Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.

Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer arbetar med förebyggande informationssäkerhetsarbete, it-incidenthantering och ansvarar för att sammanställa en helhetsbild och lägesbedömningar på området. I det arbetet utvecklar vi strategier och handlingsplaner, ofta i samverkan med samhällets aktörer. Avdelningen ansvarar även för strategisk inriktning, utveckling och förvaltning av säkra, skyddade och tillgängliga kommunikationstjänster som används för ledning och samverkan inom och mellan samhällsviktiga verksamheter samt för drift, underhåll och utveckling av länsstyrelsernas ledningsplatser. Avdelningen har även särskilda uppgifter inom NIS-regleringen, medieberedskap och signalskydd.

CERT-SE är en nationell funktion som har i uppdrag att stödja samhället i arbetet med att förebygga och hantera it-incidenter. Funktionen delas på Enheten för operativ cybersäkerhet, Enheten för incidenthantering och Enheten för tekniska resurser, sammanlagt 32 personer. Vid större händelser kan CERT-SE bemannas av fler kollegor från andra enheter på avdelningen.

CERT-SE har tekniskt fokus mot masspåverkande cyberhot, sårbarheter i vanligt förekommande produkter samt mot specifika hot av allvarlig natur. Detta i syfte att bidra till skydd av samhällsviktiga funktioner och digitala tjänster samt för samhället i stort.

CERT-SE tar emot, söker, bedömer, analyserar, bearbetar och förmedlar cybersäkerhetsrelaterad information. Detta i syfte att sprida information och kunskap som kan förhindra it-incidenter men även när it-incidenter hanteras.

CERT-SE är Sveriges kontaktpunkt för cybersäkerhet gentemot motsvarande funktioner i andra länder

Enheten för incidenthantering söker nu ytterligare en person till CERT-SE:s desk. Är du vår nästa kollega?

Dina arbetsuppgifter
Som medarbetare i vår desk kommer du att ha en spännande och viktig roll. Det är du som är primär kontaktfunktion för inkommande ärenden och frågor, nationellt såväl som internationellt. I dina arbetsuppgifter ingår att bevaka bland annat CERT-SE:s telefon och e-post under kontorstid samt ta emot och hantera it-incidentrapporter som kan innebära att CERT-SE behöver agera för att till exempel lämna stöd till de drabbade. Du initierar och förmedlar ärenden i vårt ärendehanterings-system och arbetar tillsammans med rollen operativ koordinator och it-säkerhetsspecialister för att ärenden fångas upp, får rätt prioritet och slutförs. Vidare kommer du att hantera distribution av utgående rapporter och specifik information till nationella och internationella aktörer. Andra uppgifter är att använda och administrera system för omvärldsbevakning, förvalta användar- och nyckeladministration kring kommunikationssystem och även underhålla kontaktuppgifter.

När du blivit välbekant med vår verksamhet kommer du även att ingå i CERT-SE:s schemalagda beredskap utanför kontorstid några veckor om året.

Din kompetensprofil
För att söka tjänsten ser vi att du har utbildning som är relevant för arbetsuppgifterna samt grundläggande kunskap om informationssäkerhet.

Vidare är du van vid dokument- och informationshantering, har en god administrativ förmåga samt ett strukturerat arbetssätt och är noggrann. Din goda förmåga att växla mellan arbetsuppgifter och att vid behov finna situationsanpassade lösningar är något som kommer väl till pass här.

Du behärskar applikationer för ordbehandling och enklare databehandling. Därutöver har du lätt att börja använda applikationer som är nya för dig. Du har mycket god förmåga att tala, läsa och skriva på svenska och engelska.

Du har ett positivt och serviceinriktat förhållningssätt och tycker om och är bra på att möta människor direkt eller via olika kommunikationsmedel.

Meriterande är

• Erfarenhet från desk-liknande arbete såsom stab, från operativ verksamhet, eller från it-säkerhetsområdet

• Erfarenhet från hantering av sekretessbelagd information i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen

I en operativ verksamhet är lagkänsla en viktig del av arbetsmiljön och bidrar till vår förmåga att leverera. Vi fäster därför stor vikt vid dina personliga egenskaper och din förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.

Vad kan vi erbjuda dig?
CERT-SE är en central nationell funktion och du kommer att känna att du bidrar till att svenska samhället förbättras inom it-säkerhetsområdet - på olika sätt och ofta i intressanta sammanhang.

På CERT-SE är vi måna om att våra medarbetare växer via arbetsuppgifter och dialog med kollegor samt med ökande utmaningar och via utbildningar. Vi lägger därför tid och pengar på din kompetensutveckling.

Exempel på förmåner som du kan ta del av:
• Flexibel arbetstid
• 28 till 35 semesterdagar beroende på din ålder
• Som föräldraledig fyller vi på upp till 90 procent av din lön större delen av ledigheten
• Du kan få förkortad arbetstid upp till att barnet fyllt 12 år
• Vi stödjer och uppmuntrar friskvård

Anställningsform
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på heltid med placering i Tomteboda i Solna. Myndigheten tillämpar sex månaders provanställning. Resor i tjänsten, nationellt och internationellt, kan förekomma.

Svenskt medborgarskap
Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Är du intresserad?
Frågor kring tjänsten besvaras gärna av enhetschef Peter Jonegård eller chefen CERT-SE, Andreas Rappe. Fackliga företrädare är Moon Carlbring Saco-S, Jan Herremo ST och Ann-Britt Paradis SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Din ansökan
ska vara inkommen till MSB senast den 23 augusti 2020, märkt med referensnummer 2020/84. Vi ber dig att söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

https://www.msb.se/

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2020/84
Publicerat 2020-06-09
Sista ansökningsdag 2020-08-23

Tillbaka till lediga jobb