Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi har även uppdrag som rör planering och samordning av det civila försvaret. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, regioner, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.

Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Operativa avdelningens uppgift är operativ hantering av samhällsstörningar vid olyckor, kriser och krig. I avdelningens uppgift ingår att stärka nationell beredskap, driva och inrikta den aktörsgemensamma hanteringen av samhällsstörningar samt stärka andra aktörer med kompetens och materiel vid insatser.

Enheten för resiliensinsatser är den del av myndigheten som ytterst ansvarar för internationella kapacitetsutvecklande och resiliensstärkande insatser (huvudsakligen inom området katastrofriskreducering). I enhetens uppdrag ligger att utveckla verksamheten samt ansvaret för bedömning, genomförande och uppföljning av insatser. I genomförandeansvaret ligger bland annat ett ansvar att säkerställa finansiering för insatser och samverka med uppdragsgivare och partners.

Enheten för resiliensinsatser arbetar med planering, hantering och uppföljning av insatser som syftar till att vidareutveckla kapaciteten hos myndighetens partners (främst nationella myndigheter men även andra typer av organisationer), att förebygga katastrofsituationer, stärka beredskapen för katastrofhantering, samt säkerställa återuppbyggnad och återhämtning efter katastrofsituationer. Insatserna är ofta mångåriga och består ofta av betydande utbildnings- och organisationsutvecklingskomponenter i linje med insatsernas kapacitetsutvecklande mål.

I enhetens utvecklingsansvar ligger såväl generell verksamhetsutveckling för insatser som ansvar för specifika teman som till exempel integrering av miljö- och jämställdhetsperspektiv. I genomförandeansvaret ligger bl.a. ett ansvar att säkerställa finansiering för insatser och samverka med uppdragsgivare och partners. Enheten är placerad i Karlstad och Stockholm.

MSB kan erbjuda dig en attraktiv arbetsplats med varierande och intressanta arbetsuppgifter i en myndighet som spänner över flera politikområden och har hela världen som arbetsfält.

Dina arbetsuppgifter
Som junior projektledare på enheten för resiliensinsatser arbetar du i team med projektledare med att hantera och administrera pågående insatser inklusive planering, budget och uppföljning. Du håller samman MSB:s interna funktioner som bidrar i genomförandet av insatserna och är kontaktperson för insatspersonal och partnerorganisationer i insatsrelaterade frågor. Du stödjer i proaktivt arbete och i utvecklingen av nya partnerskap.

I tjänsten ingår resor till insatsområden. Som junior projekteldare är samverkan en viktig del av din vardag, såväl med ett stort antal interna funktioner vid MSB som med finansiärer som till exempel Sida, andra myndigheter samt relevanta EU-organ.

Beredskapstjänstgöring kan komma att ingå i tjänsten.

Som junior projektledare på enheten för resiliensinsatser förväntas du bland annat att ta ansvar för följande:

 • Beredning, budgethantering, uppföljning och avslutning av resiliensinsatser.
 • Administration av pågående insatser. 
 • Stödja säkerställande av att hänsyn tas till effektivitet och måluppfyllelse samt att uppföljning sker i enlighet med resultat- och uppföljningsramverk.
 • Bidra till kommunikation av verksamhetens och insatsers mål och resultat, både i interna och externa sammanhang.
 • Hantering av insatspersonal i pågående insatser.

Din kompetensprofil

 • Relevant akademisk utbildning eller motsvarande kunskaper/erfarenheter som arbetsgivaren finner likvärdiga.
 • God kunskap om områdena katastrofbistånd, katastrofriskreducering eller samhällsskydd och beredskap.
 • Dokumenterad kunskap i att planera, genomföra, administrera och följa upp verksamhet i form av mål, resultat, effekter och ekonomi, samt att leda projekt gentemot nationella eller internationella partners är meriterande.
 • Erfarenhet av att arbeta med kapacitetutvecklande biståndsverksamhet eller svenskt utvecklingssamarbete är meriterande.
 • Kunskap av integrering av tvärgående frågor såsom jämställdhet och miljö är meriterande.
 • Goda IT-kunskaper.
 • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift

Som person är du driven och har lätt för att anpassa dig efter förändrade omständigheter och visar gott omdöme under tidspress. Du har en god förmåga att arbeta målinriktat och kan leda projekt mot resultat. Du har en god problemlösningsförmåga, säkerställer att ditt arbete håller en hög kvalitet och fullföljer dina projekt till avslut. Du har lätt för att skapa förtroende genom att samarbeta, vara prestigelös och ha god förmåga att kommunicera med andra.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. För rätt person kommer det att finnas goda utvecklingsmöjligheter på tjänsten.

Anställningsform
Tjänsten är tidsbegränsad till 2021-06-30 med tillträde snarast, med möjlighet till förlängning. Befattningen är placerad i Karlstad.

Svenskt medborgarskap
Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Vill du få mer information?
Kontakta enhetschef Johan Köhler. Fackliga företrädare är Daniel Hjärne (ST), Anja Holmgren (SACO) och Ann-Britt Paradis (Seko). Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Din ansökan
ska vara inkommen till MSB senast den 2 mars 2020, märkt med referensnummer 2020/23. Vi ber dig i första hand att söka tjänsten via länken i denna annons.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer 2020/23
Publicerat 2020-02-10
Sista ansökningsdag 2020-03-02

Tillbaka till lediga jobb