Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi har även uppdrag som rör planering och samordning av det civila försvaret. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, regioner, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.

Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Avdelningen för krisberedskap och civilt försvar stärker samhällets förmåga att förebygga och hantera kriser och krig. Målet är att öka motståndskraften hos individer och organisationer. Genom vägledningar, metodstöd, forskning och annan kunskap stödjer vi aktörerna i deras arbete med krisberedskap och civilt försvar. Vi inriktar och samordnar planeringen för samhällets beredskap samt finansierar angelägna utvecklingsprojekt som ska bidra till en bättre beredskap i samhället. Vi analyserar och utvärderar samhällets förmåga att hantera kriser och bedömer risk- och hotutvecklingen inom området. I avdelningens arbete ingår också att genomföra övningar och att ge metodstöd till andra aktörers övningar. Avdelningen har omkring 150 medarbetare.

I MSB:s uppdrag ingår att samordna, inrikta, beställa, kvalitetssäkra och förmedla forskning till ett värde av cirka 115 miljoner kronor per år. Den forskning som finansieras ska vara relevant för området samhällsskydd och beredskap och ska därtill hålla god vetenskaplig kvalitet. Forskningen är i första hand tillämpad. Det innebär att den leder till ny förståelse, nya metoder eller nya produkter som ger ett säkrare samhälle. Huvudverksamheten består av att systematiskt främja framtagning av forskningsbaserad kunskap inom våra forskningsområden - nationellt och genom internationella forskningssamarbeten.

Tjänsten är placerad vid enheten för forskning och utvärdering som har i uppdrag att säkerställa långsiktig kunskapsutveckling och lärande inom området samhällsskydd och beredskap. I detta ingår att inrikta, finansiera och kvalitetssäkra forskning inom området. Enheten har också i uppdrag att genomföra effekt-, resultat- och processutvärderingar av myndighetens arbete samt utvärderingar som är av strategisk betydelse för området. Enheten arbetar också med att kommunicera resultat från genomförda utvärderingar och finansierad forskning samt stödja utveckling och tillämpning.

Dina arbetsuppgifter
MSB söker nu dig som har erfarenhet av och stimuleras av att ta ansvar och skapa resultat i kunskapsintensiva miljöer. I tjänsten ingår att följa kunskapsutvecklingen och identifiera forskningsbehov inom området samhällsskydd och beredskap, med särskilt fokus på forskningsområdet informationssäkerhet. Utifrån identifierade behov ansvarar du tillsammans med dina kollegor för att inrikta, beställa, kvalitetssäkra och följa upp relevant forskning. Vi ser också ett ökande behov av arbete med nyttiggörande av forskningsresultat. Du arbetar med flera parallella processer/projekt samtidigt.

Några arbetsuppgifter är till exempel omvärldsbevakning, identifiering och precisering av forskningsfrågor, att leda och genomföra utlysningar av forskningsmedel samt att följa upp beviljade forskningsprojekt. Du förväntas även i övrigt bidra till MSB:s kunskapsutvecklingsverksamhet, bland annat i frågor kring forskningshantering och omhändertagande av forskningsresultat. 

Arbetet sker i nära samverkan med ämnesexperter inom MSB. Du kommer också att samverka med aktörer inom andra myndigheter, näringsliv och andra verksamheter och medverka i nätverk och forum både inom MSB och externt, såsom myndighetens vetenskapliga råd.

Din kompetensprofil
För att söka tjänsten som forskningssamordnare söker vi dig som:

  • har kunskap om området informations- och cybersäkerhet
  • har relevant akademisk examen
  • har erfarenheter av forskning, gärna doktorsexamen men det är inget krav, eller forskningsfinansiering eller innovationsstöd
  • har god förmåga och vana att uttrycka dig i både tal och skrift på såväl svenska som engelska

Dessutom ser vi gärna att du

  • har kunskap inom området samhällsskydd och beredskap
  • har arbetat med nyttiggörande av forskningsresultat

Du är drivande och prestigelös och du har ett stort intresse för forskning och utveckling. Många arbetsuppgifter kräver att du självständigt och analytiskt driver utvecklingen av komplexa frågor vilket ställer krav på att du är självgående. Mycket av arbetet är också beroende av samverkan mellan olika parter, både internt inom MSB och med andra finansiärer, myndigheter, näringsliv och akademi. Därför är det viktigt att du också har integritet, god samarbetsförmåga och goda ledaregenskaper. Stor vikt kommer att läggas vid den personliga lämpligheten för tjänsten.

I forskningssamordnarens roll ingår en del uppgifter av administrativ karaktär. Därför är det viktigt att du är ordningsam. Tjänsten innebär även en del resor, främst inom landet.

Anställningsform
Tjänsten är planerad för placering i Stockholm eller Karlstad. Tillsättning kommer att ske så snart som möjligt. MSB tillämpar provanställning.

Svenskt medborgarskap
Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare..

Är du intresserad?
Kontakta t.f. enhetschef Sara Brunnberg. Fackliga företrädare är Mona Pütsep och Vendela Dobson, SACO-S, Ingrid Krook ST och Ann-Britt Paradis SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Din ansökan
ska vara inkommen till MSB senast den25 augusti 2019, märkt med referensnummer 2019/130. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons. 

Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Provanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad eller Stockholm
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer 2019/130
Publicerat 2019-05-17
Sista ansökningsdag 2019-08-25

Tillbaka till lediga jobb