Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.

Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Om anställningen
MSB söker nu en erfaren handläggare med strategiskt driv och projektledarkompetens, som sporras av utmaningarna i en föränderlig värld, och som vill hjälpa till att stärka det svenska ekosystemet på informations- och cybersäkerhetsområdet till avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer för att driva projekt och arbeta med utveckling av strategiska processer och verksamhet.

Arbetsuppgifter
Din huvudsakliga arbetsuppgift är att, tillsammans med andra offentliga och privata aktörer, samordna och driva projekt och policyutveckling som stärker det svenska ekosystemet på informations- och cybersäkerhetsområdet. 

I arbetsuppgifterna ingår även att arbeta i projekt och processer av strategisk och avdelningsövergripande karaktär. Det kan exempelvis bli aktuellt att delta i projekt rörande utveckling av samhällets digitalisering och samverkan inom ramen för det nationella cybersäkerhetscentret, det nya EU-kopplade samordningscentret för forskning och innovation eller i något av MSB:s många samverkansforum på området. Du kan också komma att arbeta med behovsanalys, kravställning och förbättringsarbete.

En viktig del av tjänsten är att både internt och externt företräda verksamheten, då en nära samverkan med såväl andra avdelningar på myndigheten, näringsliv, centrala myndigheter samt andra samhällsaktörer inom området är av stor betydelse. Rollen innebär också att vid behov representera myndigheten i internationella sammanhang och media. Vidare ingår att ta fram underlag, talepunkter, analyser och förslag på lösningar inom ramen för enhetens ansvarsområde.

Din kompetensprofil:
För att söka tjänsten har du en relevant akademisk utbildning och dokumenterad erfarenhet av att leda komplexa projekt med många intressenter - gärna med ett samhällsperspektiv. Du har kunskaper inom området informations- och cybersäkerhet. Vidare är du kommunikativ och har lätt för att uttrycka dig tydligt och konkret på både svenska och engelska.  

Det är meriterande om du har:

  • kunskap om krisberedskapssystemet och totalförsvarets perspektiv och vilka krav som ställs på offentlig verksamhet.
  • erfarenhet av verksamhetsutveckling med fokus på behovsanalys, kravställning och förbättringsarbete.
  • erfarenhet från regeringskansliet eller annan statlig myndighet.

Vi kommer att sätta stor vikt vid dina personliga egenskaper, så som din lämplighet och säkerhetsmedvetenhet samt förmågan att vara flexibel och arbeta med flera aktiviteter samtidigt. Nyfiken och lyhörd är andra egenskaper som du har och du har lätt för att driva ditt arbete framåt på ett strukturerat sätt i en komplex miljö. Du drivs av att tillsammans med andra utveckla verksamheten och skapa nytta i samhället. Du är prestigelös och får grupper att fungera effektivt samtidigt du kan arbeta självständigt. Du har lätt för att nya kontakter och skapa långsiktiga samarbeten. Du är resultatorienterad med fokus på målet och nyttan

Om MSB
MSB har ett brett mandat att stödja och samordna arbetet med samhällets informations- och cybersäkerhet, samt analysera och bedöma omvärldsutvecklingen på området. Avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer arbetar med förebyggande informations- och cybersäkerhet och it-incidenthantering. Avdelningen ansvarar även för att sammanställa en helhetsbild och lägesbedömningar på området. I det arbetet utvecklas strategier och handlingsplaner - ofta i samverkan med samhällets aktörer. Avdelningen har även särskilda uppgifter inom NIS-regleringen, medieberedskap och signalskydd. Verksamheten är delad mellan Stockholm och Karlstad, denna tjänst är placerad i Stockholm.

Enheten för strategi och samordning har uppdrag att utveckla strategiska frågor samt utreda och genomföra uppdrag för samhällets informations- och cybersäkerhet. I enhetens ansvar ingår också att driva och hålla samman uppdrag och projekt av strategisk och/eller avdelningsövergripande karaktär samt att analysera och bedöma omvärldsutvecklingen. Enheten ansvarar också för avdelningens arbete inom ramen för NIS-regleringen, etablerandet av ett nytt EU-kopplat samordningscenter för forskning och innovation, reglering, forsknings- och totalförsvarsfrågor samt nationella och internationella frågor inom avdelningen.
Du kan läsa mer om MSB:s organisation här.

Anställningsvillkor
anställningen är en tillsvidare anställning på heltid med placeringsort Stockholm på vårt kontor Tomteboda i Solna. MSB tillämpar provanställning.

Resor i anställningen kan förekomma.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
Du kan läsa mer om anställningsvillkor och förmåner här.

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta enhetschef Linda Ericson. Facklig företrädare är Carl Önne SACO-S, Jan Herremo ST och Ann-Britt Paradis eller Leif Fröhlen SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 1 juli, märkt med referensnummer 2021/97.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

 

Anställningsform Provanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2021/97
Publicerat 2021-06-08
Sista ansökningsdag 2021-07-01

Tillbaka till lediga jobb