Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Det är vi som stärker Sveriges förmåga att fungera i kris och till och med krig. Det betyder att alla våra medarbetare bidrar till ett land där människor är beredda: Från norr till söder sprider vi kunskap och agerar för att skydda liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.

Om anställningen

Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande har till uppgift att arbeta med räddningstjänstfrågor och förebyggande av olyckor samt ansvara för myndighetens utbildningsverksamhet.

Till enheten för inriktning av skydd mot olyckor söker vi dig som vill bli en del av vår nya tillsynsverksamhet inom skydd mot olyckor. Enhetens övriga uppdrag består av samordning av utvecklingen inom kommunal räddningstjänst och olycksförebyggande och ansvar för de analyser som ligger till grund för utvecklingen inom området.

MSB:s ansvar för den statliga tillsynen över kommunernas skyldigheter enligt lagen om skydd mot olyckor är fortfarande under uppbyggnad. Med anledning av detta söker vi dig som både vill genomföra och utveckla tillsynsuppdraget.

Arbetsuppgifter

I arbetet ingår att planera för och delta i genomförandet av tillsynsaktiviteter för att följa upp kommunernas skyldigheter enligt lagen om skydd mot olyckor. Tillsyn bedrivs genom olika aktiviteter som spänner från granskning av information till tillsynsbesök. Även ärenden som är relaterade till tillsynsuppdraget och ligger inom enhetens ansvarsområde kan ingå i tjänsten. Då tillsynsverksamheten fortsatt är under uppbyggnad kommer du även kunna påverka och utveckla rutiner och processer för tillsynen. Arbetet utförs delvis självständigt, men hela tiden med stöd av kollegor med motsvarande uppdrag där du också förväntas stödja dina kollegor. Utgångspunkten är att den statliga tillsynen ska bidra till en positiv utveckling och ett lärande för de kommunala räddningstjänstorganisationerna. En viktig del av den statliga tillsynen är att värdera kommunernas verksamhet och förhållanden och utifrån det göra olika ställningstaganden.

Din kompetensprofil:

Du har mångårig erfarenhet från arbete i ledande eller övergripande befattning inom kommunal räddningstjänst, alternativt erfarenhet av arbete med tillsyn över kommunernas räddningstjänstorganisationer på en länsstyrelse. Du är väl förtrogen med hela det område som en kommun ansvarar över enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor såsom övergripande styrning inklusive handlingsprogram, förebyggande arbete mot bränder, planering och genomförande av räddningsinsatser samt efterföljande åtgärder. Du har en gedigen utbildningsbakgrund inom området som brandingenjör eller annan kompetens som vi bedömer som likvärdig för uppgiften.

En betydelsefull egenskap är att kunna hantera specifika frågor ur ett helhetsperspektiv. Du har förmåga att se problemställningar ur olika perspektiv och är lösningsorienterad. En viktig del i arbetet är att på goda grunder kunna värdera och göra tydliga ställningstaganden utifrån framtaget underlag.  Du inger förtroende och kan hantera komplexa frågeställningar och förklara dem på ett pedagogiskt sätt för andra i både tal och skrift. Hög integritet är nödvändigt för uppdraget.

Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper, lämplighet, samt förmågan att vara flexibel och arbeta med flera aktiviteter samtidigt.

Om MSB

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.

Anställningen är placerad på avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande vid enheten för inriktning av skydd mot olyckor. Enhetens uppgift är att tillhandahålla analys för utveckling av skydd mot olyckor och att arbeta med att samordna utveckling inom kommunal räddningstjänst. I uppgiften ingår att ge stöd till kommuner i arbetet med handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst samt att verka för ökad jämställdhet och mångfald inom kommunal räddningstjänst.
Du kan läsa mer om MSB:s organisation här.

Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning, MSB tillämpar provanställning.

Ort: Karlstad eller Stockholm. Önskemål om annan placeringsort ska anges i ansökan och blir föremål för särskild prövning.

Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
Du kan läsa mer om anställningsvillkor och förmåner här.

Är du intresserad?

Har du frågor kontakta tillsynsansvarig Anders Edstam. Fackliga företrädare är Stefan Haggö (Saco-S), Ove Brunnström (ST) och Ann-Britt Paradise (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 9 juni, märkt med referensnummer 2021/84.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad eller Stockholm
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer 2021/84
Publicerat 2021-05-18
Sista ansökningsdag 2021-06-09

Tillbaka till lediga jobb