Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.

Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Om anställningen
Tjänsten är placerad vid verksamhetsskyddsenheten som har till uppgift är att normera, stödja och följa upp myndighetens interna säkerhetsarbete. I detta ingår säkerhetsskydd, it- och informationssäkerhet, fysiskt skydd (inkl. brandskydd), medarbetarskydd och signalskydd samt kontinuitetshantering. I uppgiften ingår att stödja ett systematiskt säkerhetsarbete inom myndigheten vilket inbegriper säkerhetsskyddsanalys, informationsklassning, riskanalys, kontinuitetshantering och incidenthantering. I uppgiften ingår samverkan med externa parter som behövs för myndighetens säkerhetsarbete samt för omvärldsbevakning i säkerhetsfrågor.

Arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara inom myndighetens övergripande säkerhetskyddsområdet och det förebyggande arbetet. I arbetsuppgifterna ingår även att stödja och följa upp verksamhetens säkerhetsskydd. Arbetsuppgifterna är varierande, alltifrån operativ till strategisk karaktär då enhetens uppdrag är att svara för myndighetens övergripande verksamhetskyddsarbete.

Du kommer att leda eller stödja verksamhetens framtagning av säkerhetskyddsanalyser och särskilda säkerhetsskyddsbedömningar. Du kommer även att planera och genomföra utbildningar samt ge råd och stöd till verksamheten. I uppgifterna ingår även att följa upp myndighetens verksamhetsskydd med fokus på säkerhetsskydd och hantera incidenter. Du kommer även att ta fram beslutsunderlag, rapporter och styrande dokument.

Ständiga förbättringar kommer att vara en naturlig del i ditt arbete vilket innebär att du kommer att bidra aktivt i vidareutvecklingen av myndighetens systematiska verksamhetsskyddsarbete.

Beroende på den bakgrund och erfarenhet du har kommer du även att få möjlighet att bidra med din kompetens inom enhetens olika ansvarsområden. Finns det behov så kommer du även att få möjlighet att  vidareutveckla och bredda din kompetens, så att du på sikt kan utföra arbetsuppgifter i flera av enhetens ansvarsområden.

Du deltar aktivt i den fortsatta utvecklingen av MSB:s systematiska verksamhetsskyddsarbete, med särskilt fokus på säkerhetsskydd, men deltar även inom enhetens övriga verksamhetsområden.

Din kompetensprofil
För att söka anställningen har du minst tvåårig eftergymnasial utbildning eller annan utbildning som MSB bedömer vara relevant och du har flerårig erfarenhet av att stödja verksamheten i att bedriva ett systematiskt säkerhetsarbete inom säkerhetsskydd alternativt informationssäkerhet.

Vidare har du flerårig erfarenhet av att leda och genomföra säkerhetsskyddsanalyser eller informationsklassningar/riskanalyser inom informationssäkerhetsområdet.  Du har kunskap om aktuella författningar inom säkerhetsskyddsområdet eller relevanta standarder inom informationssäkerhetsområdet.

Din erfarenhet av att planera och genomföra presentationer/utbildningar för olika målgrupper samt erfarenhet av att leda workshops eller arbetsmöten kommer väl till pass här.

Du har en god förmåga att kunna sätta in dig och förstå verksamhetsprocesser ur ett säkerhetsperspektiv. Att utrycka dig i tal och skrift på svenska är något du är duktig på, och du har en grundläggande nivå i att förstå och utrycka dig på engelska.

Dina personliga egenskaper värderas högt då du ska kunna arbeta enskilt och i grupp samt kunna representera ditt och enhetens arbetsområde inom och utanför MSB. Integritet och lyhördhet är egenskaper som uppskattas högt. Du ska ha god analytisk förmåga och ser återkommande vidareutbildning som en naturlig del i ditt arbete.

Om MSB
Anställningen är placerad på avdelningen för verksamhetsstöd vid verksamhetsskyddsenheten. Enhetens uppgift är att normera, stödja och följa upp myndighetens interna säkerhetsarbete. I detta ingår säkerhetsskydd, it- och informationssäkerhet, fysiskt skydd (inkl. brandskydd), personskydd och signalskydd samt kontinuitetshantering. I uppgiften ingår att stödja ett systematiskt säkerhetsarbete inom myndigheten vilket inbegriper informationsklassning, riskanalys, kontinuitetsplanering och incidenthantering. I uppgiften ingår samverkan med externa parter som behövs för myndighetens säkerhetsarbete samt för omvärldsbevakning i säkerhetsfrågor.
Du kan läsa mer om MSB:s organisation här.

Anställningsvillkor
Anställningen är en tillsvidareanställning med inledande 6 månaders provanställning.

Ort:  Stockholm, men placering i Karlstad kan vara möjlig, men tjänsten kräver regelbunden fysisk närvaro i Stockholm.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
Du kan läsa mer om anställningsvillkor och förmåner här.

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta Mats Ekström, säkerhetschef, eller Håkan Nilsson, ställföreträdande säkerhetschef. Fackliga företrädare är Niklas Bergqvist (Saco-S), Anna Anelius (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 8 augusti, märkt med referensnummer 2021/96.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

 

Anställningsform Provanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad eller Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2021/96
Publicerat 2021-06-08
Sista ansökningsdag 2021-08-08

Tillbaka till lediga jobb