Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.

Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Operativa avdelningens uppgift är operativ hantering av samhällsstörningar vid olyckor, kriser och krig. I avdelningens uppgift ingår att stärka nationell beredskap, driva och inrikta den aktörsgemensamma hanteringen av samhällsstörningar samt stärka andra aktörer med kompetens och materiel vid insatser.

Enheten för operativ ledning 1 tillhandahåller kontinuerlig operativ ledning för MSB:s operativa funktioner, inriktar och koordinerar beredskapsorganisationen samt bistår vid en händelse med operativt ledningsstöd, tekniskt stöd och lokaler. Enheten ansvarar också för MSB:s beredskapsorganisation, samarbetar med aktörer som kan förmedla information, hyser myndighetens 24/7 funktion m.m. Inom enheten finns MSB:s TiB-funktion som ska initiera och samordna myndighetens inledande arbete för att upptäcka, verifiera, larma och informera vid allvarliga olyckor och kriser samt producera underlag till stöd för myndighetsledningens beslutsfattande.

TiB-funktionen är myndighetens operativa kontaktpunkt för andra myndigheter, aktörer inom krisberedskapsområdet och för civilskyddsmekanismen inom EU samt övriga internationella partners. TiB är tillgänglig dygnet runt och har till huvuduppgift att bedriva omvärldsbevakning och upprätthålla en samlad lägesbild samt att vid behov aktivera hela eller delar av myndighetens beredskapsorganisation. TiB följer utvecklingen såväl i Sverige som internationellt för att upptäcka och identifiera händelser och tendenser som kan leda till svåra olyckor, katastrofer eller kriser. Som TiB ska du även leda operativt arbete inom egen funktion samt kunna koordinera andra funktioner. Funktionen ska även bidra till det myndighetsgemensamma arbetet med att utveckla myndighetens operativa arbete såväl i kris som inför höjd beredskap.

Vi söker nu en handläggare till rollen Tjänsteman i beredskap (TiB) i Stockholm.

Dina arbetsuppgifter
Som TiB kommer du att delta i det löpande operativa arbetet vid en stor bredd av händelser. Vid sidan av de schemalagda passen i TiB-funktionen kommer du i huvudsak att arbeta med utveckling och förvaltning av arbetssätt och metoder inom MSB:s beredskap. Du förväntas med kort varsel kunna presentera och föredra underlag för beslutsfattare inom myndigheten och för externa aktörer på både svenska och engelska.

Som medarbetare inom enheten för operativ ledning 1 medverkar handläggarna till att enheten har ett utvecklande arbetsklimat och goda relationer med andra enheter och externa samarbetspartners.

Din kompetensprofil
Vi kommer att ställa höga krav på din kompetens och dina personliga egenskaper.

Du har:

  • relevant akademisk utbildning eller andra kunskaper som arbetsgivaren finner likvärdiga
  • relevant yrkeserfarenhet från kommun, länsstyrelse, central myndighet, privat samhällsviktig verksamhet eller motsvarande
  • god kunskap om det svenska krishanteringssystemet
  • mycket god förmåga att fatta beslut under tidspress
  • mycket god förmåga att arbeta övergripande, målinriktat och analytiskt
  • mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska

Det är meriterande om du har:

  • erfarenhet av stabsarbete
  • erfarenhet av operativt krishanteringsarbete på nationell nivå
  • kunskap om civilt försvar
  • erfarenhet av att leda andra, även utan att vara chef

Vi kommer att lägga särskilt stort vikt vid dina personliga egenskaper och din möjlighet att komplettera gruppen.

Som person ser vi att du är en utpräglad lagspelare som har lätt för att knyta nya kontakter samt kan skapa förtroende i och utanför myndigheten. Du har ett prestigelöst och flexibelt förhållningssätt till uppdraget där du situationsanpassat både kan leda och bli ledd av andra under tidspress. Du har en utpräglad problemlösande förmåga och kan hantera en skiftande arbetsbelastning i en tempoväxlande miljö. Du har en god förmåga att arbeta strukturerat, självständigt, ta eget ansvar och leverera resultat även med korta ledtider.

Som anställd i staten bidrar du till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Anställningsform
Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid och är placerad i Stockholm. MSB tillämpar provanställning.

Beredskapstjänstgöring enligt särskilt schema ingår i befattningen och innebär tjänstgöring utanför normala kontorstider. I tjänsten förväntas du, med kort varsel, kunna resa såväl nationellt som internationellt. Under perioder kan du även komma att tjänstgöra på annan ort, främst vid myndighetens kontor i Karlstad.

Svenskt medborgarskap
Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Vill du få mer information?
Kontakta enhetschef Sofia Albrechtsson eller Mette Formanek. Fackliga företrädare är Anja Holmgren, Saco-S, Daniel Hjärne, ST, samt Ann-Britt Paradis, Seko. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Din ansökan
ska vara inkommen till MSB senast den 3 juni 2020, märkt med referensnummer 2020/60. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2020/60
Publicerat 2020-05-06
Sista ansökningsdag 2020-06-03

Tillbaka till lediga jobb