Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi har även uppdrag som rör planering och samordning av det civila försvaret. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, regioner, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.

Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Avdelningen för krisberedskap och civilt försvar stärker samhällets förmåga att förebygga och hantera kriser och krig. Målet är att öka motståndskraften hos individer och organisationer. Genom vägledningar, metodstöd, forskning och annan kunskap stödjer vi aktörerna i deras arbete med krisberedskap och civilt försvar. Vi finansierar angelägna utvecklingsprojekt som ska bidra till en bättre beredskap i samhället. Utöver stödet till aktörerna inriktar och samordnar vi planeringen för samhällets beredskap. Vi analyserar och utvärderar samhällets förmåga att hantera kriser och bedömer risk- och hotutvecklingen inom området. I avdelningens arbete ingår också att genomföra övningar och att ge metodstöd till andra aktörers övningar. Avdelningen har omkring 150 medarbetare.

Nu söker vi en chef till enheten för forskning och utvärdering. Enhetens uppgift är att säkerställa långsiktig kunskapsutveckling och lärande. I detta ingår att inrikta, finansiera och kvalitetssäkra forskning, att genomföra effekt-, resultat- och processutvärderingar samt utvärdering av hantering av inträffade händelser som är av särskild betydelse för samhällsskydd och beredskap. I uppgiften ingår att kommunicera resultat från genomförda utvärderingar och finansierad forskning samt stödja utveckling och tillämpning. Enheten har 14 medarbetare.

Dina arbetsuppgifter
Som chef för enheten ansvarar du för enhetens verksamhet, personal och ekonomi. Du är också aktiv deltagare i avdelningens ledningsgrupp. Du har ansvar för att driva enhetens frågor på en strategisk nivå och att arbeta med kontinuerlig utveckling av verksamheten så att forskning och utvärdering kommer till nytta internt och externt. Enhetens verksamhet förutsätter samverkan inom MSB samt att du företräder MSB i kontakter med andra organisationer såväl nationellt som internationellt. En del resor förekommer.

Som chef inom MSB ansvarar du för att myndighetens värdegrund präglar både ord och handling inom myndigheten.

Din kompetensprofil
Du har relevant akademisk utbildning och är väl förtrogen med forskningsfrågor och utvärdering. Vi ser helst att du är disputerad.

Du har tidigare erfarenhet av att vara chef med goda resultat. Som ledare är du tydlig, modig och prestigelös. I relation till dina medarbetare är du coachande och stödjer ett tillitsfullt arbetssätt. Vidare har du god strategisk förmåga, är analytisk och har integritet. Du är trygg i ditt ledarskap och har en hög grad av personlig mognad vilket gör att du är medveten om både dina styrkor och vad du behöver utveckla som chef.

Vi kommer att fästa stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Anställningsform 
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tidsbegränsat chefsförordnande och är placerad i Karlstad eller i Stockholm. MSB tillämpar provanställning.

Svenskt medborgarskap
Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Vill du få mer information?
Har du några frågor är du välkommen att kontakta avdelningschef Camilla Asp. Facklig företrädare är Mona Pütsep Saco-S, Ingrid Krook ST och Ann-Britt Paradis SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Ansökan
Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast 1 september 2019, märkt med referensnummer 2019/162. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.Anställningsform Provanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelser
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad/ Stockholm
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer 2019/162
Publicerat 2019-08-05
Sista ansökningsdag 2019-09-01

Tillbaka till lediga jobb