Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.

Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggandes huvuduppdrag är att ansvara för utvecklingen av räddningstjänst och skydd mot olyckor samt ansvara för myndighetens utbildningsverksamhet. I ansvaret för myndighetens utbildningsverksamhet ingår bland annat att: Implementera och förvalta myndighetens utbildningsstrategi. Utveckla, tillhandahålla och utvärdera utbildningar inom myndighetens ansvarsområden. I arbetet med att utveckla skydd mot olyckor ingår att: Stärka förmågan att förbereda, genomföra och leda effektiva räddningsinsatser. Ge stöd och uppföljning till aktörerna. Olycksförebyggande verksamhet kopplat till brandförebyggande, natur- och klimatrelaterade olyckor och farliga ämnen. Verka för samordning av kärnenergiberedskap och oljeskadeskydd.

Enhetens uppgift är regelgivning, tillståndsgivning, tillsyn, marknadskontroll\noch stöd till andra tillsynsmyndigheter, samt att utveckla och stärka samhället\nförmåga att förebygga oönskade händelser där farligt gods och brandfarliga\nvaror ingår. I uppgiften ingår att följa upp, från verksamhetsutövare,\ninrapporterade olyckor samt följa upp myndighetens egen hantering av farligt\ngods samt hanteringen av brandfarliga varor. Vidare ingår att lämna stöd till\nTransportstyrelsen i kemifrågor avseende transport av farligt gods. I uppgiften\ningår också att examinera säkerhetsrådgivare och ADR-förare.\nEnheten leds av en enhetschef.

Chef för enheten för hantering av farligt gods och brandfarlig vara


Enheten för hantering av farligt gods och brandfarlig vara arbetar för en säker hantering av farliga ämnen och för att minimera riskerna för att olyckor med sådana ämnen ska inträffa.

Vid enheten för hantering av farligt gods och brandfarlig vara finns idag 18 medarbetare som är placerade både i Karlstad och i Stockholm.

Enheten ansvarar för myndighetens föreskrifter och allmänna råd, handböcker och informationsmaterial inom områdena transport av farligt gods och brandfarliga varor. Enheten ansvarar även för uppgifter inom tillsyn och marknadskontroll, samt för frågor som har koppling till enhetens ansvarsområden gällande skydd mot brott och terrorism. Examination av säkerhetsrådgivare och förare av fordon som transporterar farligt gods är ytterligare uppgifter som ligger på enheten. Enheten lämnar stöd till andra tillstånds- och tillsynsmyndigheter. En del i enhetens arbete är att följa upp inrapporterade olyckor samt medverkan i olycksutredningar och erfarenhetsåterföring av inträffade olyckor. Delar av enhetens arbete bygger på EU-direktiv och internationella överenskommelse, vilket medför många internationella möten och kontakter.

Dina arbetsuppgifter
Som chef ansvarar du för verksamhet, personal och budget. Du ingår i avdelningens samverkansgrupp och bidrar till verksamhetsutveckling för såväl enheten som hela avdelningen.

Som chef ansvarar du för att driva enhetens frågor på en strategisk och operativ nivå. Du ska leda och styra med enhetens, avdelningens och myndighetens mål och värdegrund som utgångspunkt. I din roll som chef ingår samverkan både internt inom MSB och externt gentemot andra organisationer.

Din kompetensprofil­­
Vi söker dig som för tjänsten har en relevant akademisk utbildning och som har tidigare erfarenhet av chefsrollen med god förmåga att leda och styra såväl medarbetare och verksamhet inom statlig förvaltning. Du har erfarenhet av och trivs i en nätverkande och samverkande roll.

Vi ser gärna att du har kunskap inom områdena farligt gods eller brandfarliga varor och har du därutöver erfarenhet från någon av MSB:s verksamheter ser vi det som meriterande.

Ditt ledarskap präglas av tillit och dialog. Du är empatisk och skapar förutsättningar för motivation, delaktighet och engagemang hos dina medarbetare både som individer och som grupp. Du är tydlig, strukturerad och kommunikativ. Du har en strategisk förmåga som innebär att du kan sätta enhetens uppdrag i ett större sammanhang.

Stor vikt kommer fästas vid personlig lämplighet.

Anställningsform
Du blir tillsvidareanställd på heltid och får ett tidsbegränsat chefsförordnande på fyra år. MSB tillämpar provanställning. Placeringsort är Karlstad och resor i tjänsten förekommer.

Svenskt medborgarskap
Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Vill du få mer information?
Kontakta avdelningschef Cecilia Looström. Fackliga företrädare är Stefan Haggö (ST), Ann-Britt Paradis (Seko) och Jörgen Mähler (Saco-S). Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Din ansökan
ska vara inkommen till MSB senast 2020-10-25, märkt med referensnummer 2020/128. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer 2020/128
Publicerat 2020-10-05
Sista ansökningsdag 2020-10-25

Tillbaka till lediga jobb