Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi har även uppdrag som rör planering och samordning av det civila försvaret. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, regioner, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.

Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Operativa avdelningens uppgift är operativ hantering av samhällsstörningar vid olyckor, kriser och krig. I avdelningens uppgift ingår att stärka nationell beredskap, driva och inrikta den aktörsgemensamma hanteringen av samhällsstörningar samt stärka andra aktörer med kompetens och materiel vid insatser.

Enheten för resiliensinsatser är den del av myndigheten som ytterst ansvarar för internationella kapacitetsutvecklande och resiliensstärkande insatser, (huvudsakligen inom området katastrofriskreducering). I enhetens uppdrag ligger att utveckla verksamheten samt ansvaret för bedömning, genomförande och uppföljning av insatser. I genomförandeansvaret ligger bl.a. ett ansvar att säkerställa finansiering för insatser och samverka med uppdragsgivare och partners.

Enheten för resiliensinsatser arbetar med planering, hantering och uppföljning av insatser som syftar till att vidareutveckla kapaciteten hos myndighetens partners (främst nationella myndigheter men även andra typer av organisationer), att förebygga katastrofsituationer, stärka beredskapen för katastrofhantering, samt säkerställa återuppbyggnad och återhämtning efter katastrofsituationer. Insatserna är ofta mångåriga, och består ofta av betydande utbildnings- och organisationsutvecklingskomponenter i linje med insatsernas kapacitetsutvecklande mål. I enhetens utvecklingsansvar ligger såväl generell verksamhetsutveckling för insatser som ansvar för specifika teman som t.ex. integrering av miljö- och jämställdhetsperspektiv. I genomförandeansvaret ligger bl.a. ett ansvar att säkerställa finansiering för insatser och samverka med uppdragsgivare och partners. Enheten är placerad i Karlstad och Stockholm.

Dina arbetsuppgifter
Som en del av enheten för resiliensinsatser kommer du att arbeta som sakkunnig i miljö- och klimatfrågor och utveckla enhetens arbete med att beakta miljö- och klimatperspektivet i planering, genomförande och uppföljning av olika resiliensinsatser. I detta ligger ett ansvar att vidareutveckla miljöarbetet inom insatserna genom att bland annat utveckla instruktioner och riktlinjer, genomföra egna analyser samt stödja enhetens övriga handläggare. Mer specifikt innebär uppgiften att ge stöd kring miljö- och klimatfrågor i insatser, att vidareutveckla metoder, angreppssätt och verktyg för miljöintegrering inom resiliensinsatser, liksom stödja projektledare och insatspersonal i användandet av dessa. Du kommer även ha en viktig roll i att överföra lärande om miljöintegrering i resiliens mellan olika insatser.

Arbetet med insatsstöd kan ske både från MSB:s kontor eller ute i fält. Du ska vara beredd att kunna resa ut för behovsbedömningar, tekniskt stöd, konsultationer med partners samt utvärderingar och uppföljningar inom miljö och klimat.

Arbetet innebär även att stödja strategiskt miljöarbete gentemot MSB:s externa partners för humanitära och fredsfrämjande insatser, liksom att ge sakkunnigstöd i utveckling av MSB:s nationella insatser.

Handläggaren arbetar huvudsakligen inom Enheten för resiliensinsatser med miljöintegrering och kompetensutveckling i behovsbedömning, planering, ledning och utvärdering av insatser. I tjänsten ingår att ge likartat stöd till systerenheterna för fredsfrämjande, humanitära och nationella insatser, om än i mindre omfattning.

Din kompetensprofil
Vi söker dig som har:

 • Bred miljöbakgrund med relevant akademisk examen eller motsvarande kunskaper/erfarenheter som arbetsgivaren finner likvärdiga.
 • Erfarenhet av arbete med att integrera miljö- och klimatperspektiv i projekt.
 • Erfarenhet av miljöbedömningar och utvärderingar i fält.
 • Erfarenhet av arbete inom ramen för svenskt utvecklingssamarbete. Erfarenhet av att arbeta med kapacitetutvecklande biståndsverksamhet är meriterande.
 • Erfarenhet av arbete inom katastrofriskhantering är meriterande.
 • God kunskap om tekniska miljö- och klimatlösningar är meriterande.
 • God kunskap om FN, EU och andra internationella organisationer är meriterande.
 • God kunskap om områdena katastrofbistånd, katastrofriskreducering, samhällsskydd och beredskap är meriterande.
 • God förmåga att arbeta övergripande, målinriktat och analytiskt.
 • God förmåga att kunna förmedla och entusiasmera internt och externt för att skapa engagemang för miljöaspekter i insatser.
 • Du har lätt för att skapa förtroende genom att samarbeta, vara prestigelös och ha god förmåga att kommunicera med andra.
 • Du har en god problemlösningsförmåga, säkerställer att ditt arbete håller en hög kvalitet och fullföljer dina projekt till avslut inom avsatta tidsramar.
 • Du är trygg och stabil med god självkännedom och integritet.
 • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift är ett krav, och har du kunskaper i andra språk är det meriterande (främst franska, spanska, arabiska och ryska).

Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.

Anställningsform
Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde snarast. Befattningen är placerad i Karlstad eller Stockholm. MSB tillämpar provanställning.

Svenskt medborgarskap
Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Vill du få mer information?
Kontakta enhetschef Johan Köhler. Fackliga företrädare är Daniel Hjärne (ST) och Anja Holmgren (SACO). Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Din ansökan
ska vara inkommen till MSB senast den 23 februari 2020, märkt med referensnummer 2020/11. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Karlstad eller Stockholm
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer 2020/11
Publicerat 2020-01-28
Sista ansökningsdag 2020-02-23

Tillbaka till lediga jobb