Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.

Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Rättsavdelningen är den centrala juridiska funktionen inom MSB och ansvarar för juridiskt expertstöd till MSB:s hela verksamhet. Avdelningen leds av rättschefen och är indelad i två rättsenheter som tillsammans utgörs av 18 myndighetsjurister, inklusive enhetschefer. Vid avdelningen finns också en senior juridisk rådgivare och en paralegal.

Myndighetsjuristernas arbete domineras av förvaltningsrättsliga frågor i vid mening, men det förekommer även uppgifter inom ett flertal andra rättsområden, t.ex. civilrätt, internationell rätt och miljörätt. Regelgivning och EU-rättsliga frågor är tydliga inslag i arbetet. Vidare arbetar Rättsavdelningen i ökande omfattning med frågor som har anknytning till totalförsvaret.

Rättsavdelningen söker nu en myndighetsjurist som huvudsakligen ska stödja verksamheten för Rakel och ledningssystem, vid Avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer. Verksamheten ansvarar för strategisk inriktning, utveckling och förvaltning av säkra, skyddade och tillgängliga kommunikationstjänster som används för ledning och samverkan inom och mellan samhällsviktiga verksamheter. I verksamheten ingår utveckling, utbyggnad, förvaltning, drift och kundanslutning av Rakel (Radiokommunikation för effektiv ledning). Vidare ansvarar verksamheten för utveckling, drift och förvaltning av WIS (Webbaserat informationssystem) och SGSI (Swedish Government Secure Intranet).

Arbetsuppgifter

Myndighetsjuristernas roll innebär främst att lämna juridisk rådgivning internt, men även extern rådgivning förekommer. I arbetet ingår också arbete med föreskrifter samt hantering av remisser, genomförande av utbildningar m.m.

Arbetet förutsätter ett nära samarbete med sakkunniga inom myndighetens olika verksamhetsområden, t.ex. samhällsvetare, ingenjörer och kommunikatörer. Arbetet innehåller externa kontakter med såväl näringsliv som andra myndigheter och är förknippat med resor, främst inom landet.

Den aktuella tjänsten har som huvudfokus att stödja Rakelverksamheten i arbetet med olika typer av avtal med leverantörer, kunder och samarbetspartners. Arbetsuppgifterna kommer därför till stor del att innebära arbete kring dessa avtalsrelationer, t.ex. kontroll av efterlevnad av avtalens juridiska villkor, granskning och upprättande av nya avtal, avtalsrevideringar, offertförfrågningar samt viss avtalsvård. Tjänsten innefattar även upphandlingsrättsliga frågor kopplade till verksamheten.

Utöver ovanstående kan du som myndighetsjurist även komma att lämna rättsligt stöd inom ramen för andra rättsområden i myndighetens verksamhet.

Din kompetensprofil

Du ska ha juris kandidatexamen/juristexamen samt god erfarenhet inom affärsjuridik, främst avtalsrätt och avtalsuppföljning. Du ska även ha erfarenhet av juridiskt arbete vid statlig myndighet.

Det är meriterande om du har:

  • Erfarenhet av arbete med IT/informationssäkerhet,
  • Erfarenhet av arbete med upphandlingsprojekt,
  • Kunskaper om det svenska krisberedskapssystemet eller totalförsvaret och erfarenhet från juridiskt arbete i någon av de myndigheter som ingår där.

Utöver examen är det dina personliga egenskaper som är avgörande för tjänstetillsättningen. Det är nödvändigt att du har mycket god förmåga att kommunicera, samarbeta och ta initiativ. Som person ska du upplevas prestigelös och lättillgänglig utan att du ger avkall på din yrkesmässiga integritet. Du behöver även vara självständig, flexibel och ha ett genuint intresse för att samarbeta med andra professioner. Det är viktigt att du har förmåga att sätta in juridiken i olika sammanhang och att du kan bidra till att lösa frågeställningar som sträcker sig utanför den rena rättstillämpningen. Det är också viktigt att du har en förmåga att förstå och ta reda på hur du med din juridiska kunskap bäst kan stödja myndighetens verksamhet i såväl vardag som i kris.

Det är nödvändigt att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.

Anställningsform

Tjänsten är placerad i Stockholm, Tomteboda i Solna, och innebär tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. MSB tillämpar provanställning.

Svenskt medborgarskap

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Vill du få mer information?

Kontakta enhetschef för Rättsenhet 1, Helene Klackenberg Ingrao tel 010 240 43 43. Fackliga företrädare är Jörgen Mähler Saco-S, Jan Karlsson ST och Ann-Britt Paradis SEKO. Samtliga nås via vår växel på tel. 0771-240 240.

Din ansökan

ska vara inkommen till MSB senast den 15 november 2020, märkt med referensnummer 2020/134. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2020/134
Publicerat 2020-10-09
Sista ansökningsdag 2020-11-15

Tillbaka till lediga jobb