Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi har även uppdrag som rör planering och samordning av det civila försvaret. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, regioner, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.

Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

MSB söker webbutvecklare till Enheten för lärande från olyckor, för uppdrag under sommaren.

Enhetens uppgift är bland annat att sammanställa statistik, genomföra analyser och att omhänderta erfarenheter från inträffade olyckor.

Dina arbetsuppgifter

MSB samlar in uppgifter om räddningstjänstens insatser i något som kallas händelserapport. Räddningstjänsten har ett eget lokalt system där de skriver sin händelserapport som sedan skickas in till MSB via en webbtjänst. De insamlade rapporterna utgör sedan underlag till den statistik som MSB producerar inom området skydd mot olyckor.

Händelserapporten omfattar ganska många uppgifter och det finns också en hel del dynamik i den. För att visualisera innehållet i händelserapporten finns därför en webbaserad prototyp, http://ida.msb.se/handelserapporten.

Prototypen behöver nu byggas om helt, dels behöver den anpassas för att EU:s tillgänglighetsregler ska uppnås och dels kommer innehållet i händelserapporten att förändras något. Din uppgift blir att bygga den nya prototypen. Den nya prototypen ska vara en SPA-lösning och följa en fastställd specifikation över innehåll och dynamik. Applikationen är färdiguppsatt med kommunikation mot databasen och en arkitektur som följer MSB:s standard.

Du kommer att arbeta mycket på egen hand, men det kommer att finnas andra på plats för frågor om specifikationen under hela sommaren.

Din kompetensprofil

Du studerar för närvarande informatik/systemvetenskap/programmering eller motsvarande på universitet eller högskola och har kommit en bit i din utbildning. Du har kunskaper om webbutveckling och programmeringsspråk som:
- HTML
- Angular
- Javascript/Typescript
- CSS
- C#

Det är meriterande om du har kunskaper om något av följande:
- Entity Framework
- SASS
- Zurb Foundation (front-end-ramverk för responsiv design av webbsidor)
- SQL
- WCAG (Internationell standard för tillgänglighet)
- MVC/MVVM

Eftersom du kommer att arbeta mycket på egen hand är det viktigt att du är självgående och tar stort eget ansvar. Arbetet kräver att du är kvalitetsmedveten och duktig på problemlösning. I tillsättningen av tjänsten kommer vi att fästa stort avseende vid personlig lämplighet.

Anställningsform
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning med placering i Karlstad under sommarperioden.

Svenskt medborgarskap
Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Vill du få mer information?
Kontakta enhetschef Marianne Stålheim. Fackliga företrädare är Stefan Haggö (ST), Ann-Britt Paradis (Seko) och Claes-Håkan Carlsson (Saco-S). Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Din ansökan
ska vara inkommen till MSB senast 5 april 2020, märkt med referensnummer 2020/41. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Sommarjobb/Säsongsanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer 2020/41
Publicerat 2020-03-19
Sista ansökningsdag 2020-04-05

Tillbaka till lediga jobb