Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.

Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Denna rekrytering är ett led i att stärka upp myndighetens arbete med att hantera konsekvenserna av COVID-19.

Vill du göra skillnad och känna att ditt arbete bidrar till att stärka samhällets förmåga att hantera kriser? Har du ett stort samhällsintresse? Då kan detta vara ett arbete för dig. Vi söker nu nya kollegor under sommarmånaderna juni-augusti för att stärka upp myndighetens arbete med att hantera konsekvenserna av COVID-19.

Operativa avdelningen (OA) ansvarar för den operativa hanteringen av samhällsstörningar vid olyckor, kriser och krig. I detta ingår att stärka nationell beredskap, driva och inrikta aktörernas gemensamma hantering av samhällsstörningar samt stärka andra aktörer med kompetens och materiel vid insatser.

Enheten för operativ ledning 1 ansvarar för att bemanna och driva MSB:s operativa ledningsfunktion vars huvuduppgift är att upptäcka, verifiera, larma och informera samt att påbörja och samordna myndighetens operativa arbete, både vid samhällsstörningar och omfattande kriser.

Funktionen är myndighetens operativa kontaktpunkt för andra myndigheter, aktörer inom krisberedskapsområdet och för civilskyddsmekanismen inom EU samt övriga internationella partners. Funktionen leds av Tjänsteman i beredskap (TIB) men omfattar även biträdande TIB samt omvärldsbevakare. TIB är tillgänglig dygnet runt och har till huvuduppgift att bedriva omvärldsbevakning och upprätthålla en samlad lägesbild samt att vid behov aktivera hela eller delar av myndighetens beredskapsorganisation. Funktionen följer utvecklingen såväl i Sverige som internationellt för att upptäcka och identifiera händelser och tendenser som kan leda till svåra olyckor, katastrofer eller kriser.

Den operativa ledningsfunktionen ska även bidra till det myndighetsgemensamma arbetet med att utveckla myndighetens operativa arbete såväl i kris som inför höjd beredskap.

Dina arbetsuppgifter
Som omvärldsbevakare i den operativa ledningsfunktionen kommer du att delta i det löpande arbetet vid en stor bredd av händelser. Vi arbetar i händelsernas centrum med allt från till exempel hantering av covid-19, till översvämningar och skogsbränder och till internationella jordbävningsinsatser. Vid sidan av de schemalagda omvärldsbevakningspassen kommer du att arbeta med att handlägga sakfrågor och bidra till enhetens samlade arbete. Som medarbetare inom enheten för operativ ledning medverkar du till att enheten har ett utvecklande arbetsklimat och goda relationer med andra enheter och externa samarbetspartners.

Din kompetensprofil
Vi söker dig som har förmåga att metodiskt ta dig an nya och oförutsedda händelser, hitta en systematik och kan prioritera även i pressade situationer. Du har förmåga att både självständigt och i samarbete med andra arbeta övergripande, målinriktat och analytiskt. I rollen förväntas du även kunna ta till dig och bearbeta en stor mängd information och med kort varsel kunna presentera underlag för beslutsfattare inom myndigheten och för andra aktörer på både svenska och engelska.

Vi vill att du har, eller är i slutskedet av att fullföra, en relevant akademisk utbildning eller har andra kunskaper som arbetsgivaren finner likvärdiga. Du har en mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska. Det är meriterande om du har en god kunskap om det svenska och/eller internationella krishanteringssystemet.

Som person ser vi att du är en utpräglad lagspelare som har lätt för att knyta nya kontakter samt kan skapa förtroende i och utanför myndigheten. Du har ett prestigelöst och flexibelt förhållningssätt. I en operativ verksamhet är lagkänslan en viktig del av arbetsmiljön och bidrar till vår förmåga att hålla hög kvalitet och bibehållen arbetsglädje även vid pressade förhållanden. Vi lägger därför stor vikt vid din personlighet och vi strävar efter att ha en grupp med jämn könsfördelning och medarbetare med olika bakgrund och ålder som kan komplettera varandra.

Vi erbjuder dig ett samhällsviktigt arbete med stor variation, meningsfulla arbetsuppgifter, en god arbetsmiljö och trygga anställningsvillkor. Som anställd i staten bidrar du till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Anställningsform
Befattningen är en tidsbegränsad allmän visstidsanställning på heltid fr.o.m. 2021-06-10 t.o.m. senast 2021-08-31 med möjlighet till förlängning. Tjänsten är placerad i Karlstad. Befattningen innebär tjänstgöring enligt särskilt schema och kan innebära tjänstgöring utanför normala kontorstider. I tjänsten förväntas du, med kort varsel, kunna resa såväl nationellt som internationellt. Under perioder kan du även komma att tjänstgöra på annan ort, främst vid myndighetens kontor i Stockholm.

Svenskt medborgarskap
Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Vill du få mer information?
Om du har frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Sofia Albrechtsson. Fackliga företrädare är Carin Hammarbo, SACO, Daniel Hjärne, ST samt Ann-Britt Paradis, SEKO. Samtliga nås på 0771-240 240.

Din ansökan
ska vara inkommen till MSB senast den 9 mars 2021, märkt med referensnummer 2021/30. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Visstidsanställning kortare än 3 månader
Anställningen avslutas
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-06-10
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer 2021/30
Publicerat 2021-02-16
Sista ansökningsdag 2021-03-09

Tillbaka till lediga jobb