Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.

Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Om anställningen
I MSB:s uppdrag ingår att samordna, inrikta, beställa, kvalitetssäkra och förmedla forskning. Den forskning som finansieras ska vara relevant för området samhällsskydd och beredskap och ska därtill hålla god vetenskaplig kvalitet. Forskningen är i första hand tillämpad. Det innebär att den leder till ny förståelse, nya metoder eller nya produkter som ger ett säkrare samhälle. Huvudverksamheten består av att systematiskt främja framtagning av forskningsbaserad kunskap inom våra forskningsområden - nationellt och genom internationella forskningssamarbeten.

Tjänsten är placerad vid avdelningen för krisberedskap och civilt försvar på enheten för forskning och utvärdering. Enheten som har i uppdrag att säkerställa långsiktig kunskapsutveckling och lärande inom området samhällsskydd och beredskap.

Arbetsuppgifter
MSB söker nu dig som har erfarenhet av och stimuleras av att ta ansvar och skapa resultat i kunskapsintensiva miljöer. I tjänsten ingår att följa kunskapsutvecklingen och identifiera forskningsbehov inom området samhällsskydd och beredskap, med särskilt fokus på forskningsområdet brand, olyckor och CBRNE. Utifrån identifierade behov ansvarar du tillsammans med dina kollegor för att inrikta, beställa, kvalitetssäkra och följa upp relevant forskning. Vi ser också ett ökande behov av arbete med nyttiggörande av forskningsresultat. Du arbetar med flera parallella processer/projekt samtidigt.

Några arbetsuppgifter är till exempel omvärldsbevakning, identifiering och precisering av forskningsfrågor, att leda och genomföra utlysningar av forskningsmedel samt att följa upp beviljade forskningsprojekt. Du förväntas även i övrigt bidra till MSB:s kunskapsutvecklingsverksamhet, bland annat i frågor kring forskningshantering och omhändertagande av forskningsresultat. 

Arbetet sker i samverkan med bland annat experter inom MSB samt relevanta aktörer inom andra myndigheter, näringsliv och andra verksamheter. Du kommer också att samverka i nätverk och forum både inom MSB och externt, såsom myndighetens vetenskapliga råd och ämnesnätverk inom CBRNE.

Din kompetensprofil:
För att söka tjänst som forskningssamordnare har du relevant akademisk examen, gärna doktorsexamen men det är inget krav. Vidare har du erfarenheter av forskning och/eller forskningsfinansiering eller innovationsstöd. Du har även en god förmåga och vana att uttrycka dig i både tal och skrift på såväl svenska som engelska.

Det är det meriterande, men inte ett krav, om du har:

  • arbetat med forskningssupport eller rådgivning
  • arbetat med forskningsfrågor kopplat till området samhällsskydd och beredskap
  • arbetat professionellt inom brand, olyckor och/eller CBRNE
  • arbetat med forskningens samhällsnytta och nyttiggörande av forskningsresultat
  • erfarenhet av att utvärdera ansökningar, nationellt eller i EU

Du är drivande och prestigelös med god samarbetsförmåga och du har ett starkt engagemang för forskning och utveckling. Stor vikt kommer att läggas vid den personliga lämpligheten för tjänsten. Uppgifterna kräver att du självständigt och analytisk driver utvecklingen av komplexa frågor vilket ställer krav på att du är självgående. Mycket av arbetet är beroende av samverkan internt men också med andra finansiärer, myndigheter, näringsliv och akademi. Därför är det viktigt att du har en god samarbetsförmåga och har goda ledaregenskaper.

I forskningssamordnarens roll ingår en del uppgifter av administrativ karaktär. Därför är det viktigt att du är ordningsam. Tjänsten innebär även en del resor, främst inom landet.

Om MSB
Anställningen är placerad på avdelningen för krisberedskap och civilt försvar vid enheten för forskning och utvärdering. Enhetens uppgift är att säkerställa långsiktig kunskapsutveckling och lärande. I detta ingår att inrikta, finansiera och kvalitetssäkra forskning, att genomföra effekt-, resultat- och processutvärderingar samt utvärdering av hantering av inträffade händelser som är av särskild betydelse för samhällsskydd och beredskap. I uppgiften ingår att kommunicera resultat från genomförda utvärderingar och finansierad forskning samt stödja utveckling och tillämpning.
Du kan läsa mer om MSB:s organisation här.

Anställningsvillkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Karlstad. Tillsättning kommer att ske så snart som möjligt. MSB tillämpar provanställning.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
Du kan läsa mer om anställningsvillkor och förmåner här.

Är du intresserad?
Kontakta gärna enhetschef Jim Kronhamn. Fackliga företrädare är Mona Pütsep (Saco-S), Ingrid Krook (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås från och med den 9 augusti via växelnumret 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 22 augusti 2021, märkt med referensnummer 2021/113.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

 

Anställningsform Provanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer 2021/113
Publicerat 2021-07-02
Sista ansökningsdag 2021-08-25

Tillbaka till lediga jobb