättringssamordnare samt genomföra utbildningsinsatser på både djupet och bredden i hela organisationen. Det ingår även att kunna driva mer komplicerade förbättringsprojekt samt delta i det övergripande kvalitetsarbetet i utbildningsverksamheten.

Din kompetensprofil:

Du har:

  • Akademisk examen på lägst masternivå
  • Flerårig erfarenhet av förbättringsledning

Det är i första hand meriterande om du har:

  • Black Belt-utbildning enligt Sex Sigma, och gärna Master Black Belt

Det är även meriterande om du har

  • Erfarenhet av förbättringsarbete i tjänsteproducerande verksamhet
  • Erfarenhet av utvecklings- och kvalitetsarbete
  • Erfarenhet av myndighetsarbete

För att trivas med arbetet ser vi att du som person behöver vara engagerad och drivande med förmåga till helhetssyn och systemtänkande. Eftersom rollen är samordnande behöver du också vara pedagogisk och diplomatisk samt kunna axla en ledarroll utan att vara chef. Vidare innebär arbetsuppgifterna att du bör ha en analytisk förmåga samt kunna arbeta uthålligt och långsiktigt. Vid det slutliga urvalet kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Om MSB

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.

Anställningen är placerad på avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande vid enheten för utbildningsinriktning. Enhetens uppgift är att inrikta utbildningsverksamhet. I detta ingår att kartlägga och analysera målgruppers behov av utbildning, bedöma och inrikta myndighetens utbildningsutbud samt att utvärdera den utbildningsverksamhet som bedrivs. I detta ingår också utveckling och implementering av myndighetens strategi för utbildning.
Du kan läsa mer om MSB:s organisation här.

Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning. MSB tillämpar provanställning

Ort: Karlstad

Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
Du kan läsa mer om anställningsvillkor och förmåner här.

Är du intresserad?

Har du frågor kontakta enhetschef Anders Axelsson. Fackliga företrädare är Stefan Haggö (ST), Lena Bergman Bokvist (Saco-S) och Ann-Britt Paradis (Seko). Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 31 juli 2022, märkt med referensnummer 2022/138.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer 2022/138
Publicerat 2022-06-10
Sista ansökningsdag 2022-07-31
Sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb