Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi har även uppdrag som rör planering och samordning av det civila försvaret. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, regioner, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.


Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggandes huvuduppdrag är att ansvara för utvecklingen av räddningstjänst och skydd mot olyckor samt ansvara för myndighetens utbildningsverksamhet. I ansvaret för myndighetens utbildningsverksamhet ingår att: Implementera och förvalta myndighetens utbildningsstrategi. Utveckla, tillhandahålla och utvärdera utbildningar inom myndighetens ansvarsområden nationellt och internationellt. I arbetet med att utveckla skydd mot olyckor ingår att: Stärka förmågan att förbereda, genomföra och leda effektiva räddningsinsatser. Ge stöd till aktörerna genom tillsyn, vägledningar och utbildning. Följa upp att svensk räddningstjänst utvecklas i önskvärd riktning. Olycksförebyggande verksamhet kopplat till brandförebyggande, natur- och klimatrelaterade olyckor och farliga ämnen. Verka för samordning av kärnenergiberedskap och oljeskadeskydd.

MSB söker en administratör inom området farligt gods

Enheten för farliga ämnen arbetar med lagstiftning, stöd och utveck­ling av samhällets förebyggande arbete inom områdena brandfarliga och explosiva varor samt transport av farligt gods. Enheten ansvarar även för uppgifter inom tillsyns- och marknadskontrollområdet. Dessutom hanterar enheten frågor om skydd mot brott och terrorism kopplat till enhetens ansvarsområden.

Inom området transport av farligt gods ansvarar enheten bland annat för föreskrifter, handläggning av ärenden, tillsyn, marknadskontroll och information. Dessutom hanterar vi ett system för att godkänna förare för vägtransport av farligt gods samt examinerar säkerhetsrådgivare. Enheten företräder Sverige i EU- och FN-arbete samt ansvarar för erfarenhetsåterföring av inträffade olyckor. Reglerna för transport av farligt gods innefattar bland annat klassificering av kemiska ämnen och krav på förpackningar, tryckkärl, tankar och fordon. Den grupp som arbetar med farligt gods består i dagsläget av 12 personer.

Dina arbetsuppgifter

Grunden i tjänsten finns inom området examination av säkerhetsrådgivare och godkännande av förare för vägtransport av farligt gods. Mycket av ditt arbete kommer att bestå av att svara på frågor från förare och utbildare samt ge dessa målgrupper vägledning. Administration av vårt digitala system för utbildare samt att pröva godkännande av utbildningsanordnare kommer också att vara en stor del av arbetet.

Därtill kommer att arbeta med hantering kring examination av förare för transport av farligt gods inklusive kontakter med andra myndigheter i detta avseende. Du kommer också att utföra examination av säkerhetsrådgivare och utfärda intyg för dessa. Tillsammans med andra kommer du också att arbeta med att ta fram frågor till prov för examination. När du lärt känna området kommer arbetet även att innebära tillsyn över de som utbildar förare för transport av farligt gods samt deltagande vid olika typer av informations- och utbildningsinsatser.

Din kompetensprofil

Vi söker dig som har en utbildning på gymnasienivå. Du har datorvana, och goda kunskaper i MS Office. Du gillar att arbeta med administrativa uppgifter och du ska ha erfarenhet från administrativt arbete eller arbete från kundservice/kundtjänst. Det är även meriterande om du har erfarenhet från farligt godsområdet.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. För arbetet krävs att du är initiativtagande, positiv, flexibel, strukturerad och noggrann. En förutsättning för ett bra arbete är att du har god samarbetsförmåga, du är duktig på att skapa relationer och är kommunikativ. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och har grundläggande kunskaper i engelska.

Svenskt medborgarskap

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Anställningsform

Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Karlstad. MSB tillämpar provanställning.

Är du intresserad?

Kontakta enhetschef Ann-Sofie Eriksson. Fackliga företrädare är Stefan Haggö (ST), Claes-Håkan Carlsson (Saco-S) och Ann-Britt Paradis (Seko). Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Din ansökan

ska vara inkommen till MSB senast den 2 juni 2019, märkt med referens­nummer 2019/126. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

 

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer 2019/126
Publicerat 2019-05-13
Sista ansökningsdag 2019-06-02

Tillbaka till lediga jobb