Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.

Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Operativa avdelningens uppgift är operativ hantering av samhällsstörningar vid olyckor, kriser och krig. I avdelningens uppgift ingår att stärka nationell beredskap, driva och inrikta den aktörsgemensamma hanteringen av samhällsstörningar samt stärka andra aktörer med kompetens och materiel vid insatser.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap genomför insatser över hela världen inom områdena humanitära insatser, resiliens och stöd till fredsfrämjande insatser. Myndigheten har vidare ett särskilt ansvar då många människor med hemvist i Sverige drabbas av en olycka eller katastrof i utlandet. Vidare stödjer myndigheten även kommunala och regionala myndigheter i hanteringen av vissa insatser i Sverige.

Enheten för nationella insatser och civilskydd, vid den Operativa Avdelningen, är den enhet som är sammanhållande för arbetet med myndighetens insatser i och utanför Sverige. I genomsnitt hanterar MSB vid varje givet ögonblick ca 60 pågående insatser i ungefär 30 länder.

Uppgifterna för enheten för nationella insatser och civilskydd är att inrikta, utveckla och leda insatser med myndighetens nationella förstärkningsresurser och räddningsinsatser inom ramen för EU:s civilskyddsmekanism, samt prioritering och säkerställa effektiv användning av samhällets samlade resurser. Vidare ingår att säkerställa finansiering för insatser, att upprätthålla och utveckla partnerskap samt att följa upp och lära från genomförd verksamhet.

Vid enheten finns också en samordningsfunktion som ansvarar för stöd till de fyra enheterna inom insatsområdet avseende verksamhetsplanering, verksamhetsuppföljning, resultatstyrning, erfarenhetsåterföring och andra enhetsövergripande och områdesgemensamma frågor.

Enheten söker nu en handläggare till samordningsfunktionen för att utveckla tekniska system till stöd för beslutsfattande och för arbete med resultatstyrning.

Dina arbetsuppgifter
Insatsverksamheten ska genomföras med resultat och effekter i fokus. Det ska finnas en tydlig och ändamålsenlig struktur för planering, uppföljning och rapportering av verksamhetens resultat. För detta krävs ett effektivt internt stöd för handläggare och chefer att fatta beslut som rör verksamheten. I dina arbetsuppgifter ingår att utveckla strukturen för resultatstyrning i insatsverksamheten och att utveckla enhetens arbete med kvalitetsindikatorer. Du ska också i samarbete med andra hålla samman och genomföra utbildning av enhetens personal i resultatstyrningsarbetet.

Enhetens verksamhet ska vidare stödjas av tekniska system och arbetsmetoder som underlättar hantering av statistik och insatsrapportering samt möjliggör visualisering av insatsernas resultat och effekter. I din roll kommer du att hålla samman utvecklingen av tekniska stödsystem för statistikhantering och rapportering samt löpande arbeta i dessa system. I detta ingår också att ge löpande metodstöd till enhetens handläggare samt genomföra utbildning i systemen. Du kommer också att ansvara för framtagande av visuella presentationsformat (dashboard) samt hålla samman datainsamling och utveckling av underlag till relevanta mottagare.

Kontaktytorna i rollen är både interna och externa. I rollen ingår även att stödja vid genomförandet av den övergripande verksamhetsrapporteringen till exempelvis Regeringskansliet och Sida.

Din kompetensprofil

Du har:

  • Relevant akademisk examen innehållande betydande moment av metodkompetens eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
  • Djupgående erfarenheter av arbete med resultatstyrning och/eller metodutveckling.
  • IT-kvalifikationer som stödjer beskrivna arbetsuppgifter
  • Goda kunskaper i Excel eller likande program kopplat till statistik och visualisering
  • Erfarenhet av administration och utveckling av tekniska stödsystem.
  • Kunskaper inom och erfarenhet från arbete med kvalitativa och kvantitativa analysmetoder för verksamhetsredovisning samt visualisering.
  • Mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska.
  • Förståelse av biståndsverksamhet inom de tematiska områden där MSB verkar.

Det är meriterande om du har:

  • Egen fälterfarenhet från biståndsarbete
  • Förståelse av det svenska krishanteringssystemet

Som person har du en positiv grundsyn och ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Du har ett eget driv, tar initiativ och planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Din samarbetsförmåga är god och du kommunicerar på ett tydligt sätt. Ditt arbete kännetecknas av hög kvalitet och noggrannhet. Du sätter upp och håller tidsramar och är väl medveten om mål och kvalitetsstandard.

Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Anställningsform
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Karlstad. MSB tillämpar provanställning.

Svenskt medborgarskap
Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Vill du få mer information?
Vill du få mer information om tjänsten kan du kontakta Susanne Axmacher. Fackliga företrädare är Anja Holmgren, SACO, Daniel Hjärne, ST samt Ann-Britt Paradis, SEKO. Samtliga nås på telefon 0771-240 240.

Din ansökan
ska vara inkommen till MSB senast den 15 april 2020, märkt med referensnummer 2020/40. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer 2020/40
Publicerat 2020-03-11
Sista ansökningsdag 2020-04-15

Tillbaka till lediga jobb