Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi har även uppdrag som rör planering och samordning av det civila försvaret. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, regioner, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.


Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Verksamhetssamordnare till avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer

MSB har ett brett mandat att stödja och samordna arbetet med samhällets informations- och cybersäkerhet, samt analysera och bedöma omvärldsutvecklingen på området. Avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer arbetar med förebyggande informationssäkerhetsarbete, it-incidenthantering och ansvarar för att sammanställa en helhetsbild och lägesbedömningar på området. I det arbetet utvecklar vi strategier och handlingsplaner, ofta i samverkan med samhällets aktörer. Avdelningen ansvarar även för strategisk inriktning, utveckling och förvaltning av säkra, skyddade och tillgängliga kommunikationstjänster som används för ledning och samverkan inom och mellan samhällsviktiga verksamheter samt för drift, underhåll och utveckling av länsstyrelsernas ledningsplatser. Avdelningen har även särskilda uppgifter inom NIS-regleringen, medieberedskap och signalskydd.

Stabens uppgift är att stödja avdelningschefen att inrikta, styra och följa upp verksamheten. I detta ingår processarbete, verksamhetsutveckling, att vara sammanhållande för enhetsöverskridande arbete samt hantering av remisser och interna beredningar.

Nu söker vi efter en Verksamhetssamordnare med placering på Staben. Är du vår nästa kollega?

Dina arbetsuppgifter
Som verksamhetssamordnare kommer du bland annat att arbeta med att:

  • Hålla samman och vidareutveckla avdelningens planerings- och uppföljningsarbete och stödja avdelningens enhetschefer med verksamhetsplanering och uppföljning.
  • Förvalta och utveckla rutiner, arbetssätt och metoder för avdelningens planerings- och uppföljningsarbete, utifrån myndighetsgemensamma strukturer.
  • Hantera remisser och interna beredningar.
  • Avdelningsövergripande verksamhetsutveckling.

Din kompetensprofil
För att söka anställning som verksamhetssamordnare har du en högskoleutbildning inom statsvetenskap eller vad vi bedömer motsvarande. Vidar har du minst tre års erfarenhet av arbete på statlig myndighet, samt erfarenhet av verksamhetsplanering och uppföljning.

Det är meriterande om du har:

  • Erfarenhet av stabsarbete.
  • Erfarenhet av krisberedskap och civilt försvar.
  • Erfarenhet av informationssäkerhetsarbete.

Du tar initiativ och är självgående. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och kan se möjligheterna i förändringar. Du är resultatorienterad och strukturerad. Du ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Du samarbetar väl, är kommunikativ och tycker om att arbeta i team. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

MSB är en öppen, kompetent och drivande myndighet. Vårt arbete med jämställdhet och mångfald präglas av detta och är inriktat mot att skapa en arbetsplats där skiftande erfarenheter och bakgrund.

Anställningsform
Tjänsten är en tillsvidare anställning på heltid med placering i Stockholm. MSB tillämpar provanställning.

Svenskt medborgarskap
Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta stabschef Lina Meyerson. Fackliga företrädare är Kerstin Borg Saco-S, Jan Herremo ST och Ann-Britt Paradis SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Din ansökan
ska vara inkommen till MSB senast den 31 maj, märkt med referensnummer 2019/125. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.Anställningsform Provanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2019/125
Publicerat 2019-05-10
Sista ansökningsdag 2019-05-31

Tillbaka till lediga jobb