Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.

Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Om tjänsten

På MSB är kommunikation en kärnverksamhet. Kommunikationsavdelningen styr och stödjer MSB:s kommunikation. Vi skapar förutsättningar för myndigheten att genom kommunikationen öka samhällets och individers förmåga att förebygga och hantera samhällsstörningar, oavsett om de orsakas av olyckor eller antagonistiska händelser.

Tjänsten är placerad på kommunikationsavdelningen vid enheten för kommunikationsutveckling. Enhetens huvudsakliga uppgift är att lämna kommunikativt stöd i frågor som handlar om styrning, stöd och utveckling av kommunikativ förmåga. Enhetens uppdrag är också att skapa förutsättningar för tydlig och effektiv kommunikation, internt och externt. Syftet är att kommunikationen ska bidra till att uppnå myndighetens mål, stärka MSB och öka förtroende för oss och tillit till samhällets förmåga att hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.

Arbetsuppgifter

Som enhetschef har du ansvar för att enheten och hela avdelningen tillsammans skapar goda förutsättningar för att MSB:s kommunikation hålls samman i en tydlig och överskådlig helhet och bidrar till att stärka MSB. För att lyckas i uppdraget krävs att du bidrar till ett bra samarbete och god samverkan mellan Kommunikationsavdelningens enheter men också med resten av MSB, byråer och med andra ansvariga aktörer inom svensk krisberedskap.

Som chef vid enheten för kommunikationsutveckling arbetar du med att inrikta och prioritera arbetet tillsammans med dina medarbetare. Du har verksamhets-, personal- och budgetansvar. På enheten finns drygt 15 engagerade och självständiga medarbetare placerade i Karlstad och Stockholm. Eftersom du kommer ha dina medarbetare på olika orter så du behöver kunna jobba på plats på båda orterna och därtill kunna leda på distans.

Din uppgift är att skapa förutsättningar för effektivitet och få gruppen att fortsätta prestera goda resultat med siktet att öka myndighetens kommunikativa förmåga, genom att t.ex. utveckla och förvalta plattformar, kommunikationskanaler, strategier och verktyg som kan öka medarbetares och chefers kommunikativa kompetens. Enheten ansvara för både strategiska frågor, som mer operativa delar som bland annat tidningen 24/7 och det digitala team som svarar för publiceringen på MSB:s digitala plattformar och kanaler. Som chef ska du därför kunna och vilja ta dig an såväl långsiktiga och strategiska utvecklingsfrågor som löpande frågor och vid behov kunna fatta snabba beslut. Du kommer att verka i en tid av ständig förändring i en myndighet med visionen om ett säkrare samhälle i en föränderlig värld.

Din kompetensprofil:

Du har:

  • akademisk utbildning inom kommunikationsområdet, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
  • erfarenhet av kvalificerat arbete inom kommunikationsområdet från offentlig verksamhet med kunskap om hela kommunikationsprocessen från idé till genomförande och uppföljning.
  • stor erfarenhet av och bevisat goda resultat från att vara chef och ledare inom kommunikationsområdet, gärna inom offentlig verksamhet.
  • erfarenhet av att verka i en föränderlig miljö.
  • erfarenhet av att vara ansvarig för att driva verksamhetsutveckling och inte minst digital utveckling inom kommunikationsområdet.

Det är meriterande om du har:

  • erfarenhet av att ha ansvar för byråsamarbeten.
  • erfarenheter från näringsliv och/eller ideell sektor.
  • erfarenheter från att ha jobbat med risk- och kriskommunikation.

Som person är du trygg, stabil och har god självinsikt. Som chef på MSB förväntas att du är uppdragsorienterad, utvecklingsinriktad, coachande och dialoginriktad, har god självkännedom och är ett föredöme där du skapar förutsättningar för dina medarbetare att nå uppsatta mål.

Du har god samarbetsförmåga och förmåga att planera, organisera och prioritera. Ditt ledarskap präglas av tillit och dialog och du skapar förutsättningar för motivation, delaktighet och engagemang hos dina medarbetare. Du är en tydlig, strukturerad och kommunikativ ledare som kan påvisa hur du aktivt arbetat med kultur och arbetsmiljö och det med goda resultat. Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet och hur du kompletterar övriga medarbetare och chefer.

Om anställningen

Tjänsten är placerad på kommunikationsavdelningen vid enheten för kommunikationsutveckling. Enhetens huvudsakliga uppgift är att lämna kommunikativt stöd i frågor som handlar om styrning, stöd och utveckling av kommunikativ förmåga.
Du kan läsa mer om MSB:s organisation här.

Anställningsvillkor

Anställningsform: Tjänsten är tillsvidare och på heltid med ett tidsbegränsat chefsförordnande på fyra år. MSB tillämpar provanställning.

Ort: Karlstad eller Stockholm.

Resor i tjänsten förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
Du kan läsa mer om anställningsvillkor och förmåner här.

Är du intresserad?

Har du frågor kontakta avdelningschef Morgan Olofsson. Fackliga företrädare är Jörgen Mähler (Saco-S), Jan Fenelius (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 31/7 2022, märkt med referensnummer 2022/132.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad eller Stockholm
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer 2022/132
Publicerat 2022-06-15
Sista ansökningsdag 2022-07-31
Sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb