Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.

Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggandes huvuduppdrag är att ansvara för utvecklingen av räddningstjänst och skydd mot olyckor samt ansvara för myndighetens utbildningsverksamhet. I ansvaret för myndighetens utbildningsverksamhet ingår bland annat att: Implementera och förvalta myndighetens utbildningsstrategi. Utveckla, tillhandahålla och utvärdera utbildningar inom myndighetens ansvarsområden. I arbetet med att utveckla skydd mot olyckor ingår att: Stärka förmågan att förbereda, genomföra och leda effektiva räddningsinsatser. Ge stöd och uppföljning till aktörerna. Olycksförebyggande verksamhet kopplat till brandförebyggande, natur- och klimatrelaterade olyckor och farliga ämnen. Verka för samordning av kärnenergiberedskap och oljeskadeskydd.

Enhetens uppgift är att utveckla och kvalitetssäkra utbildningar och kurser. I
detta ingår säkerställande av innehåll avseende vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet, systematiskt kvalitetsarbetet i genomförande av
utbildningar, läromedel inom utbildningsverksamheten och att förvalta
utbildnings- och kursplaner samt att inrikta utformning av myndighetens
webbutbildningar.
Enheten leds av en enhetschef.

Dina arbetsuppgifter
Som chef ansvarar du för verksamhet, personal och budget. Du ingår i avdelningens samverkansgrupp och bidrar till verksamhetsutveckling för såväl enheten som hela avdelningen.

Som chef ansvarar du för att driva enhetens frågor på en strategisk och operativ nivå. Du ska leda och styra med enhetens, avdelningens och myndighetens mål och värdegrund som utgångspunkt. I din roll som chef ingår samverkan både internt inom MSB och externt gentemot andra organisationer.

Din kompetensprofil
Vi söker dig som har en akademisk examen med inriktning på pedagogik. Du har erfarenhet av personalansvar och har god förmåga att leda och styra såväl medarbetare som verksamhet inom statlig förvaltning.

Vi ser gärna att du har kunskap och intresse för räddningstjänst, krisberedskap och civilt försvar. Erfarenhet från någon av MSB:s verksamheter och förmåga att leda pedagogiskt utvecklingsarbete med utgångspunkt i vetenskap och beprövad erfarenhet är också meriterande.

Ditt ledarskap präglas av tillit och dialog. Du skapar förutsättningar för motivation, delaktighet och engagemang hos dina medarbetare. Du är tydlig, strukturerad och kommunikativ. Du har en strategisk förmåga som innebär att du kan sätta enhetens uppdrag i ett större sammanhang.

Stor vikt kommer fästas vid personlig lämplighet.

Anställningsform
Du blir tillsvidareanställd på heltid och får ett tidsbegränsat chefsförordnande på fyra år. MSB tillämpar provanställning. Placeringsort är Karlstad och resor i tjänsten förekommer.

Svenskt medborgarskap
Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Vill du få mer information?
Kontakta avdelningschef Cecilia Looström. Fackliga företrädare är Stefan Haggö (ST), Ann-Britt Paradis (Seko) och Jörgen Mähler (Saco-S). Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Din ansökan
ska vara inkommen till MSB senast 2020-10-25, märkt med referensnummer 2020/130. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer 2020/130
Publicerat 2020-10-05
Sista ansökningsdag 2020-10-25

Tillbaka till lediga jobb