Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.

Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Har ett stort samhällsengagemang och vill bidra till att stärka krisberedskapen i Sverige?
Då kanske det är du som är vår nästa kollega!

Verksamheten för Rakel och ledningssystem förvaltar och utvecklar verksamhetskritiska kommunikations- och ledningssystem för samhällsviktiga aktörer. Idag ingår Rakel, SGSI och WIS i vårt ansvar. MSB har även nyligen fått uppdrag av regeringen att utveckla en lösning för mobil datakommunikation som ska komplettera nuvarande Rakelsystem. Vår uppgift är att skapa de bästa möjliga tjänsteleveranserna till våra användare. Verksamheten är huvudsakligen avgiftsfinansierad.

Tjänsten som användarstöd är placerad på Enheten för användarstöd och marknad. Enheten ansvarar för att öka kunskapen hos kunderna om hur de effektiviserar sin användning. Detta gör vi genom att leverera utbildning, metodstöd och riktlinjer, samt agera kravställare på tjänsteutveckling. Våra kunder och användare återfinns inom många olika verksamheter; från polis, räddningstjänst och ambulans till kollektivtrafik och företag med farlig verksamhet. Gemensamt är att de har viktiga funktioner i samhällets krisberedskap och inom Totalförsvaret. Enheten ansvarar också för att öka anslutningen till våra tjänster genom marknadsaktiviteter och information.

Dina arbetsuppgifter
Som användarstöd ansvarar du för att säkerställa att kunderna använder våra tjänster på rätt sätt. Det innebär att du förstår deras behov och kan förmedla hur MSB:s tjänster stärker deras verksamhet. Du kommer ha en tät dialog med användarna av våra befintliga och kommande tjänster. Genom en dialog med dessa säkerställer du hur MSB:s tjänster nyttjas på ett effektivt sätt. Du kommer jobba med MSB:s befintliga tjänster samt även arbeta med framtagning och kravställning av framtida tjänster inom området säkra kommunikationer.

Din kompetensprofil
För att söka anställning som användarstöd söker vi dig som har ett stort samhällsengagemang och vill bidra till att stärka krisberedskapen i Sverige. Arbetet ställer krav på att du har god kännedom om hur samhället fungerar. Du har via tidigare erfarenheter god insikt i det svenska krisberedskapssystemet.

Att ha arbetat med metodikfrågor kopplat till ledningssystem är meriterande.

Du ska ha en akademisk utbildning med inriktning mot statsvetenskap, systemvetenskap eller motsvarande. Alternativt lång praktisk erfarenhet i kombination med annan teoretisk utbildning som bedöms relevant för tjänsten.

Som person är du drivande och lösningsorienterad med förmåga att se kunna prioritera och se helheten. Du trivs med ansvar och förstår vikten av god planering och uppföljning för att uppnå kvalitet. Vi vill att du är duktig på att kommunicera i både tal och skrift, och du delar gärna med dig av dina kunskaper och idéer på ett pedagogiskt sätt. Då mycket av ditt arbete sker i nära samspel med dina kollegor måste du tycka om att samarbeta och bidra till gruppens utveckling. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Anställningsform
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Stockholm eller Karlstad. Resor i tjänsten, nationellt och internationellt, kan förekomma. MSB tillämpar provanställning.

Svenskt medborgarskap
Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Vill du få mer information?
Har du frågor kontakta tf enhetschef Jon Gustafsson. Fackliga företrädare är Moon Carlbring Saco-S, Jan Herremo ST och Ann-Britt Paradis eller Leif Fröhler SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Din ansökan
ska vara inkommen till MSB senast den 17 januari 2021, märkt med referensnummer 2020/187. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.Anställningsform Provanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad eller Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2020/187
Publicerat 2020-12-18
Sista ansökningsdag 2021-01-17

Tillbaka till lediga jobb