Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi har även uppdrag som rör planering och samordning av det civila försvaret. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, regioner, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.

Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande (RO) Avdelningens uppgift är att bidra till att stärka förmågan att förbereda, genomföra och leda effektiva räddningsinsatser, att följa upp och ge stöd till aktörerna genom tillsyn och vägledning samt utveckla och tillhandahålla utbildningar nationellt och internationellt. Avdelningen bedriver också olycksförebyggande arbete kopplat till brandskydd, farliga ämnen samt natur- och klimatrelaterade olyckor och verkar för samordning av kärnenergiberedskap och oljeskadeskydd. Avdelningen är indelad i fem enheter och två verksamheter.

Enheten för stora olyckor (SO)
Bland enhetens uppgifter ingår stöd och utveckling av räddningstjänst samt samordning och/eller ärendehantering inom ett antal ämnesområden: natur- och klimatrelaterade olyckor exempelvis skred, översvämningar och skogsbränder, Seveso och miljöbalksärenden, kärnenergiberedskap samt oljeskadeskydd. Enheten har idag ca 45 medarbetare men kommer att organiseras i mindre enheter från januari 2020. Vår målgrupp är såväl kommuner, andra myndigheter, organisationer och näringsliv och vi arbetar både nationellt och internationellt.

Vi söker

Handläggare naturolyckor inom området skogsbrand

Inom enheten arbetar vi med stöd och utveckling av samhällets förmåga att förebygga, hantera och följa upp naturolyckor.

Efter Västmanlandsbranden 2014 och skogsbränderna sommaren 2018 har flertalet utredningar genomförts och några av slutsatserna är att Sverige behöver uppgradera det brandriskprognossystem som SMHI förvaltar på uppdrag av MSB, att brandriskprognosernas betydelse som beslutsunderlag för riskhantering ökat, att information och kunskap kring både förebyggande, indikering och hanterande av skogsbränder behöver utvecklas. Vi söker därför en ny medarbetare inom skogsbrandområdet.

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i en grupp som arbetet med natur- och klimatrelaterade risker och olyckor och du kommer främst arbeta med frågor kring skogsbrand.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att;

  • Delta i kontakterna med SMHI för att ta fram morgondagens brandriskprognossystem.
  • Ta fram statistik och information kring historiska analyserade brandriskvärden, göra statistiska jämförelser och presentera dem i både text, diagram- och kartformat.
  • Följa och analysera aktuellt brandriskläge och beskriva vad som är viktigt att tänka på för släckningsinsatser.
  • Vara sammanhållande för att ta fram ett webb-gränssnitt där användare själva kan söka ut historisk brandriskdata.
  • Utveckla och hantera data, modeller, mm för att förbättra underlagen till riskbilden för vegetationsbränder nu och i framtiden.
  • Delta i arbetet med kunskapsförmedling, utveckling och förvaltning av olika kanaler som webbapplikationen ”Brandrisk ute”.
  • Delta i och driva utvecklingsprojekt inom området.

I gruppens arbete ingår även att samverka, stödja och vägleda andra myndigheter, verksamheter och aktörer såväl nationellt som internationellt.

Din kompetensprofil
Du har en akademisk utbildning med inriktning mot naturvetenskap, riskhantering eller motsvarande.  Meriterande är erfarenheter av databashantering och FWI-modellen. Vi ser gärna också att du har erfarenhet från att ha jobbat inom räddningstjänst, intresse och viss erfarenheter kring olika modeller för prognoser, brandspridning riskkarteringar samt kännedom om olika vegetationstyper. 

Du är analytisk, öppen, initiativrik, självständig och har god förmåga att arbeta i grupp och att uttrycka dig i tal och skrift både på svenska och engelska. Tjänsten innebär hög grad av samverkan vilket kräver god samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet.

Anställningsform
Tjänsten är en tillsvidare tjänst med placering i Karlstad. Tjänsteresor ingår i arbetet. Beredskapstjänstgöring inom MSB kan komma att ingå för att stödja aktörerna under perioder av skogsbrandrisk. 

Svenskt medborgarskap
Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Vill du få mer information?
Kontakta biträdande enhetschef Mette Lindahl Olsson eller Leif Sandahl på enheten för stora olyckor. Fackliga företrädare är Stefan Haggö (ST), Claes-Håkan Carlsson (Saco-S) och Ann-Britt Paradis (Seko). Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Din ansökan
ska vara inkommen till MSB senast 17 oktober 2019, märkt med referensnummer 2019/184. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons. 

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem. 

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

 Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer 2019/184
Publicerat 2019-09-19
Sista ansökningsdag 2019-10-17

Tillbaka till lediga jobb