Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi har även uppdrag som rör planering och samordning av det civila försvaret. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, regioner, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.

Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggandes huvuduppdrag är att ansvara för utvecklingen av räddningstjänst och skydd mot olyckor samt ansvara för myndighetens utbildningsverksamhet. I ansvaret för myndighetens utbildningsverksamhet ingår att: Implementera och förvalta myndighetens utbildningsstrategi. Utveckla, tillhandahålla och utvärdera utbildningar inom myndighetens ansvarsområden nationellt och internationellt. I arbetet med att utveckla skydd mot olyckor ingår att: Stärka förmågan att förbereda, genomföra och leda effektiva räddningsinsatser. Ge stöd till aktörerna genom tillsyn, vägledningar och utbildning. Följa upp att svensk räddningstjänst utvecklas i önskvärd riktning. Olycksförebyggande verksamhet kopplat till brandförebyggande, natur- och klimatrelaterade olyckor och farliga ämnen. Verka för samordning av kärnenergiberedskap och oljeskadeskydd.

Enheten för hantering av farligt gods och brandfarlig vara arbetar för en säker hantering av farliga ämnen och för att minimera riskerna för att olyckor med sådana ämnen ska inträffa.

Enheten svarar för myndighetens föreskrifter och allmänna råd samt stöd och utveckling av samhällets förebyggande arbete inom områdena lagen om transport av farligt gods och lagen om brandfarliga och explosiva varor. Enheten ansvarar även för uppgifter inom tillsyn och marknadskontroll, samt för frågor som har koppling till enhetens ansvarsområden gällande skydd mot brott och terrorism. 

Uppgifterna kring brandfarlig vara handlar om att ta fram föreskrifter, allmänna råd, handböcker och informationsmaterial. Vi ska även samordna kommunernas tillsyn och lämna stöd vid tillståndsprövning. MSB ska även pröva tillstånd för Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut och Fortifikationsverket samt genomföra tillsyn över de samma.

De övergripande målen och uppgifterna kommer inte att förändras i närtid, däremot kan nya bränslen och nya samhällsstrukturer medföra att arbetet behöver utvecklas.

Vi söker

Handläggare inom området brandfarlig vara

Dina arbetsuppgifter
I arbetet ingår att bistå kommunala myndigheter i tillstånds- och tillsynsfrågor samt att lämna information och ge råd till företag och andra intressenter. Du förväntas genomföra analyser och utredningar samt delta i regel- och standardiseringsarbete. Du kommer i olika sammanhang också att föreläsa om regelverken för brandfarliga varor.

Du kommer att arbeta med olika frågor med koppling till området brandfarliga varor. Uppgifter vi arbetar med är: att stödja en säker hantering av brandfarliga varor i samhället, att hjälpa kommunerna i deras tillstånds- och tillsynsroll, att formulera krav på en föreståndare för brandfarliga varor, att utforma framtidens regler om brandfarliga varor, eller att vägleda vad gäller nödvändig omfattning av en riskutredning.

Din kompetensprofil­­
Du har högskoleingenjörsexamen, civilingenjörsexamen, brandingenjörsexamen eller motsvarande kunskaper som myndigheten bedömer som likvärdiga för tjänsten.

Det är meriterande om du har:

  • erfarenhet av arbete inom processindustri
  • erfarenhet av myndighetsutövning eller regelarbete
  • kunskaper om riskanalyser och riskbedömningar inom området brandfarlig vara
  • kunskaper om lagstiftningen för hantering av brandfarliga varor 

Du tar initiativ, är ansvarskännande och intresserad av att hela tiden lära dig något nytt.

Eftersom arbetet innebär många externa kontakter och utredningsarbete behöver du kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska. Du är duktig på att samarbeta, samt förväntas skapa och vidareutveckla kontakter med företrädare för branscher och kommuner.

För denna tjänst ser vi gärna ansökningar både från dig som har yrkeserfarenhet och från dig som nyligen tagit examen.

Anställningsform
Tjänsten är tillsvidareanställning med placering i Karlstad. Önskemål om placeringsort Stockholm, där MSB även har verksamhet, ska anges i ansökan och blir föremål för särskild prövning. Övriga medarbetare inom området är placerade i Karlstad. MSB tillämpar provanställning.

Svenskt medborgarskap
Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Vill du få mer information?
Kontakta enhetschef Fredrik Nyström. Fackliga företrädare är Stefan Haggö (ST), Ann-Britt Paradis (Seko) och Claes-Håkan Carlsson (Saco-S). Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240

Din ansökan
ska vara inkommen till MSB senast 15 januari 2020 märkt med referensnummer 2019/264. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer 2019/264
Publicerat 2019-12-17
Sista ansökningsdag 2020-01-15

Tillbaka till lediga jobb