Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi har även uppdrag som rör planering och samordning av det civila försvaret. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, regioner, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.

Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Är du en renodlad administratör som motiveras av att skapa struktur, ordning och reda? Gillar du att du att utföra ditt arbete på en hög servicenivå?

Då kanske det är du som är vår nästa kollega!

MSB har ett brett mandat att stödja och samordna arbetet med samhällets informations- och cybersäkerhet, samt analysera och bedöma omvärldsutvecklingen på området. Avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer arbetar med förebyggande informationssäkerhetsarbete, it-incidenthantering och ansvarar för att sammanställa en helhetsbild och lägesbedömningar på området. I det arbetet utvecklar vi strategier och handlingsplaner, ofta i samverkan med samhällets aktörer. Avdelningen ansvarar även för strategisk inriktning, utveckling och förvaltning av säkra, skyddade och tillgängliga kommunikationstjänster som används för ledning och samverkan inom och mellan samhällsviktiga verksamheter samt för drift, underhåll och utveckling av länsstyrelsernas ledningsplatser. Avdelningen har även särskilda uppgifter inom NIS-regleringen, medieberedskap och signalskydd.

Dina arbetsuppgifter
Stabens uppgift är att stödja avdelningschefen att inrikta, styra och följa upp verksamheten. I detta ingår processarbete, verksamhetsutveckling, att vara sammanhållande för enhetsöverskridande arbete samt hantering av remisser och interna beredningar.

Som administratör på staben stödjer du avdelningschefen och staben med administrativa uppgifter som t ex möteskoordinering, kalenderbokningar, föredragningar, resebokningar, konferensbokningar samt ärendehantering.

Du bidrar med förslag till hur administrationen kan utvecklas och hanteras effektivare på avdelningen och samverkar med övriga administratörer för att utveckla myndighetens administration.

Din kompetensprofil
För att söka anställnings som administratör har du minst fem års erfarenhet av att arbeta som administratör till chef, ledningsgrupp eller stab. Vidare har du erfarenhet av att ha arbetat på en statlig myndighet.

Vi ser det som meriterande om du har:

  • Ekonomikompetens
  • Kunskap om system som Agresso, SharePoint och Public360.
  • Erfarenhet av krisberedskap

Du är en renodlad administratör som motiveras av att skapa struktur, ordning och reda. Modig, initiativtagande och självgående är egenskaper hos dig som är viktiga för att lyckas i ditt arbete.  Vidare kan du prioritera och fatta beslut och är tydlig och rak i din kommunikation. Du trivs i rollen som administratör och gillar att utföra ditt arbete med bästa möjliga service. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och kan se möjligheterna i förändringar. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

MSB är en öppen, kompetent och drivande myndighet. Vårt arbete med jämställdhet och mångfald präglas av detta och är inriktat mot att skapa en arbetsplats där skiftande erfarenheter och bakgrund

MSB arbetar för ökad jämställdhet och likabehandling, såväl internt som gentemot medborgarna. Det krävs ett aktivt arbete för ett samhälle utan diskriminering. Därför är det viktigt för oss att alla inom MSB bidrar och är delaktiga i vår strävan.

Anställningsform 
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort Stockholm på vårt kontor Tomteboda i Solna. MSB tillämpar provanställning. 

Svenskt medborgarskap
Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Vill du få mer information?
Har du frågor kontakta stabschef Lina Meyerson. Facklig företrädare är Sarah Schulman SACO-S, Jan Herremo ST och Ann-Britt Paradis SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Din ansökan
ska vara inkommen till MSB senast den 16 februari, märkt med referensnummer 2020/7. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

 Anställningsform Provanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2020/7
Publicerat 2020-01-23
Sista ansökningsdag 2020-02-16

Tillbaka till lediga jobb