Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.

Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Operativa avdelningen (OA) ansvarar för MSB:s operativa uppdrag att stärka samhället vid samhällsstörningar. MSB stärker nationell beredskap, driver aktörernas gemensamma hantering samt stärker aktörer med kompetens och materiel genom insatser i Sverige och i andra länder. MSB:s operativa uppdrag har ett allriskperspektiv och täcker hela hotskalan från olyckor till katastrofer, kriser och krig.

Enheten för skydd mot informationspåverkan (OA-IP) ingår i OA och har i uppgift att identifiera och möta informationspåverkan riktad mot Sverige samt stödja övriga ansvariga aktörer med samordning och medvetenhet om hotet och samhällets sårbarheter.

OA-IP har bland annat i uppgift att säkerställa att MSB försörjs med relevant information till stöd för produktion av beslutsunderlag och att bidra till utvecklingen av enhetens egen förmåga till kunskapsproduktion. Enheten är ansvarig för att identifiera och förstå påverkanskampanjer och bedriver analysverksamhet inom området.

Dina arbetsuppgifter
Ditt arbete går ut på att strukturerat identifiera informationspåverkansaktiviteter riktade mot Sverige från utländska aktörer. Tjänsten ställer krav på att behovsstyrt kunna identifiera påverkansaktiviteter från flera olika hotaktörer samt registrera och hantera insamlad information i databaser. Därför efterfrågar vi en person med breda språkkunskaper och gott tekniskt kunnande. Du förväntas även, vid behov, delta i den löpande operativa verksamheten samt gå vakthavandeschema. Utöver informationsinhämtning och bearbetning kommer du att arbeta med metodutveckling inom detta område. En viktig del i arbetet är att upprätthålla externa kontaktnät med relevanta myndigheter och aktörer. Du förväntas med kort varsel kunna presentera och föredra underlag inom myndigheten och för externa aktörer på både svenska och engelska.

Som medarbetare inom enheten för skydd mot informationspåverkan förväntas du bidra till att enheten har ett utvecklande arbetsklimat och goda relationer med andra enheter och externa samarbetspartners.

Din kompetensprofil

Du har:

  • relevant akademisk utbildning eller andra kunskaper som arbetsgivaren finner likvärdiga
  • dokumenterad erfarenhet av informationsinhämtning/omvärldsbevakning och bearbetning eller analys avseende internationella och säkerhetspolitiska förhållanden
  • goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift samt kunskaper om Ryssland och det ryska språket
  • kunskaper om totalförsvar och/eller samhällets krisberedskap

Meriterande:

  • Kunskaper rörande databashantering och bearbetning eller analys i systemmiljö som t.ex. i2, Palantir, NVivo, ATLAS.ti.
  • Kunskaper om svensk underrättelseverksamhet samt underrättelsebaserad arbetsmetodik.
  • Erfarenhet från internationellt arbete inom för tjänsten relevant område.
  • Kunskaper i arabiska eller kinesiska.
  • Andra språkkunskaper utöver ryska, arabiska och kinesiska som bedöms som relevanta inom området skydd mot informationspåverkan.

Vi kommer att lägga särskilt stort vikt vid dina personliga egenskaper och din möjlighet att komplettera och bidra till att utveckla gruppen.

Som person ser vi att du har mycket god förmåga att arbeta i team och bidra till teamets utveckling. Du ska också ha mycket god förmåga att arbeta självständigt, ta eget ansvar och leverera resultat av hög kvalitet även med korta ledtider. Det är också viktigt med en god analytisk förmåga. Du ska kunna ta till dig information och omsätta i konsekvensbeskrivningar både muntligt och skriftligt.

Som anställd i staten bidrar du till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Anställningsform
Tjänsten är en tillsvidareanställning och är placerad i Stockholm. MSB tillämpar provanställning. Beredskapstjänstgöring kan ingå i befattningen och kan komma att innebära tjänstgöring utanför normala kontorstider. I tjänsten förväntas du, med kort varsel, kunna resa såväl nationellt som internationellt. Under perioder kan du även komma att tjänstgöra på annan ort, främst vid myndighetens kontor i Karlstad.

Svenskt medborgarskap
Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Vill du få mer information?
Kontakta enhetschef Mikael Tofvesson. Fackliga företrädare är Carin Hammarbo, SACO, Daniel Hjärne, ST samt Ann-Britt Paradis, SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Din ansökan
ska vara inkommen till MSB senast den 23 november 2020, märkt med dnr 2020/145. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2020/145
Publicerat 2020-10-27
Sista ansökningsdag 2020-11-23

Tillbaka till lediga jobb