Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi har även uppdrag som rör planering och samordning av det civila försvaret. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, regioner, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.

Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Avdelningen för krisberedskap och civilt försvar har som uppdrag att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera kriser och krig. Målet är att öka motståndskraften hos individer och organisationer. Inom ramen för detta inriktar och samordnar vi planeringen för samhällets beredskap. Vi analyserar och utvärderar samhällets förmåga att hantera kriser och bedömer risk- och hotutvecklingen inom området. Genom vägledningar, metodstöd, forskning och annan kunskap stödjer vi också aktörerna i deras arbete med krisberedskap och civilt försvar. Vi finansierar angelägna utvecklingsprojekt som ska bidra till en bättre beredskap i samhället, och arbetar med att genomföra övningar samt att ge metodstöd till andra aktörers övningar. Avdelningen har omkring 160 medarbetare och omsätter ca 1,3 miljarder kronor.

Nu söker vi en chef till Enheten för befolkningsskydd. Enhetens uppgift är att tillgodose befolkningens behov av skydd vid krig genom tillgång till skyddsrum och genom arbete med utrymning, inkvartering och hemskyddsorganisation. I uppgiften ingår också utveckling, drift och förvaltning av systemet viktigt meddelande till allmänheten (VMA). Enheten har 11 medarbetare som är placerade i Karlstad.

Dina arbetsuppgifter

Som chef för enheten ansvarar du för enhetens verksamhet, personal och ekonomi. Du har ansvar för att driva enhetens frågor på en strategisk nivå och att arbeta med kontinuerlig utveckling av verksamheten. Enhetens verksamhet förutsätter samverkan inom MSB samt att du företräder MSB i kontakter med andra organisationer såväl nationellt som internationellt. En del resor förekommer.

Du förväntas tillsammans med övriga chefer leda hela avdelningens verksamhet. Det innebär att du aktivt bidrar i strategiska diskussioner om avdelningens verksamhet och säkerställer ett samordnat och effektivt stöd till våra målgrupper.

Som chef inom MSB ansvarar du för att myndighetens värdegrund präglar både ord och handling inom myndigheten.

Din kompetensprofil

Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning, eller motsvarande. Du har chefs – eller annan ledarerfarenhet med goda resultat och motiveras av att leda en verksamhet som befinner sig i en stark utvecklingsfas. Du har en förmåga att skapa överblick, tydlighet och struktur, och du har erfarenhet av att utveckla effektiva processer. Vidare är du kommunikativ och kan externt och internt skapa förståelse för verksamheten.

Som ledare är du tydlig, modig och prestigelös. I relation till dina medarbetare är du coachande och inkluderande och stödjer ett tillitsfullt arbetssätt. Du är trygg och närvarande i ditt ledarskap och har en hög grad av personlig mognad vilket gör att du är medveten om både dina styrkor och vad du behöver utveckla som chef.
Vi kommer att fästa stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Anställningsform

Du blir tillsvidareanställd på heltid och får ett tidsbegränsat chefsförordnande på fyra år. MSB tillämpar provanställning. Placeringsort är Karlstad och resor i tjänsten förekommer. 

Svenskt medborgarskap

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Vill du få mer information?

Har du frågor är du välkommen att kontakta avdelningschef Camilla Asp. Facklig företrädare är Mona Pütsep Saco-S, Ingrid Krook ST och Ann-Britt Paradis SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Ansökan
Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast 29 januari 2020, märkt med referensnummer 2020/2. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer 2020/2
Publicerat 2020-01-08
Sista ansökningsdag 2020-01-29

Tillbaka till lediga jobb