Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.

Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Om anställningen

Vi behöver stärka upp MSB:s insatsverksamhet med ytterligare en erfaren projektledare. Anställningen är en visstidsanställning med placering på enheten för resiliensinsatser vid Operativa avdelningen.

Arbetsuppgifter

Som projektledare på enheten för resiliensinsatser ansvarar du för att utveckla projektidéer, skriva projektförslag samt för att hantera och administrera pågående insatser inklusive planering, budget och uppföljning. Du håller samman MSB:s interna funktioner som bidrar i genomförandet av insatserna och är kontaktperson för insatspersonal och partnerorganisationer i insatsrelaterade frågor. Du deltar i proaktivt arbete och i utvecklingen av nya partnerskap.

Som projektledare på enheten för resiliensinsatser förväntas du att ta ansvar för följande:

 • Ta fram relevanta projektuppslag, i samverkan med relevanta partners och finansiärer, samt att skriva projektansökningar för långsiktiga kapacitetsutvecklande insatser.
 • Beredning, budgethantering, uppföljning och avslutning av resiliensinsatser.
 • Kvalitetssäkring av planering och innehåll i insatsaktiviteter, såsom efterföljande av kapacitetsutvecklande principer och metoder samt integrering av tvärgående frågor såsom jämställdhet och miljö, utifrån insatsernas tematiska innehåll och genomförandekontext.
 • Säkerställande av att hänsyn tas till effektivitet och måluppfyllelse, samt att uppföljning sker i enhetligt med resultat- och uppföljningsramverk.
 • Kommunikation av verksamhetens och insatsers mål och resultat, både i interna och externa sammanhang.
 • Dialog och förankring med partnerorganisationer, för att säkerställa relevant och effektiv kapacitetsutveckling.
 • Övergripande hantering av insatspersonal i pågående insatser samt säkerställande av deras säkerhet.
 • God samverkan med övriga projektfunktioner, såsom t.ex. HR, ekonom och säkerhetsrådgivare, för genomförande av insatser.
 • Utveckling och hantering av nära samarbeten och kontaktnät med andra enheter på MSB och andra svenska myndigheter, andra länders myndigheter för katastrofriskhantering, multilaterala organisationer och enskilda organisationer.
 • Bidra till att erfarenheter från insatser tillvaratas och återförs i enhetens arbete.

I tjänsten ingår resor till insatsområden. Som projektledare är samverkan en viktig del av din vardag, såväl med ett stort antal interna funktioner vid MSB som med finansiärer som t ex Sida, andra myndigheter samt relevanta EU-organ.

Beredskapstjänstgöring kan komma att ingå i tjänsten.

Din kompetensprofil:

Du har:

 • Relevant akademisk utbildning eller motsvarande kunskaper/erfarenheter som arbetsgivaren finner likvärdiga.
 • Dokumenterad kunskap i att planera, genomföra, administrera och följa upp verksamhet i form av mål, resultat, effekter och ekonomi.
 • Erfarenhet av att projektleda och samordna kapacitetutvecklande biståndsverksamhet eller svenskt utvecklingssamarbete med stort antal partners och andra aktörer.
 • Erfarenhet av partnerskapsutveckling och partnerskapsdialog i en utvecklingskontext.
 • Goda IT-kunskaper.
 • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift.

Det är meriterande om du har:

 • Fälterfarenhet i en utvecklingskontext.
 • God kunskap om områdena katastrofbistånd, katastrofriskreducering eller samhällsskydd och beredskap.
 • Kunskap om integrering av tvärgående frågor såsom jämställdhet och miljö.

Som person är du driven och har lätt för att anpassa dig efter förändrade omständigheter och visar gott omdöme under tidspress. Du har en god förmåga att arbeta målinriktat och kan leda projekt mot resultat. Du har en god problemlösningsförmåga, säkerställer att ditt arbete håller en hög kvalitet och fullföljer dina projekt till avslut. Du har lätt för att skapa förtroende genom att samarbeta, vara prestigelös och ha god förmåga att kommunicera med andra.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Om MSB

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.

Anställningen är placerad på operativa avdelningen vid enheten för resiliensinsatser. Enheten för resiliensinsatser är den del av myndigheten som ytterst ansvarar för internationella kapacitetsutvecklande och resiliensstärkande insatser, (huvudsakligen inom området katastrofriskreducering).

Enheten för resiliensinsatser arbetar med planering, hantering och uppföljning av insatser som syftar till att vidare utveckla kapaciteten hos myndighetens partners (främst nationella myndigheter men även andra typer av organisationer) att förebygga katastrofsituationer, stärka beredskapen för katastrofhantering, samt säkerställa återuppbyggnad och återhämtning efter katastrofsituationer. Insatserna är ofta mångåriga, och består ofta av betydande utbildnings- och organisationsutvecklingskomponenter i linje med insatsernas kapacitetsutvecklande mål.

I enhetens utvecklingsansvar ligger såväl generell verksamhetsutveckling för insatser som ansvar för specifika teman som t.ex. integrering av miljö- och jämställdhetsperspektiv. I genomförandeansvaret ligger bl.a. ett ansvar att säkerställa finansiering för insatser och samverka med uppdragsgivare och partners. Enheten är placerad i Karlstad och Stockholm.

MSB kan erbjuda dig en attraktiv arbetsplats med varierande och intressanta arbetsuppgifter i en myndighet som spänner över flera politikområden och har hela världen som arbetsfält.

Du kan läsa mer om MSB:s organisation här.

Anställningsvillkor

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning med start från den 1 augusti 2021 till och med den 31 juli 2022

Ort: Karlstad eller Stockholm

Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
Du kan läsa mer om anställningsvillkor och förmåner här.

Är du intresserad?

Har du frågor kontaktaenhetschef Johan Köhler. Fackliga företrädare är Carin Hammarbo (Saco-S), Marie Velasquez Fredriksson (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 11 juli, märkt med referensnummer 2021/89. 

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 augusti
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad eller Stockholm
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer 2021/89
Publicerat 2021-05-26
Sista ansökningsdag 2021-07-11

Tillbaka till lediga jobb