Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.

Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Enheten för incidenthantering söker nu ytterligare en person till CERT-SE:s desk.
Är du vår nästakollega?

Arbetsuppgifter
Som medarbetare i vår desk kommer du att ha en spännande och viktig roll. Det är du som är primär kontaktfunktion för inkommande ärenden och frågor, nationellt såväl som internationellt. I dina arbetsuppgifter ingår att bevaka bland annat CERT-SE:s telefon och e-post under kontorstid samt ta emot och hantera it-incidentrapporter som kan innebära att CERT-SE behöver agera för att till exempel lämna stöd till de drabbade. Du initierar och förmedlar ärenden i vårt ärendehanterings-system och arbetar tillsammans med rollen operativ koordinator och it-säkerhetsspecialister för att ärenden fångas upp, får
rätt prioritet och slutförs. Vidare kommer du att hantera distribution av utgående rapporter och specifik information till nationella och internationella aktörer. Andra uppgifter är att använda och administrera system för omvärldsbevakning, förvalta användar- och nyckeladministration kring kommunikationssystem och även underhålla kontaktuppgifter.

När du blivit välbekant med vår verksamhet kommer du även att ingå i CERT-SE:s schemalagda beredskap utanför kontorstid några veckor om året.

Din kompetensprofil
För att söka tjänsten ser vi att du har utbildning som är relevant för arbetsuppgifterna samt
grundläggande kunskap om informationssäkerhet. Vidare är du van vid dokument- och informationshantering, har en god administrativ förmåga samt ett strukturerat arbetssätt och är noggrann. Din goda förmåga att växla mellan arbetsuppgifter och att vid behov finna situationsanpassade lösningar är något som kommer väl till pass här.
Du behärskar applikationer för ordbehandling och enklare databehandling. Därutöver har du lätt att börja använda applikationer som är nya för dig. Du har mycket god förmåga att tala, läsa och skriva på svenska och engelska. Du har ett positivt och serviceinriktat förhållningssätt och tycker om och är bra på att möta människor direkt eller via olika kommunikationsmedel.

Det är meriterande om du har:

  • Erfarenhet från desk-liknande arbete såsom stab, från operativ verksamhet, eller från it-säkerhetsområdet
  • Erfarenhet från hantering av sekretessbelagd information i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen

I en operativ verksamhet är lagkänsla en viktig del av arbetsmiljön och bidrar till vår förmåga att leverera. Vi fäster därför stor vikt vid dina personliga egenskaper och din förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.

Om MSB
Anställningen är placerad på avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer vid enheten för incidenthantering. Enhetens uppgift är att ingå i funktionen CERT-SE. I detta ingår incidenthantering och teknisk analys, incidentutredningar, operativ samverkan och omvärldsbevakning för råd och stöd. Vidare ingår CERT-SE:s funktion för mottagande av incidentrapporter genom desk och vakthavande.

CERT-SE är en nationell funktion som har i uppdrag att stödja samhället i arbetet med att förebygga och hantera it-incidenter. Funktionen delas på Enheten för operativ cybersäkerhet, Enheten för incidenthantering och Enheten för tekniska resurser, sammanlagt 32 personer. Vid större händelser kan CERT-SE bemannas av fler kollegor från andra enheter på avdelningen.

CERT-SE har tekniskt fokus mot masspåverkande cyberhot, sårbarheter i vanligt förekommande produkter samt mot specifika hot av allvarlig natur. Detta i syfte att bidra till skydd av samhällsviktiga funktioner och digitala tjänster samt för samhället i stort.

CERT-SE tar emot, söker, bedömer, analyserar, bearbetar och förmedlar cybersäkerhetsrelaterad information. Detta i syfte att sprida information och kunskap som kan förhindra it-incidenter men även när it-incidenter hanteras.

CERT-SE är Sveriges kontaktpunkt för cybersäkerhet gentemot motsvarande funktioner i andra länder
Du kan läsa mer om MSB:s organisation här.

Anställningsvillkor
anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med placering på vårt kontor Tomteboda i Solna, Stockholm. MSB tillämpar provanställning. 

Resor i anställningen kan förekomma. 

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
Du kan läsa mer om anställningsvillkor och förmåner här.

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta enhetschef Katja von Bahr. Facklig företrädare är Carl Önne SACO-S, Jan Herremo ST och Ann-Britt Paradis eller Leif Fröhlen SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240
240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 8 augusti, märkt med referensnummer 2021/112.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

 

Anställningsform Provanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2021/112
Publicerat 2021-06-29
Sista ansökningsdag 2021-08-08

Tillbaka till lediga jobb