Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.

Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Enheten för strategisk analys ansvarar för myndighetens centrala analysprocess som i samverkan med myndigheter, kommuner, regioner, organisationer och företag identifierar och analyserar sådana sårbarheter, hot och risker i samhället som kan anses vara särskilt allvarliga såväl på kort som på lång sikt. Enheten ansvarar även för att områdesvis och på övergripande samhällsnivå följa upp och utvärdera samhällets krisberedskap och civilt försvar samt att föreslå åtgärder för ökad beredskap.

De strategiska underlagen som utformas på enheten ligger till grund för inriktningar av ekonomisk styrning, regelstyrning och kunskapsstyrning avseende krisberedskap och civilt försvar. En av enhetens mest centrala leveranser är den nationella risk- och förmågebedömningen (NRFB).

Dina arbetsuppgifter

Som analytiker tar du fram analysunderlag som ska ligga till grund för inriktning av samhällets och MSB:s arbete med krisberedskap och civilt försvar. Detta gör du genom att du metodiskt inhämtar, bearbetar och analyserar data och information samt drar relevanta och tydliga slutsatser som stöd för olika beslutsfattare. Du identifierar och analyserar förmågan inom samhällets krisberedskap och civilt försvar samt identifierar behov av åtgärder för ökad beredskap. Du deltar även i metod- och processutvecklingsarbeten. Arbetet innebär nära samverkan med kollegor inom MSB och med aktörer utanför myndigheten. Även deltagande och utbyten i internationella nätverk förekommer. Du föredrar och presenterar analyser som du själv eller enheten tar fram både internt och externt.

En prioriterad uppgift för enheten är följa och analysera prioriterade områden inom krisberedskap och civilt försvar, exempelvis energiförsörjning, information och kommunikation, livsmedel och transporter. Analytikerna på enheten har ansvar för olika analysområden som kan skifta över tid. Tillsammans med övriga medarbetare på enheten bidrar dina analyser till en helhet, bland annat i form av den nationella risk- och förmågebedömningen.

Din kompetensprofil

Vi söker dig som har relevant akademisk examen och ser gärna att du har några års erfarenhet av arbete med analys eller utredning inom området krisberedskap eller civilt försvar. Du har en god förmåga att göra analyser utifrån omfattande material och komplexa frågeställningar. Det är dessutom meriterande om du har

- erfarenhet av metod- och processutveckling,
- arbetat inom offentlig förvaltning,
- erfarenhet av hot- och riskbedömningar, exempelvis i form av scenarioanalys eller liknande,
- erfarenhet av att göra kostnads-nyttoanalyser av förmågestärkande åtgärder.

Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Du är en självgående person som är kreativ och initiativrik men samtidigt prestigelös. Eftersom arbetet medför både interna och externa kontakter kommer vi att fästa stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är bra på att samarbeta och värdesätter kunskapsutbyte med andra för att nå goda resultat. Arbetet ställer höga krav på säkerhets- och sekretessmedvetenhet.

Anställningsform

Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Stockholm eller Karlstad. Vid placering i Karlstad kräver det att du reser till kontoret i Stockholm minst en dag varje vecka. Myndigheten tillämpar provanställning. Anställningsstart enligt överenskommelse.

Svenskt medborgarskap

Anställningen kräver svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen genomförs innan beslut om anställning fattas. 

Vill du få mer information?

Har du frågor är du välkommen att kontakta tf enhetschef Jim Kronhamn eller analytikern Fredrik Lundgren. Facklig företrädare är Vendela Dobson Saco-S, Ingrid Krook ST och Ann-Britt Paradis SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Ansökan

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 17 januari 2021 , märkt med referensnummer 2020/185. I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller den efterfrågade kompetensprofilen. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är allmänna handlingar och kan därför komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

I rekryteringsprocessen kan arbetsprov komma att genomföras.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad/Stockholm
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer 2020/185
Publicerat 2020-12-17
Sista ansökningsdag 2021-01-17

Tillbaka till lediga jobb