Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.

Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggandes huvuduppdrag är att ansvara för utvecklingen av räddningstjänst och skydd mot olyckor samt ansvara för myndighetens utbildningsverksamhet. I ansvaret för myndighetens utbildningsverksamhet ingår bland annat att: Implementera och förvalta myndighetens utbildningsstrategi. Utveckla, tillhandahålla och utvärdera utbildningar inom myndighetens ansvarsområden. I arbetet med att utveckla skydd mot olyckor ingår att: Stärka förmågan att förbereda, genomföra och leda effektiva räddningsinsatser. Ge stöd och uppföljning till aktörerna. Olycksförebyggande verksamhet kopplat till brandförebyggande, natur- och klimatrelaterade olyckor och farliga ämnen. Verka för samordning av kärnenergiberedskap och oljeskadeskydd.

Enheten för brand och räddning som är en del i Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande har som uppgift att utveckla det brand- och olycksförebyggande arbetet och att ge stöd till kommunal räddningstjänst, så att de är väl förberedda och har förmåga att genomföra effektiva räddningsinsatser. I uppgiften ingår att tillsammans med aktörer arbeta med utveckling och regelgivning och att verka för att miljöeffekter från olyckor och räddningsinsatser minimeras.

Dina arbetsuppgifter

På enheten för brand och räddning behöver vi utöka vår personal då vi framöver kommer att satsa mer på utvecklingsfrågor gällande effektiva räddningsinsatser.

Några av utmaningarna för den kommunala räddningstjänsten är personalförsörjning samt att hinna med i dagens snabba teknikutveckling och ökad digitalisering. Detta och mycket mer kommer du som medarbetare på enheten för brand och räddning att jobba med, allt för att räddningstjänsten ska vara väl förberedd och har erforderliga förmågor.

I arbetsuppgifterna ingår att:

  • Sammanställa kunskapsunderlag och initiera studier och forskning inom områden där kunskap saknas eller behöver utvecklas.
  • Delta i och driva metod- och teknikutveckling som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
  • Arbeta strategiskt både nationellt och internationellt.
  • Skapa och underhålla olika former av samarbeten med kommunal räddningstjänst och tillsammans med dem utveckla metoder och tekniska lösningar.
  • Verka för att miljöeffekter från olyckor och räddningsinsatser minimeras.

Du kommer tillsammans med de andra medarbetarna på enheten jobba med utveckling och regelgivning. Du förväntas också svara på frågor och remisser från olika aktörer. I ditt arbete har du ett nära samarbete med avdelningens funktioner, fram för allt utbildningsverksamheten, men även med andra verksamheter och avdelningar.

Din kompetensprofil­­

Vi söker dig som är brandingenjör eller har annan relevant akademisk utbildning och kompetens som vi bedömer är relevant för tjänsten. Du har ett analytiskt arbetssätt och det är meriterande om du har erfarenhet från arbete med eller kunskap om metodik vid olika typer av räddningsinsatser. Du driver arbetet självständigt, arbetar strukturerat och är van vid att samarbeta med andra. Du vårdar och har lätt för att skapa nya relationer inom och utanför myndigheten.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och hur du kompletterar den redan befintliga gruppen. För att passa för rollen har du intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar. Du har förmåga att se saker ur ett större perspektiv och kan väga samman komplex information och olika hänsynstaganden för att göra rätt avvägningar och prioriteringar. Vi förutsätter att du arbetar bra med andra människor och är smidig i dina relationer med andra. Du ska också ha lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och se möjligheter i förändringar.

I arbetet har du många externa kontakter och du gör utredningar och därför behöver du kunna uttrycka dig tydligt och enkelt i tal och skrift.

För anställda på MSB är det den aktivitet som ska utföras som styr vilken plats du väljer att arbeta på. Du har teknik som gör att du kan koppla upp dig var du än är.

Som anställd i staten bidrar du till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Anställningsform

Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Karlstad eller Stockholm, önskemål om annan placeringsort där MSB har verksamhet ska anges i ansökan och blir föremål för särskild prövning. MSB tillämpar provanställning.

Svenskt medborgarskap

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Vill du få mer information?

Kontakta enhetschef Marcus Vilhelmsson. Fackliga företrädare är Stefan Haggö (ST), Ann-Britt Paradis (Seko) och Jörgen Mähler (Saco-S). Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Din ansökan

ska vara inkommen till MSB senast 2020-10-18, märkt med referensnummer 2020/123. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Karlstad/Stockholm
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer 2020/123
Kontakt
  • Marcus Vilhelmsson, 010-240 55 08
Publicerat 2020-09-29
Sista ansökningsdag 2020-10-18

Tillbaka till lediga jobb