Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.

Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Om tjänsten

MSB:s kommunikationsavdelning söker en kommunikatör som ska jobba brett med den interna och externa kommunikationen och som vid behov kan stärka upp presstjänsten.

Kommunikationsavdelningen stödjer och styr kommunikationsarbetet så att MSB:s kommunikation genomförs professionellt, tydligt och mot gemensamt uppsatta mål. Alla inom myndigheten ska förstå vikten av att det vi kommunicerar hänger ihop i en större helhet, och här förväntas du vara en god ambassadör.

Kommunikation är en förutsättning för att MSB ska lyckas med sitt uppdrag att öka samhällets och individers förmåga att förebygga och hantera samhällsstörningar, oavsett om det handlar om olyckor, kriser eller konsekvenser av krig. Det handlar om att värna liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden såsom demokrati. Vi jobbar ofta under högt tryck och i tätt samarbete med andra delar av myndigheten och hela området för samhällsskydd och beredskap.

Arbetsuppgifter

Som representant för kommunikationsavdelningen kommer du, ibland enskilt och ibland tillsammans med MSB:s andra avdelningar, se till att kommunikation kan bidra till att verksamheterna når sina mål. Det gör du genom att du och verksamheten följer de riktlinjer som kommunikationsavdelningen tagit fram och genom att använda de metoder och verktyg som är framtagna för att underlätta för arbetet.

I rollen kommer du att stötta olika verksamheter och därför är det en fördel om du har lätt för att sätta dig in i nya sammanhang. Som många på vår avdelning jobbar du såväl strategiskt som operativt. I vår myndighet kan det ske snabba omprioriteringar vilket kräver flexibilitet att kunna arbeta med flera uppgifter samtidigt och i ett varierande tempo. Det kan även bli aktuellt att ingå som kommunikatör i MSB:s beredskapsorganisation, vilket innebär att du kan bli schemalagd utanför kontorstid.

I dina uppgifter ingår bland annat att arbeta nära avdelningarnas sakverksamheter. Du kommer medverka till att identifiera och prioritera kommunikation utifrån var kommunikation gör störst skillnad. I och med det kommer du arbeta med kommunikationsplanering, arbeta med mediehantering och att samverka med andra aktörer. Tillsammans med kommunikationsavdelningens digitala team kommer du bidra till att utforma innehåll till olika kanaler.

Din kompetensprofil:

Du har:

  • akademisk examen inom medie- och  kommunikationsvetenskap, eller motsvarande utbildning eller erfarenhet som vi bedömer som likvärdig.
  • kunskap om och erfarenhet av kommunikationsplanering.
  • Erfarenhet av att arbeta med kommunikationsstöd till medarbetare.
  • Erfarenhet av att skriva tydliga texter som är anpassade till olika målgrupper.

Det är meriterande om du också har erfarenhet av:

  • arbete i offentlig verksamhet.
  • arbete inom krishantering och civilt försvar.
  • journalistik och/eller mediehantering i en organisation.
  • att ha arbetat i webbpubliceringsverktyg.

Stor vikt kommer att läggas på dina personliga egenskaper, och hur du kompletterar den befintliga gruppen.
Som person är du drivande och självgående med god förmåga att samarbeta och bygga relationer såväl internt inom organisationen som externt. Du bidrar aktivt till ett starkt lagarbete som en given förutsättning för att lyckas i din roll. Du har förmågan att tänka strategiskt även i det operativa, är ordningsam och anlägger en helhetssyn i arbetet. Du är även kreativ och strukturerad i utförandet.

Om anställningen

Tjänsten är placerad på kommunikationsavdelningen vid enheten för kommunikativ beredskap och samordning. Enhetens huvudsakliga uppgift är lämna kommunikativt stöd i frågor som handlar om att reglera, öva, hantera händelser, samordna och samverka, utbilda, leverera teknik och metodstöd, ge bidrag och ersättningar samt analysera och förmedla kunskap. I uppgiften ingår press- och kommunikationsberedskap.
Du kan läsa mer om MSB:s organisation här.

Anställningsvillkor

Anställningsform: visstidsanställning med start enligt överenskommelse. Dock som längst tom 2023-12-31, med möjlighet till förlängning.  

Ort: Karlstad eller Stockholm. 

Resor i tjänsten förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
Du kan läsa mer om anställningsvillkor och förmåner här.

Är du intresserad?

Har du frågor kontakta enhetschef Nina Åkermark.  Fackliga företrädare är Fredrik Höglund (Saco-S), Hannah Wiklander (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 2022-06-24, märkt med referensnummer 2022/124.

På grund av semestertider kan rekryteringsprocessen ta längre tid än normalt. 

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad eller Stockholm
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer 2022/124
Publicerat 2022-06-03
Sista ansökningsdag 2022-06-24

Tillbaka till lediga jobb