Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.

Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Är du intresserad av säkerhetsskyddsarbete? Är du intresserad av samhällsviktig verksamhet? Vill du vara med och bidra till ett säkrare samhälle?

Då är det dig vi söker!

Om anställningen
Du kommer att tillhöra ett gäng med kompetenta och drivna kollegor på Affärsstödsenheten vid verksamheten för Rakel och ledningssystem. Verksamheten växer och  arbetet med våra system inom säkra elektroniska kommunikationstjänster för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar kräver omfattande säkerhetskyddsarbete. Vi stärker nu upp vår organisation och bygger upp ett team med inriktning mot säkerhetsskydd inom verksamheten.   

Att arbeta tvärfunktionellt kommer vara en stor del av ditt jobb vilket innebär att du dagligen kommer att jobba mot andra inom och utanför organisationen. Detta ställer höga krav på din samarbetsförmåga. Du är även en naturlig länk mellan verksamheten för Rakel och ledningssystem och myndighetens verksamhetsskyddsenhet

Arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara att leda eller stödja verksamhetens framtagning av säkerhetskyddsanalyser, särskilda säkerhetsskyddsbedömningar, säkerhetsskyddsplaner och särskilda säkerhetsskyddsinstruktioner. Vidare förekommer uppgifter för övrigt säkerhetsarbete inom verksamheten.

Du kommer att planera och genomföra presentationer/utbildningar för olika målgrupper samt leda workshops eller arbetsmöten. Du kommer även att i viss mån planera och genomföra utbildningar samt ge råd och stöd till verksamheten. I uppgifterna ingår även att kontrollera och följa upp verksamhetens verksamhetsskydd med fokus på säkerhetsskydd och att hantera incidenter. Du kommer även att ta fram beslutsunderlag och rapporter.

Du kommer att ingå i en lokal säkerhetsorganisation med visst rapporteringsansvar till myndighetens säkerhetschef och övergripande säkerhetsorganisation.

Din kompetensprofil:
För att söka anställningen har du minst tvåårig eftergymnasial utbildning eller annan utbildning som MSB bedömer vara relevant. Du har kunskap om aktuella författningar inom säkerhetsskyddsområdet och relevanta standarder inom informationssäkerhetsområdet. Vidare har du erfarenhet av att stödja organisationer i att bedriva ett systematiskt säkerhetsarbete inom säkerhetsskydd alternativt informationssäkerhet, samt kunskaper om det svenska krisberedskapssystemet eller totalförsvaret.

Det är meriterande om du har:

  • erfarenhet av att leda och genomföra säkerhetsskyddsanalyser eller informationsklassningar/riskanalyser inom informationssäkerhetsområdet.
  • erfarenhet av att planera och genomföra presentationer/utbildningar för olika målgrupper samt erfarenhet av att leda workshops eller arbetsmöten.
  • erfarenhet av säkerhetsskyddsarbete på myndighet

Du har en god förmåga att kunna sätta in dig och förstå verksamhetsprocesser ur ett säkerhetsperspektiv. Att utrycka dig i tal och skrift på svenska är något du är duktig på, och du har en god nivå i att förstå och utrycka dig på engelska.

Vi söker dig som är prestigelös, arbetar bra både självständigt och i grupp och har lätt för att samarbeta med olika yrkeskategorier. Du kan hantera och formera information från ostrukturerad till strukturerad form och har förmåga att prioritera, även under hög arbetsbelastning. Som person är du en engagerad problemlösare som tar ansvar för ditt arbete och ser till verksamhetens gemensamma mål före individuella prestationer.

Du kan på ett naturligt sätt skapa och upprätthålla förtroendefulla kontakter och bidrar till ett gott arbetsklimat. Arbetet är föränderligt och omprioriteringar kan behöva ske med kort varsel, det är därför viktigt att du är flexibel och snabbt kan ställa om fokus. Vi förutsätter ett mycket högt säkerhets- och sekretessmedvetande.

Dina personliga egenskaper värderas högt då du ska kunna arbeta enskilt och i grupp samt kunna representera ditt och enhetens arbetsområde inom och utanför MSB. Integritet och lyhördhet är egenskaper som uppskattas högt. Du ska ha god analytisk förmåga och ser återkommande vidareutbildning som en naturlig del i ditt arbete.

Om MSB
Anställningen är placerad på avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer vid affärsstödsenheten. Enhetens uppgift är verksamhetens affärs- och verksamhetsstyrning och samordning av verksamhetens uppföljning, rapportering, budgetering och prognoser. I detta ingår att upprätthålla affärs- och förvaltningsexpertis inom kommersiella avtalsfrågor och affärsjuridik, säkerhet, ekonomi, kommunikation och processarbete.
Du kan läsa mer om MSB:s organisation här.

Anställningsvillkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Karlstad och/ eller Stockholm. MSB tillämpar provanställning.

Resor i tjänsten förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
Du kan läsa mer om anställningsvillkor och förmåner här.

Är du intresserad?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Sofia Enlund. Facklig företrädare är Jan Herremo (ST) och Carl Önne (Saco-S) och Ann-Britt Paradis eller Leif Fröhlen  (SEKO). Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240. Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 18 augusti, märkt med referensnummer 2021/123,.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

 

Anställningsform Provanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad eller Stockholm
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer 2021/123
Publicerat 2021-07-07
Sista ansökningsdag 2021-08-18

Tillbaka till lediga jobb