Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.

Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Om tjänsten

MSB:s kommunikationsavdelning söker nu en kommunikatör som har fokus på den interna och externa kommunikationen framför allt för verksamhet inom området skydd mot olyckor.

Kommunikationsavdelningen stödjer och styr kommunikationsarbetet så att kommunikationen genomförs professionellt, tydligt och mot gemensamt uppsatta mål. Alla inom myndigheten ska förstå vikten av att det vi kommunicerar hänger ihop i en större helhet, och du förväntas vara en god ambassadör för. Kommunikation är en förutsättning för att MSB ska lyckas med sitt uppdrag att öka samhällets och individers förmåga att förebygga och hantera samhällsstörningar, oavsett om det handlar om olyckor, kriser eller konsekvenser av krig. Det handlar om att värna liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden såsom demokrati. Vi jobbar ofta under högt tryck och i tätt samarbete med andra delar av myndigheten och hela området för samhällsskydd och beredskap.

Många på vår avdelning jobbar du såväl strategiskt som operativt. I vår myndighet kan det ske snabba omprioriteringar vilket kräver en flexibilitet och att kunna arbeta under ett varierande tempo. MSB är en beredskapsorganisation. Det kan därför bli aktuellt att ingå som kommunikatör i MSB:s beredskapsorganisation, vilket innebär att du kan bli schemalagd utanför kontorstid.

Arbetsuppgifter

Du kommer att tillsammans med en områdesansvarig kommunikatör att delta i arbetet med prioritering av verksamhetens kommunikation, ge styrning och stöd till verksamheten samt arbeta för att verksamheten strategiskt planerar sin kommunikation och genomför aktiviteter som bidrar till att verksamheten och myndigheten uppnår sina mål. Du ingår i en grupp med andra områdeskommunikatörer som ska bidra till att MSB:s kommunikation är sammanhållen och bygger bilden av ett MSB. 

Du kommer att arbeta nära den aktuella sakavdelningens verksamhet. Där kommer du att identifiera och prioritera kommunikation utifrån var kommunikation gör störst skillnad. Du kommer att kommunikationsplanera samt vid behov samordna kommunikationsaktiviteter tillsammans med andra aktörer. Tillsammans med kommunikationsavdelningens innehållsteam bidra till att utforma innehåll till olika kanaler. Du kommer också att medverka i organisations- och verksamhetsutveckling och i förändringsarbete som rör kommunikationsområdet.

Din kompetensprofil:

Du har:

  • akademisk examen inom medie- och  kommunikationsvetenskap, eller motsvarande utbildning eller erfarenhet som vi bedömer som likvärdig.
  • erfarenhet av och kunskap om kommunikationsplanering.
  • erfarenhet av kommunikationsstöd och framgångsrik coachning till medarbetare.
  • erfarenhet av och kunskap om att leda workshops och möten.
  • kompetens att skriva tydliga texter som är anpassade till olika målgrupper.

Det är meriterande om du har:

  • erfarenhet av arbete i offentlig verksamhet.
  • erfarenhet av arbete inom krishantering och civilt försvar.

Stor vikt kommer att läggas på dina personliga egenskaper och hur du kompletterar den befintliga gruppen. Som person är du prestigelös och trygg i din roll som kommunikatör. Du är driven och tar initiativ, är hjälpsam och delar gärna med dig av dina kunskaper. Du har integritet och förmåga att arbeta självständigt samtidigt som du har lätt för att samarbeta och bygga förtroendefulla relationer internt på myndigheten.  

Om anställningen

Tjänsten är placerad på kommunikationsavdelningen vid enheten för kommunikativ beredskap och samordning. Enhetens huvudsakliga uppgift är lämna kommunikativt stöd i frågor som handlar om att reglera, öva, hantera händelser, samordna och samverka, utbilda, leverera teknik och metodstöd, ge bidrag och ersättningar samt analysera och förmedla kunskap. I uppgiften ingår press- och kommunikationsberedskap.
Du kan läsa mer om MSB:s organisation här.

Anställningsvillkor

Anställningsform: Vikariat, med start enligt överenskommelse och som längst till och med 2023-10-31. Möjlighet till förlängning finns. 

Ort: Karlstad.

Resor i tjänsten förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
Du kan läsa mer om anställningsvillkor och förmåner här.

Är du intresserad?

Har du frågor kontakta enhetschef Nina Åkermark. Fackliga företrädare är Fredrik Höglund (Saco-S), Hannah Wiklander (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 27 juni 2022, märkt med referensnummer 2022/130. 
På grund av semestertider kan rekryteringsförfarandet bli längre än normalt. 

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer 2022/130
Publicerat 2022-06-07
Sista ansökningsdag 2022-06-27

Tillbaka till lediga jobb