Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.

Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Arbetsområde Befolkningsskydd är ett växande område där MSB har uppdraget att utveckla verksamheten och att genom kontroller se till så att beståndet av skyddsrum vårdas och vidmakthålls på en sådan nivå att skyddsförmågan upprätthålls.

I Sverige finns drygt 64 000 skyddsrum med tillsammans ungefär sju miljoner skyddsplatser. Dessa skyddsrum finns spridda i den vanliga bebyggelsen och används i fredstid av respektive fastighetsägare som helt vanliga lokaler.

Utöver denna uppgift arbetar enheten med att öka befolkningens förmåga att klara kriser, samordning av risk- och sårbarhetsarbete mot terrorism och antagonistiska hot i offentlig miljö, drift och förvaltning av systemet VMA, samt utveckling av kriskommunikation vid samhällsstörningar.

Dina arbetsuppgifter
Som Handläggare kommer du att ingå i en arbetsgrupp som arbetar med frågor rörande kontroller av skyddsrum samt utveckling av förutsättningar för detta. Vi har en förändrad hotbild, nya demografiska förutsättningar och en ny bild av det civila försvaret. Det innebär att verksamheten är mitt i ett omfattande förändringsarbete där skyddsrumsverksamheten behöver integreras med annat arbete avseende civilt försvar och befolkningsskydd.

Du kommer att ge råd i tekniska frågor kopplade till bland annat skyddsrumskontroller, ombyggnadsprojekt och vidmakthållande av skyddsrum. Du kommer att ge teknisk support till byggbransch, fastighetsägare, skyddsrumssakkunniga och andra myndigheter. Du kommer även att granska och kvalitetssäkra myndighetens kontroll- och tillsynsverksamhet gällande skyddsrum. I rollen ingår även handläggning och utredning av andra i verksamheten förekommande skyddsrumsärenden. Arbetet medför en del resor främst inom landet.

Din kompetensprofil
För att söka anställning som handläggare har du en relevant akademisk utbildning eller annan kompetens vi bedömer som likvärdig. Du kan till exempel vara byggingenjör, erfarenhet från arbete inom byggproduktion eller byggkonstruktion är meriterande. Du har god kännedom om de lagar och förordningar som reglerar byggbransch och samhällsbyggnad. Har du särskild certifiering eller erfarenhet, kopplat till skyddsrum som vi bedömer som relevant, är det också meriterande. Arbetet kommer att vara långsiktigt och strategiskt, därför är du uthållig och uppskattar att arbeta mot högt ställda långsiktiga mål. Området är i en snabb och expansiv utveckling och arbetstempot är periodvis mycket högt.

Då arbetet innebär samverkan med såväl resten av arbetsgruppen och övriga myndigheten, som externa aktörer behöver du vara prestigelös, ha lätt för att skapa förtroende och ha en vilja att samarbeta med andra. Du känner dig bekväm med att ta ansvar.

Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska. Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet för arbetsuppgifterna.

Anställningsform
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid och är placerad i Karlstad. MSB tillämpar provanställning. Myndigheten tillämpar provanställning

Svenskt medborgarskap
Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Är du intresserad?
Har du frågor är du välkommen att kontakta Skyddsrumsfunktionen, 010-240 55 22. Facklig företrädare är Mona Pütsep Saco-S, Ingrid Krook ST och Ann-Britt Paradis SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Din ansökan
din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 18 augusti 2019, märkt med referensnummer 2019/157. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.Anställningsform Provanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer 2019/157
Publicerat 2019-07-08
Sista ansökningsdag 2019-08-18

Tillbaka till lediga jobb